ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלמוביל פתרונות מימון בע"מ נגד האדי חטיב :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת-המשיבה

כלמוביל פתרונות מימון בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אסף ורשה ואח'

נגד

הנתבע-המבקש
האדי חטיב
ע"י ב"כ עוה"ד וליד זחאלקה ואח'

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה
רקע
ביום 17/12/18 הגישה המשיבה נגד המבקש, תביעה כספית שיבוב ע"ס של 17,043 ₪ .

המבקש לא הגיש כתב הגנה במועד. לפיכך, ביום 26/02/19 נעתרתי לבקשת המשיבה ונתתי פסק דין במסגרתו חייבתי את המבקש בתשלום מלוא סכום התביעה בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הבקשה לביטול פסק דין
ביום 31/07/19 הגיש ה מבקש את הבקשה דנן. המבקש מודה כי אכן קיבל את כתב התביעה והזמנה לדין בחודש 12/18 . לטענתו, לאחר קבלת כתב התביעה, הוא העביר את המסמכים לסוכן הביטוח של מבטחת רכבו "טרסט" שמקום מושבה ברמאללה, לצורך הגשת כתב הגנה מטעמו.

המבקש הניח שהמבטחת מטפלת בעניינו כ מובטח. ביום 04/07/19 הופתע המבקש לקבל את כתב האזהרה בתיק ההוצל"פ שנפתח לביצוע פסק הדין, שניתן נגדו בהעדר הגנה. רק אז נודע למבקש שהמבטחת לא הגישה כתב הגנה עבורו ולכן שכר עו"ד שייצגו בתביעה דנן.

המבקש הבהיר כי לא זלזל חלילה בבימ"ש ופירט בבקשתו את ההלכה והשיקולים המשפטיים שיש לשקול בעת הכרעה בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה במעמד צד אחד.

תגובת המשיבה
המשיבה מתנגדת בתוקף לביטול פסק הדין. המבקש הזניח ביודעין את הטיפול בתביעה. למרות שכתב התביעה הומצא לו כדין, הוא לא הגיש כתב הגנה במועד וניתן נגדו פסק דין. לאחר קבלת כתב התביעה, היה זה באחריות המבקש לוודא כי כתב הגנה יוגש מטעמ ו.

תשובת המבקש
המבקש חזר על טענותיו והוסי ף כי נהג כמו כל מבוטח אחר ופעל בתום לב בעת שהסתמך על הבטחת מבטחת רכבו לטפל בתביעה.

דיון והכרעה
אין חולק כי במקרה שלפנינו, כתב התביעה נמסר כדין למבקש. לכן, אין מדובר במקרה של ביטול פסק הדין משיקולי צדק. בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין, ההלכה שהשתרשה קובעת:

"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו (השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (ההדגשה שלי א.ד)

דהיינו, אף אם מתברר כי כתב ההגנה לא הוגש במועד כתוצאה מאי הבנה או אפילו מתוך רשלנות מסוימת מצד המבקש ואין בכך בכדי הבעת זלזול מופגן בבימ"ש, ייטה בימ"ש לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין ולברר את המחלוקת גופה במעמד שני הצדדים, מבלי לשלול מהמבקש את זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית וכל זאת תוך ריפוי הפגם באמצעות פסיקת הוצאות.

מן הכלל אל הפרט
במקרה שלפנינו, אין חולק כי כתב התביעה נמסר כדין למבקש. טענותיו של המבקש במישור היחסים עם מבטחת רכבו אינן מעניינה של המשיבה. זאת, מבלי להתייחס למחדל המבקש שלא צירף לבקשת ו אסמכתאות כלשהן לביסוס הטענות הנ"ל, בדמות מכתבים, תכתובת דוא"ל, ווטסאפ וכו'. אם יש למבקש טענות כנגד התנהלות רשלנית של הסוכן או המבטחת, מקומן של טענות אלו בהליכים אחרים.

גם אם נקבל את טענת המבקש כי סבר שהמבטחת תטפל בהגשת כתב הגנה עבור ו בתביעה דנן, ברור שלא היה די בכך כדי לשחרר ו מהחובה לוודא כי כתב הגנה מטעמ ו יוגש במסגרת המועד שקבע בימ"ש.

בהזמנה לדין שקיבל המבקש נאמר במפורש כי עליו להגיש כתב הגנה בתוך 45 ימים. הוראה זו חייבה את המבקש לציית להוראות בימ"ש במדויק ולא לסמוך בצורה עיוורת על הסוכן /המבטחת.

סוף דבר
לאחר ששקלתי בכובד ראש את עמדות הצדדים ואת מכלול הנתונים בתיק, הגעתי למסקנה כי ניתן לכפר על מחדלי המבקש באמצעות חיובו בתשלום הוצאות המשיבה בגין ביטול פסק הדין ופתיחת תיק ההוצל"פ.

לפיכך, אני מורה כי פסק הדין יבוטל ותיק ההוצל"פ שנפתח לביצועו ייסגר, לאחר שהמבקש ישלם את הוצאות המשיבה בסך כולל של 2,750 ₪. הודעה על תשלום ההוצאות בצירוף קבלה או אסמכתא אחרת על תשלום ההוצאות הנ"ל לב"כ המשיבה, תוגש לתיק עד ולא יאוחר מיום 16/09/19. בהעדר הגשת הודעה במועד, הבקשה לביטול פסק תדחה, ללא צורך במתן החלטה נוספת ופסק הדין יוותר על כנו.

אם וכאשר יבוטל פסק הדין, אזי יהא על המבקש להגיש כתב הגנה או כל בקשה מקדמית מטעמו בתוך 45 ימים.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלמוביל פתרונות מימון בע"מ
נתבע: האדי חטיב
שופט :
עורכי דין: