ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון מועלם נגד סלומון לוין ואלשטיין בעמ :

לפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

המבקש:
אהרון מועלם

נגד

המשיבה:
סלומון לוין ואלשטיין בעמ

החלטה

פתח דבר
לפניי מונחת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ביום 27.06.2019 כנגד בית מרקחת יעל קרית שמונה בע"מ ומועלם אהרון, כאשר הבקשה הוגשה על ידי מועלם אהרון (להלן: "המבקש/נתבע 2")
סלומון לוין ואלשטיין בע"מ (להלן: "המשיבה") הגישה נגד המבקש כתב תביעה בסדר דין מקוצר עבור תביעה כספית, חוזית בסך של 210,267 ₪.

להלן עיקרי טענות המבקש
המבקש טוען, כי לא המשיבה לא המציאה למבקש את כתב התביעה ונודע לו על ההליך באופן מקרי שבוע לפני הגשת בקשה זו על ידי נתבעת 1. ועד היום לא הומצא לו עותק של מכתב התביעה.
המבקש טוען, כי לא קיבל את כתב התביעה בתאריך 23.05.19 כפי שטוענת המשיבה. וטוען כי אין לשלול ממנו את יומו בבית המשפט.

להלן עיקרי טענות המשיבה
המשיבה טוענת כי ביום 23.05.19 בצעה מסירה כדין של כתב התביעה כאשר הוא בעצמו הזדהה וחתם.
המשיבה טוענת, כי המבקש בבקשתו ובתצהיר הלקוני הנלווה, לא ציין ולו במילה אחת מהם סיכויי ההגנה שלו.
המשיבה טוענת, כי אין בסיס לביטול פסק הדין מחובת הצדק שכן כתב התביעה הומצא כדין לנתבע בעצמו בכתובת אותה מסר לתובעת, והנתבע חתם על אישור המסירה. בנוסף המבקש בחתימת ידו חתם על כתב ערבות אישית לכל סכום שיגיע לתובעת מהחברה במסגרת הסכם ההתקשרות. כמו כן, חתימת הנתבע כל כתב הערבות האישית זהה לחלוטין לחתימתו על גבי אישור המסירה של כתב התביעה וההזמנה לדין הן לידיו והן לידי החברה שחתם בשמה.

תשובת המבקש:
המבקש טוען, כי הוא שרוי במצב נפשי קשה מאוד. הוא לקה בעבר בהלם קרב וסובל מפוסט טראומה, ומטופל במשך שנים ארוכות אצל פסיכיאטר ומצוי רוב שעות היום תחת השפעה של כדורים אנטי פסיכוטיים אשר לעיתים מובילים אותו לקהות חושים ואובדן זיכרון.
המבקש מוסיף וטוען, כי הוא מאמין שכתב התביעה לא נמסר לידיו ולא זוכר כי כתב התביעה נמסר לו וכי הוא חתם על אישורי המסירה וההזמנה לדין. וכנראה כי נמסר לו כשהיה מצוי תחת השפעה של כדורים, ולפיכך אין הוא זוכר שקיבל את כתב התביעה. אך טוען כי עם זאת דבר זה דורש בדיקה מעמיקה של זיהוי ואימות חתימה.
המבקש מציין, כי בינו לבין הערבה הנוספת בכתב הערבות, גברת יעל מועלם התקיים הליך גירושין ממושך שהתחיל בשנת 2014 עד לשנת 2017. במסגרת ההליך נקבע כי בית המרקחת תישאר בבעלותה המלאה של הערבה הנוספת והיא לבדה תישא בכל חובות כדוגמת התובעת. ולכן טוען נתבע 2 כי הוא פטור מכל התחייבות כלפי חובות נתבעת 1.
עוד ציין בכתב התשובה לראשונה כי לא חתם על כתב הערבות וכי החתימה המופיעה שם אינה חתימתו.

דיון והכרעה
הלכה מקדמת דנא הינה, כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נבחן בשני מסלולים. האחד ביטול מחובת הצדק, והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984.
ראשית, נשאלת השאלה, האם נמסר כתב התביעה למבקש כדין? תשובה שלילית לשאלה זו, כאמור, תביא לידיי ביטולו של פסק הדין, מחובת הצדק, מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. לעניין זה, קובע זוסמן בספרו:
"לא היה פגם בהחלטה אשר מבקשים לבטלה, תלוי המבקש בחסדו של בית המשפט. במקרה כזה לעולם אין זכות קנויה בידו (של המבקש – י.ג) לדרוש את הביטול, אלא בית המשפט יציג לעצמו שתי שאלות אלה:
ראשית: מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט?
שנית: מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע-המבקש, אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט?"
(י. זוסמן, סדר הדין האזרחי – מהדורה שביעית, בע' 738).

בענייננו, מאישור המסירה ותצהיר המוסר בבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, עולה כי כתב התביעה נמסר לידי המבקש בתאריך ביום 23.05.19 וזה חתם בחתימתו. יתר על כן בהסתמך על אישור המסירה וכתב הערבות שהציג המשיב לשם אימות חתימת המבקש, ניתן לראות כי החתימות אכן זהות, ולכן סבור אני כי המבקש קיבל את כתב התביעה וחתם על אישור המסירה כמו כן המבקש לא הכחיש זאת בתשובתו את עצם החתימה על אישור המסירה אלא טען כי אינו זוכר את קבלת כתב התביעה עקב השפעת הכדורים.
כמו כן, טען המבקש כי הוא שרוי במצב נפשי קשה מאוד וככול הנראה היה תחת השפעת כדורים כאשר חתם על אישור המסירה, ולכן אונו זוכר שחתם. אך עם זאת, המבקש צירף מכתב של פרופ' אהוד קליין נקבע כי לא ניכרו אצלו סימני מחלה נפשית, הפרעות בשיפוט או פגיעה בבוחן המציאות. ובעקבות שינויים בתרופות, חל שיפור ניכר במצבו הנפשי. לאור ממצאי מכתב זה אני לא מקבל את טענת המבקש ואני סבור כי המסירה נעשתה כדין, ואין לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.
הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד. (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16). בתשובת המבקש לתגובת המשיב, דחה המבקש את טענת המשיב כי אין בידיו סיכויי הגנה. המבקש טוען כי יש בידיו סיכויי הגנה בסעיף 9 לכתב התשובה , וביסס אותם על פי סעיף 7.5 להסדר הגירושין אשר צירף לתשובתו. ולכן אני סבור כי המבקש ביסס סיכויי הגנה וכי יש לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט, ולתת לו הזדמנות להוכיח את סיכויי ההגנה שלו. כמו כן העלה טענה בדבר אי חתימה על כתב הערבות . לגבי טענתו כי החובות של החברה עברו לגרושתו אין זו טענה כלפי המשיב והוא יכול לשלוח הודעת צד ג' נגד גרושתו. לעניין טענה בדבר זיוף החתימה , הוא לא פירט את טענתו שהועלתה לראשונה בכתב התשובה , אולם לא ניתן לשלול את טענתו בשלב זה .
המגמה הרווחת בפסיקה היא להיעתר לבקשה לביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה, זאת לאור מעמדה של זכות הגישה לערכאות, שהיא זכות בעלת מעמד חקיקתי, על מנת ליתן לבעל דין את יומו בבית המשפט, זאת תוך ריפוי הנזק שנגרם לבעל הדין שכנגד ע"י פסיקת הוצאות. הרציונל העומד בבסיס גישה זו נובע מכך שדחיית בקשה לביטול פסק דין עלולה להוביל להשלכות משמעותיות על בעל הדין שנגדו ניתן פסק הדין, היות וזה ניתן מבלי שהתובענה התבררה לגופה ומבלי שלבעל הדין ניתנה הזדמנות להוכיח טענותיו.

סוף דבר:
מכל הטעמים שלעיל, אני סבור כי יש מקום לבטל את פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך 4,000 ₪ בתוך 30 יום מהיום.
לא ישולמו ההוצאות תידחה הבקשה לביטול פסק דין.

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ט, 29 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון מועלם
נתבע: סלומון לוין ואלשטיין בעמ
שופט :
עורכי דין: