ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורה שדה נגד רשות שדות התעופה :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת –המבקשת

אורה שדה
על ידי ב "כ עו"ד יאיר לזר
נגד

הנתבעות המשיבות

1.רשות שדות התעופה
2.הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ענבל זוהר ואח'

החלטה

בבקשה להעברת התביעה מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל

כתב התביעה
1. המבקשת הגישה תביעה בסדר דין מהיר על סך כולל של 28,000 ₪ נגד המשיבות. עילת התביעה נזקי גוף שנגרמו למבקשת, לטענתה כתוצאה מנפילת מזוודה על רגלה ממסוע המזוודות בנתב"ג .
הבקשה דנן
2. בדיון המקדמי שהתקיים לפני, ביקשה המבקשת להורות על העברת הדיון בתביעה העוסקת בנזקי גוף להליך של סדר דין רגיל.
תגובת המשיבות
3. בתגובת המשיבות, הובעה התנגדות לבקשה בנימוק כי מדובר בניסיון לעריכת "מקצה שיפורים" , לבחון את התביעה מחדש ואף לצרף ראיות. המבקשת לא צירפה לתביעתה ראיות כדין וכרגע היא מבקשת להגישן לאחר שהמשיבות כבר הגישו את ראיותיהן. בקשה זו יש בה כדי לשנות את סדרי הדין. ככל שבימ"ש ייעתר לבקשה, המשיבות תעמודנה על פסיקת הוצאות לטובתן.
4. המבקשת לא ניצלה את זכותה להגשת תשובה לתגובה.
דיון והכרעה
5. תקנה 214 יב' לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, קובעת כדלקמן:
העברה למסלול דיון רגיל תק' (מס' 5) תשס"א-2001 214יב.(א) בית משפט רשאי בכל עת, להורות כי תובענה בסדר דין מהיר או תביעה שכנגד תועבר למסלול דיון רגיל, אם מצא כי אינה מתאימה להתנהל בסדר דין מהיר.
(ב) בעת מתן הוראה לפי תקנת משנה (א) יובאו בחשבון, בין השאר, ענינים אלה:
(1) מורכבות העובדות, הראיות והשאלות שבדין;
(2) מספר בעלי הדין;
(3) התועלת שבניהול תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי שהוגשו, במאוחד עם התובענה, אל מול החשש שבירורן יסבך או יאריך את הדיון שלא לצורך;
(4) היקף העדויות בעל פה והחקירות שעשויות להידרש;
(5) היקף חוות דעת מומחה שעשויות להידרש;
(6) השפעת תוצאות התובענה על הציבור;
(7) חשיבות ההכרעה המהירה בתובענה, בשל מהות התובענה ומיהות בעלי הדין. "

6. לאחר שבחנתי בכובד ראש את טיעוני הצדדים סבורני כי יש להיעתר לבקשה, אמנם אין מניעה מבחינת התקנות כי תביעה בגין נזקי גוף תידון בסדר דין מהיר, אולם ספק בעיני האם במסגרת תביעה בסדר דין מהיר , יתאפשר לתובעת להוכיח את תביעתה כראוי. גם בשים לב לעניינים האמורים בס"ק 4-5 לעיל. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מטענת הנתבעות כי הן כבר הגישו את ראיותיהן כך שלמעשה תצמח לתובעת תועלת בכך שיתאפשר לה להשלים את ראיותיה , לאחר שהנתבעות כבר הגישו את ראיותיהן. לעניין זה יוער כי במקרים המתאימים לבימ"ש סמכות רחבה להורות על העברת התביעה לסדר דין רגיל אף לאחר שלב ההוכחות. ראו ספרם של קליין ואיגרא, סדר דין מהיר בבית משפט השלום, מהדורה שלישית (2016) ע' 69 וההפניות המצוינות שם.

אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעות את הוצאותיהן בגין העברת התביעה להליך של סדר דין רגיל בסך כולל של 2,750 ₪, שישולמו בתוך 30 ימים מהיום, זאת ללא קשר לתוצאות ההליך.
היחידה המשפטית/המזכירות תנתב את התביעה למותב שיפוטי הדן בנזקי גוף ותיתן לצדדים הנחיות לעניין המשך ניהול ההליך בסדר דין רגיל.

המזכירות תמציא את החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אב תשע"ט, 28 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורה שדה
נתבע: רשות שדות התעופה
שופט :
עורכי דין: