ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסך משה אלי בע"מ נגד אביב קידוחים וכלונסאות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובעת

מוסך משה אלי בע"מ

נגד

נתבעת
אביב קידוחים וכלונסאות בע"מ

החלטה

תובענה זו הועברה לשמיעה בפניי.

נקבע לקדם משפט ליום 22.3.20 בשעה 13:30.

על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות ובנקים, אם ניתנה הסמכות לנציג/עורך הדין המופיע בדיון.

נוכח העברת התובענה לסדר דין רגיל, ועל מנת לקדם התיק, הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים, לרבות חוות דעת מומחים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובעת תגיש תצהירי ע.ר. וחוו"ד עד ליום 27.10.19.
הנתבעת תגיש תצהירי ע .ר. המתייחסים הן לתביעה העיקרית הן לתביעה שכנגד, עד ליום 15.12.19.
הנתבעת שכנגד רשאית להגיש ראיותיה בקשר לתביעה שכנגד עד יום 15.1.20.

בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

כל צד יגיש העתק נוסף של התצהירים ותיק המוצגים מטעמו באופן ידני למזכירות בית המשפט, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, יחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
תצהירים ותיקי מוצגים שיוגשו מרחוק באמצעות "נט המשפט", לא יתקבלו אלא אם במקביל יוגש גם עותק לצורך תיוק בתיק הנייר. תצהירים ותיקי מוצגים שיוגשו באמצעות המזכירות, לא יתקבלו, אלא אם יוגש מלבד העותק המיועד לסריקה, עותק נוסף כרוך לצורך תיוק בתיק הנייר.

לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

אם לאחד מהצדדים יש מחלוקת על מסמך שצורף לתצהיר עדות ראשית והוא מבקש שעורך המסמך יזומן לעדות ייתן הודעה על כך לצד שכנגד לא יאוחר מ – 30 יום לפני הדיון בתזכורת קדם ההוכחות. בהעדר מעש יוגש המסמך כפי שהוא.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אב תשע"ט, 28 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוסך משה אלי בע"מ
נתבע: אביב קידוחים וכלונסאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: