ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי יונאי נגד המוסד לביטוח לאומי :

29 אוגוסט 2019
בפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
אורי יונאי
ע"י ב"כ עוה"ד משה יונאי ומאור עזרן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד ענת רישין נקש

החלטה

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה לבבית כ"פגיעה בעבודה" בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע במכתבו מיום 26.12.2016.
מכאן, התביעה שלפנינו.
התובע הגיש תצהירים מטעמו ביום 29.4.2018 ולאחר שמיעת הראיות בדיון מיום 4. 6.2018 ולאחר נתונים נוספים שהתקבלו, בדיון שהתקיים ביום 4.7.2019 הגיעו הצדדים להסכמה לעניין העובדות הרלוונטיות בתיק ולעניין מינוי מומחה בתחום הקרדיולוגיה.

להלן העובדות המוסכמות כפי שנקבעו בפרוטוקול מיום 4.7.2019:

התובע יליד 30.10.1988.
בתקופה הרלוונטית היה מפתח תוכנה (מתכנת) בחב' סטרטאפ.
יום רביעי – 15.6.2016 נועד להיות יום שחרור גרסה חדשה, גרסה רחבה של התוכנה עליה עבדו התובע וחבריו לצוות הפיתוח.
חב' הסטרטאפ עדכנה ושחררה גרסה חדשה כל חודש וחצי-חודשיים, אולם ביום רביעי ה-15.6.2016, אמורה הייתה להשתחרר גרסה רחבה, הכוללת שינוי רחב של התוכנה, שינוי אשר הגביר את הלחץ על התובע בצורה רבה.
התובע ויתר החברים במח' הפיתוח עבדו באינטנסיביות גדולה, בלוח זמנים צפוף, תוך שנוצרו חיכוכים וויכוחים מקצועיים רבים בינם לבין מחלקת אבטחת האיכות, בגין ליקויים ותיקונים רבים בסמוך להורדת הגרסה.
מסיבה זו – התובע היה בהתרגשות ודאגה מוגברים.
ביום רביעי – ה-15.6.2016 התובע סיים את יום עבודתו בשעה 17:50.
למחרת, ביום ה' ה-16.6.2016 התובע הגיע למקום העבודה בשעה 09:05, התחיל לעבוד ופתח מיילים ואז חש ברע, פנה לטיפול רפואי בקופת החולים, ומשם פונה על ידי אמבולנס לבית החולים.
מועד הסימפטומים, התלונות, האבחנות והטיפול הרפואי הינו כעולה מהחומר הרפואי.
סבו של התובע מצד אביו נפטר בגיל 73 מדום לב.
סבו של התובע מצד אמו לקה באוטם שריר הלב עת היה בן 50 ונפטר מאירוע לבבי בהיותו 56 שנים.
התובע עישן מגיל 19 לכל היותר כ-10 סיגריות ליום.

מינוי מומחה רפואי:
פרופ' שמואל גוטליב, קרדיולוג, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את פרופ' שמואל גוטליב, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:
מהו ליקויו של התובע כעולה מהתעודות הרפואיות?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50%, קיומו של קשר סיבתי בין האירוע מיום 15.6.2016 לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב האירוע מיום 15.6.2016, משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלות הבאות:
האם סביר יותר להניח, כי האירוע הלבבי היה מתרחש במועד בו ארע גם אלמלא התרחש האירוע החריג בעבודה או שמא אלמלא קרה האירוע החריג בעבודה, היה מועד התרגשותו של האירוע הלבבי נדחה למועד מאוחר יותר?
האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?
באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מ-15.6.2016.

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
מסמכים רפואיים שצורפו לכתבי בית דין.
תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים מאוחדת – מרפאה כללית, מרפאה תעסוקתית, מרפאה קרדיולוגית.
תיקו הרפואי של התובע מבית החולים רמב"ם – אשפוז.
חוות דעת של הקרדיולוג, פרופ' אריאל רוגין מיום 26.8.2019. למען הסדר הטוב – ככל שהעובדות בחוות הדעת שונות מהעובדות המפורטות בהחלטה זו – הרי שהעובדות שנקבעו בהחלטה הם העובדות הנכונות.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
התיק יובא לעיון ביום 22.10.2019.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ט, (29 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אורי יונאי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: