ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פי. אס. אי אקולוגיה בע"מ נגד קבוצת אלון בע"מ :


בפני כבוד ה שופט ישראל פבלו אקסלרד

המבקשות:

  1. פי. אס. אי אקולוגיה בע"מ
  2. אי. אם. שגב תעשיות בע"מ

שתיהן ע"י ב"כ עו"ד פרל, כהן צדק, לצר ברץ

נגד

המשיבה:
קבוצת אלון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורן מנדלר ממשרד לוצאטו, עורכי דין

החלטה

לפניי בקשתן של הנתבעות לחייב את המשיבה, התובעת, להשיב על שאלות מתוך שאלון שנשלח אליה, כאשר הטענה הנה כי המשיבה השיבה תשובות מתחמקות. כן הן מבקשות לחייב את המשיבה לגלות בתצהיר ולהעביר לעיונן מסמכים ספציפיים שנדרשה המשיבה לגלות.
התובענה הנה בשל טענות של הפרה של שני פטנטים רשומים של המשיבה, פטנט אב ופטנט חלוקה. הפטנטים עוסקים בפחי אשפה טמונים הכוללים, בין היתר, רכיבים המאפשרים פתיחה של המכסה העליון של המיכל, לצורך השלכת הפסולת, ובעת שהמכסה נפתח, נסגרת מחיצה פנימית ובכך נמנעת נפילה של אדם או חיה לתוך הפיר העמוק. בעת שהמכסה נסגר, נפתחת המחיצה והאשפה נופ לת פנימה.
בצד בקשה זו, תלויה ועומדת בקשה של המשיבה (בקשה 15) נגד המבקשות למתן מענה לשאלון ולגילוי מסמכים. החלטה בה תינתן בנפרד.
על מנת לקצר את היריעה, אתייחס לכל שאלה שבמחלוקת, ואתן בצד זה החלטה ספציפית לגבי כל שאלה. הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים נדחית כולה, כפי שנראה להלן.
השאלון
המבקשות שלחו למשיבה שאלון ובו לא פחות מ-177 שאלות! בהכירי את התיק, המדובר הוא במספר חריג ביותר ופי שנראה בהמשך הדברים, רבות מן השאלות עליהם לא השיבה המשיבה, אין מקומן בשאלון. המשיבה טוענת כי בשל כך, יש לדחות על הסף את הבקשה. לא אעשה כן, שכן המשיבה לא הגישה כל בקשה לצמצום מספר השאלות.

שאלות 4 עד 6: מהי האמצאה המתוארת בפטנט ההורה, מהם האלמנטים המתוארים בה, מהו המכלול החדשני בו. המשיבה אינה אמורה להקריא למבקשות את הפטנט. האמצאה מתוארת בפטנט והמשיבה אינה חייבת לחזור על כך בשאלון. אין כאן כל מחלוקת עובדתית. השאלות מיותרות והמשיבה לא תענה עליהן.

שאלות 7-8: מדוע סעיף 5 לכתב התביעה אינו כולל רכיבים מסוימים של הפטנט. המשיבה טוענת כי הסעיף כולל את כל רכיבי הפטנט. זו תשובתה של המשיבה. בית המשפט יכריע בדבר, ככל שיהיה צורך בכך, במסגרת פסק הדין. המשיבה לא תענה לשאלות אלה.

שאלה 11.1: המטרה של המחיצה ברורה לכל. התייחסתי אליה בפתיח של ההחלטה ואין על כך מחלוקת. השאלה אם המחיצה חייבת להיות מקשה אחת אם לאו עניינה חוות דעת מקצועית וכן היא נוגעת לפרשות של הפטנטים. אין המדובר הוא בעניין עובדתי. פרשות הפטנט תידון, לצורך הכרעה בטענת ההפרה, בהתאם לראיות שיוצגו לבית המשפט. המשיבה לא תשיב לשאלה זו (וממילא גם לא לשאלה 11.1.1).

שאלה 17 על סעיפי המשנה: השאלות עוסקות בהסתה הזוויתית. לגבי שאלות 17, 17.1 17.2 – תשובת המשיבה ראויה, יש לקרוא את הפטנט והמשיבה לא אמורה לחזור עליו בתשובה לשאלון. שאלה 17.3, מה מטרתה של ההסטה – ה משיבה השיבה כי זהו סוד מסחרי. לא די בתשובה זו אל כי עליה לומר מודע כך הדבר. על כן, תשלים המשיבה תשובה לשאלה זו תוך 20 יום .

שאלות 28, 29, 30, 33.1, 33.1.1 – שאלות אלה נשאלו גם לגבי הפטנט ההורה וכאן הן נשאלות לגבי פטנט החלוקה. מהנימוקים דלעיל, אין על המשיבה להשיב לשאלות אלה.

שאלה 42: כל שיקרא את הפטנטים ימצא את ההבדלים, ככל שקיימים כאלה. זה עניין של פרשנות פטנט, דבר שיהיה עליי להכריע בו במסגרת פסק הדין. כל צד יטען לגבי קיומם או היעדרם של הבדלים, בבוא העת. אין זה עניין לשאלון. המשיבה לא תשיב לשאלה זו.

שאלה 43: כטענת המשיבה, שאלה זו אינה מתאימה להישאל בשאלון. בבוא העת, כל צד יטען אם לדעתו ההבדלים הם מהותיים אם לאו. זהו ענין משפטי של ניתוח הפטנטים. המשיבה לא תשיב.

שאלות 44 עד 47: גם שאלות אלה, באופן מובהק, נוגעות למתואר בפטנטים ואין לשאול את המשיבה מה כתוב בפטנטים. המשיבה לא תשיב.

שאלות 48, 49: מוצרים המפרים את הפטנטים – באופן מובהק, אלה שאלות של פרשנות משפטית של הפטנטים. נכונה גם התשובה של המשיבה כי יש לבדוק כל מוצר באופן ספציפי. המשיבה לא תשיב.

שאלות 71 עד 77: אלה נוגעות לשרטוטים שכלולים במסמכי מכרז שונים, כאמור בשאלון. כל השאלות, ללא יוצא מהכלל, נוגעות לפרשות של השרטוטים, לעניין השאלה אם קיימת הפרה של הפטנטים של המשיבה אם לאו. חלק מהשאלות נוגעות לשרטוטים של המבקשות עצמן. פרשנות השרטוטים תידון במסגרת ההליך העיקרי ואין המשיבה מחויבת ליתן פרשות במסגרת השאלון. שאלות אלה אכן אינן מתאימות לשאלון. המשיבה לא תשיב.

לעניין השאלון התוצאה הנה כי על המשיבה להשלים תשובה לגבי שאלה מס' 17.3. ככל שהיא סבורה כי יש ביכולתה בשלב הזה להשיב לשאלה ישירות היא תעשה כן, הכל תוך 20 יום.

גילוי מסמכים ספציפיים
דין בקשת המבקשות להידחות, לגבי כל המסמכים. הליך גילוי המסמכים איננו הזדמנות לקבל, ללא הגבלה, את כל מסמכי הפיתוח של הצד שכנגד, לגבי כל המוצרים שהוא פיתח, גם אלה שלא קשורים לפטנטים מושא התובענה, וכל מסמכי המכירה, לרבות חשבוניות, של כל המוצרים טמוני הקרקע, גם אלה שלא נוגעים לתובענה. אין זאת כי המבקשות סברו כי יוכלו לבצע מעין "ריגול תעשייתי" באמצעות צו של בית המשפט.

עסקינן בתביעת הפרה של פטנט. לבית המשפט וגם לא לצדדים, לא דרושים מסמכי הפיתוח על מנת לדעת אם מוצר או מסמך מסוים מפר פטנט אם לאו. הדרישות למסמכים אלה מיותרות לחלוטין.
לגבי סעיף 3.10 – מסמכי מכרז עפולה: אני מקבל את הטענה כי זהו סוד מסחרי ובכל מקרה, אין כל צורך בהם, כאמור לעיל, על מנת לבוא למסקנה כזאת או אחרת לגבי ההפרה של הפטנטים.

אשר על כן, הבקשה לגילו מסמכים ספציפיים נדחית.

סוף דבר
המשיבה תשיב תשובה משלימה לשאלה אחת בלבד, כאמור לעיל.

לאור התוצאה של בקשה זו ובקשה 15, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ט, 29 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פי. אס. אי אקולוגיה בע"מ
נתבע: קבוצת אלון בע"מ
שופט :
עורכי דין: