ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קצין התגמולים נגד בנימין גדי :

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' גולדברג

המבקש: קצין התגמולים

נגד

המשיב: בנימין גדי

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 28.11.96 בתיק ע"א 613/96 שניתן על ידי כבוד השופט חיים פורת

תאריך הישיבה: ט' בחשון התשנ"ח (9.11.97)

בשם המבקש: עו"ד בשן
בשם המשיב: עו"ד גרינברג

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בקשת המבקש היא לרשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה הורה על החזרת הדיון לועדה הרפואית העליונה (להלן: הוועדה), תוך מתן הוראות כאמור בפסק-דינו.

2. בדיון בפנינו הסכימו באי כוח הצדדים שתופנינה לוועדה שאלות כמפורט להלן, על מנת שתתיחס אליהן ותמציא תגובתה להן. כמוסכם על הצדדים, כל אחד מהצדדים בבקשה זו שומר על מלוא טענותיו, מבלי שיש בהסכמה כאמור לפגוע בהן.

השאלות הן:

א. מה הנכות שנגרמה למשיב, אם מחשבים נכות זו על פי הנכות שנגרמה לכל אחד מהפרקים של המשיב, ולפי אילו פרטים בתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל1969-, נקבעה נכות זו?

ב. מדוע לא יקבע שיעור הפגיעה בכושר הפעולה של המשיב כנגזר משיעור הנכות הנובע מהפגיעה בפרקים הנ"ל?

ג. האם בקביעת דרגת הנכות לפי סעיף 35(1) לתוספת לתקנות התחשבה הוועדה בנכות כאמור בשאלה א' לעיל? אם כן, כיצד? אם לאו, מה ההנמקה לכך, ולפי אילו קריטריונים החליטה הוועדה על שיעור הנכות?

ד. האם פרט לנכות הנזכרת בשאלה א' לעיל, יש הגבלות נוספות בכושר הפעולה של המשיב? ואם כן, נא לפרט מהן הגבלות אלה.

ה. האם בהוראת תקנה 11(ב) לתקנות יש כדי להשפיע על שיעור הנכות של המשיב?

ניתן בזה תוקף של החלטה למוסכם בין הצדדים כמפורט בפסקה זו.

3. את החלטת הועדה בתשובה לשאלות כאמור ימציאו באי כוח הצדדים לבית משפט זה עם מתן ההחלטה, ואז ייקבע דיון להמשך טיעון הצדדים.

עד למתן החלטה בבקשה זו לרשות ערעור (שתינתן לאחר קבלת החלטת הוועדה כאמור) תעכב הוועדה את קביעותיה בהתאם לפסק-דינו של בית המשפט המחוזי.

ניתנה היום, ט' בחשון התשנ"ח (9.11.97).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
96093470.E05


מעורבים
תובע: קצין התגמולים
נתבע: בנימין גדי
שופט :
עורכי דין: