ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלברט אסרף נגד משרד הבריאות :

לפני כבוד ה שופט, סגן הנשיא קובי ורדי

העותר:
אלברט אסרף

נגד

המשיב:

משרד הבריאות - מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד קרן יוסט (דון-יחייא)
מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

פסק דין

בקשה לסילוק על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית ומקומית לדון בעתירה. לטענת המשיב, מעיון בעתירה לא ברור מהי ההחלטה הנתקפת במסגרתה. זאת, כאשר ככל שההחלטה הנתקפת הינה החלטת הוועדה הרפואית לעררים במשרד הבריאות מיום 19.3.19, הרי שצוין בגוף ההחלטה כי זכותו של העותר לערער על ההחלטה בפני בית הדין האזורי לעבודה שבאזור מגוריו. על כך, מוסיף המשיב וטוען כי ממילא אין המדובר בפריט מבין הפריטים המנויים בפריט 33 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000 (להלן: " החוק").
בתשובתו לבקשה, מבהיר העותר כי עתירתו מחולקת לשלושה חלקים: האחד –הסירוב לממן עבורו את העברת דוושת הגז ברכבו לצד שמאל (דבר הנדרש לשיטתו בעקבות תאונת עבודה שאירעה לו); השני - ביטול זכאותו לתו נכה; השלישי – דחיית ב קשתו להכרה בזכאות לגמלת ניידות.
זאת, כאשר לטענתו, נשיאת בית הדין לענייני עבודה הסבירה לו שעליו לפנות לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
בתגובתו לתשובת העותר, טוען המשיב, ביחס לחלקה הראשון של העתירה, כי בהתאם לסעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, על החלטת ועדת השגה בנושא התאמת רכב ניתן לערער לבית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד, כאשר על הערעור להיות מופנה כלפי המוסד לביטוח לאומי.
עוד במסגרת תגובתו, מדגיש המשיב כי מלבד החלטת הוועדה הרפואית לעררים במשרד הבריאות לא צורפה כל החלטה לעתירה.
לאחר שעיינתי בבקשה לסילוק על הסף, בתשובה לבקשה ובתגובה לתשובה, כמו גם בעתירה עצמה ובנספחים שצורפו לה, אני סבור כי בנסיבות העניין דין העתירה להימחק על הסף מחמת היעדר סמכות.
ראשית, יש לציין כי עיון בעתירה מלמד כי הסעדים המבוקשים במסגרתה מתייחסים לשאלת זכאותו של העותר לגמלת ניידות ולשאלת מימון העברת דוושת הגז ברכבו לצד שמאל. זאת, כאשר לא מבוקש כל סעד שעניינו בתו הנכה שהיה לעותר (על אף שהעותר העלה טענות בעניין זה כמעין "רקע עובדתי").
באשר לשאלת זכאותו של העותר לגמלת ניידות - כפי שצוין בהודעה שנשלחה לעותר על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אצל המשיב מיום 19.3.19, הדרך לתקוף החלטה מעין זו הינה באמצעות הגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.
באשר לשאלת מימון העברת דוושת הגז ברכבו של העותר לצד שמאל – יש לציין כי לא צורפה לעתירה כל בקשה או החלטה בעניין זה. במצב דברים זה גם לא ברור האם עניינו של העותר נבחן על ידי הוועדה המתאימה אם לאו ונראה לכאורה כי טרם מוצו ההליכים למול הרשות הרלוונטית. יתרה מכך, אף אם התקבלה החלטה כאמור, הרי שנראה כי בדומה להחלטת הוועדה הרפואית לעררים, הדרך לתקוף החלטה מעין זו הינה באמצעות הגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.
זאת ועוד, יש לציין כי עיון בחוק מלמד כי העניינים נשוא העתירה דנן אינם מנויים בתוספת הראשונה ולפיכך בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בעתירה.
לאור כל האמור, אני מורה על מחיקת העתירה מחמת היעדר סמכות עניינית לדון בה. בנסיבות העניין, לא ניתן צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אב תשע"ט, 25 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלברט אסרף
נתבע: משרד הבריאות
שופט :
עורכי דין: