ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב ליניאדו נגד אשר כנפו :

בפני כבוד ה שופט העמית יובל שדמי

תובע

יעקב ליניאדו

נגד

נתבע

אשר כנפו

פסק דין

הנתבע היה בעלים ומנהל של חנות תכשיטים, והתובע סיפק לו בזמן הרלוונטי חומר גלם לייצור תכשיטים (זהב).

התובע טוען שהנתבע נותר חייב לו סך של 3,866 ₪ בגין חשבונית 8013 שלא שולמה, סך של 1,624 ₪ בגין חשבונית 8014 שלא שולמה, וחוב בגין 72.51 גרם ברוך זהב (שברי זהב) אותם סיפק לנתבע ושוויים 7,976 ₪, סך הכל סכום החוב 13,466 ₪.

התובע צירוף לכתב התביעה העתק של שתי החשבוניות כאשר על כל אחת מהן כתוב בין השאר "לא שולם", וכן צירף העתק של פתק שלטענת התובע מבטא את עסקת מכירת הזהב.

התובע טוען כי בהמשך ביקר עם אשתו אז אצל הנתבע פעמיים ודרש את תשלום החוב, אך הנתבע סירב לדרישה זו.

הנתבע מכחיש את טענות התובע.
הוא טוען שפיסת הנייר אכן בכתב ידו , אך היא הייתה הצעת מחיר ותו- לא והינה מלפני למעלה מ-6 שנים.

הנתבע טוען שהתביעה מתייחסת לשנת 2012 וקיים שיהוי רב בהגשתה, שיהוי שגורם לנתבע נזק ראייתי גדול.

הנתבע מציין שמערכת היחסים בין הצדדים נפסקה באמצע שנת 2012.

הנתבע מוסיף שהתובע לא פנה אליו בעבר בדרישה לתשלום הכסף.

הנתבע טוען ששילם עבור החשבוניות נשוא תביעה זו, והציג את הח שבוניות המקוריות שעליהן לא מופיעות המילים "לא שולם".

הנתבע מוסיף שלאחר מועד הוצאת החשבוניות הללו ובמשך למעלה משנה וחצי, שילם לתובע בגין חשבוניות מאוחרות יותר.

הנתבע טוען כאמור לעיל, שהפתק שרשם ביחס לזהב במשקל 72.51 גרם, היה הצעת עסקה שניתנה לנתבע על ידי התובע שאמור היה לספק לנתבע תליוני זהב במשקל זה.

לתובע לא היה מענה והסבר להצגת החשבוניות הנחזות להיות מקור החשבוניות שעל ההעתק להן הוא מסתמך, כאשר בחשבוניות המקוריות לא מופיעות המילים "לא שולם".
הוא טען שייתכן שהכתוב נמחק אך אין כל ראיה לכך.

בהתחשב בכך ובשיהוי הגדול בהגשת התביעה אשר גרם נזק ראייתי גדול לנתבע, כי אז דין התביעה בשל שני פריטים אלה להידחות, כאשר התובע רחוק מלעמוד בנטל השכנוע המוטל עליו.

אשר לפתק בכתב ידו של הנתבע, בגינו מבקש התובע תשלום של 7,976 ₪, גם כאן נגרם לנתבע נזק ראייתי גדול בשל השיהוי בהגשת התביעה.

האמור בפתק אינו מבטא על פניו אמירה שהנתבע קיבל לידיו מהתובע את הזהב בו מדובר, אם כי איני שולל את טענת התובע, שבא ופן זה נהגו הצדדים לעיתים לתעד אספקת זהב בגינו טרם שולמה התמורה.

לא ניתן עם זאת לשלול את טענת הנתבע באשר למשמעות האמור בפתק, הגם שאין הסבר לכך שניתנה הזמנה לשיטת הנתבע , לזהב במשקל 72.51 גרם (כאשר מצופה על פי ניסיון החיים שההזמנה הינה למשקל במספר עגול ).

בין כך ובין כך, בנסיבות העניין לא ניתן לומר שהתובע עמד בנטל השכנוע המוטל עליו גם באשר לפריט זה בתביעה.

לא למותר לציין כאמור לעיל, שהתובע סיפר שפנה והגיע לנתבע זמן קצר לאחר שנוצר החוב, ביחד עם אשתו אז, והם דרשו את תשלום החוב וסורבו.

בנסיבות אלה היה אמור התובע להביא את אשתו למתן עדות על מנת שתתמוך בגרסתו.

אשר על כל אלה התביעה נדחית.

עם זאת מצאתי לנכון לפסוק לטובת התובע הוצאות משמעותיות בפרשה זו, וזאת בשל התנהלות הנתבע ואחיו בדיון.

הנתבע הגיע לדיון עם אחיו שהינו עורך דין, והובהר לאח עורך הדין, שמותר לו להיות נוכח באולם אך אסור לו להשתתף בדיון.

האח עורך הדין לא עמד בדרישה זו על אף שבית המשפט העיר לו על כך, והתפרץ מספר פעמים כלפי התובע.

להתנהלות זו של האח עורך הדין לא הייתה כל השפעה מהותית על הדיון ולכן נמנעתי מלהורות על יציאתו מהאולם, אך בשל התנהלות זו שקיבלה הסכמה שבשתיקה מצד הנתבע, יש לחייב את הנתבע בהוצאות.

אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע בתוך 30 יום הוצאות בסך 3,000 ₪, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תעביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדים, אשר רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם.

ניתן היום, כ"ד אב תשע"ט, 25 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב ליניאדו
נתבע: אשר כנפו
שופט :
עורכי דין: