ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרגא פייביש שוורץ נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובע:
שרגא פייביש שוורץ
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. פרופ' גליק שמעון מיכאל, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום הרפואה הפנימית והאנדוקרינולוגיה (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:
א. תיק רפואי כללי ומקצועי (ידני וממוחשב), מקופת חולים כללית.
ב. תיק רפואי, מיון, אשפוז ומרפאות חוץ (ידני וממוחשב), מבית חולים רמב"ם.
ג. תיק רפואי, מיון, אשפוז ומרפאות חוץ (ידני וממוחשב), מהמרכז הרפואי העמק.
ד. תיק רפואי, מיון, אשפוז ומרפאות חוץ (ידני וממוחשב), מהמרכז הרפואי כרמל.
ה. תיק רפואי מלא (ידני וממוחשב), ממכון מ.א.ר מרכזים לאבחון רפואי.
ו. תיקו הרפואי (ידני וממוחשב) ממיטל – מרכז בריאות והחלמה .
ז. תיעוד רפואי שצורף לכתב התביעה.

3. העובדות:
אלו העובדות כפי שהסכימו עליהן הצדדים:

א. התובע יליד שנת 1936.

ב. התובע היה בעל עסק עצמאי למזנון החל מחודש 04/78 עד לחודש 02/17.

ג. התובע עבד 6 ימים בשבוע כאשר בין הימים ראשון עד חמישי עבד החל מהשעה 07:00 עד לשעה 14:00 והחל מהשעה 17:00 עד השעה 20:00. ביום שישי עבד התובע מהשעה 07:00 עד השעה 14:00.

ד. מדובר במזנון בגודל של 35 מטר מרובע, כאשר עיקר עבודתו של התובע מתבצעת סביב 9 מטר רבוע.

ה. עבודתו של התובע כרוכה במכירת מוצרים ללקוחות כאשר בהתאם לדרישת הלקוחות הוא נדרש לנוע ממקום למקום במזנון כפי שפורט בסעיף 4 לעיל.

ו. מעת לעת כאשר לא היו לקוחות בחנות ישב התובע.

ז. משנת 2012 ואילך חלה ירידה במספר הלקוחות מה שהביא לכך כי הזמנים בהם ישב התובע כמפורט בסעיף 6 לעיל היו ארוכים יותר.

4. שאלות:

א. מהי המחל ה או מה ו הליקוי שמ מנו סובל התובע ב כפות הרגליים?

ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי כלשהו בין עבודת התובע המתוארת בסעיף 3 לעיל לליקויו?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
5129371 ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, כ"ד באב תשע"ט (25 באוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שרגא פייביש שוורץ
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: