ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון תבל נגד מרק סלושני :

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

התובעים:

1.רון תבל
2.יאיר שירין
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור רוב

נגד

הנתבע:

מרק סלושני
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק מירון

פסק דין

בפשרה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט")

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק את הדין על דרך הפשרה, בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, וזאת לאחר שהצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בטווחים של בין "אפס" ל- 55,000 ₪, כאשר הסכום שיפסק יכלול גם את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

יודגש כי נשמעו ראיות בתיק.

בקליפת אגוז, עסקינן בתביעה כספית על סך של 167,339 ₪.

על מנת לסבר את האוזן, הצדדים התקשרו בהסכם (להלן: "ההסכם") לפיו התחייבו התובעים לפעול לאיתור נכסי עזבון אביו המנוח של הנתבע בצרפת, בתמורה לסך של 40% מהגביה בפועל.

לטענת התובעים הם ביצעו את התחייבותם על פי ההסכם, אולם עת דרשו את התשלום המגיע להם סירב הנתבע לשלם. התובעים מציינים שעל רקע האמור הגישו תביעה במסגרת של הליך המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן: " המרצת הפתיחה"), במסגרתו נתבקש בית המשפט להצהיר כי ההסכם בין הצדדים תקף וכפועל יוצא, זכאים התובעים לשכ"ט בשיעור של 40%.

במסגרת הליך המרצת הפתיחה הגיעו הצדדים להסכמה שקיבל ה תוקף של פסק דין (להלן: "פסק הדין") אשר קבע כי הנתבע יפעל לממש את המגיע לו מעיזבון אביו המנוח, והתובעים יהיו זכאים לקבל 10% מכל טובת הנאה מכל מין וסוג שהוא, שיקבל הנתבע.

בדיון שבפני חלוקים הצדדים באשר לתמורה לה זכאים התובעים.

כאמור, לאחר תום סיום שמיעת הראיות, המלצתי לצדדים לשקול לסיים את הסכסוך בדרך של פשרה .

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בסיכומיהם, שמעתי ועיינתי בכל אשר הובא בפניי, ומדין הפשרה, אני מורה לנתבע לשלם לתובע ים סך כולל של 35,000 ₪.

הסכום ישולם תוך 30 ימים.

מלפנים משורת הדין, היות והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, הריני מורה על החזר האגרה לתובעים, בניכוי הסכום המינימלי.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ד אב תשע"ט, 25 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רון תבל
נתבע: מרק סלושני
שופט :
עורכי דין: