ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ופא פדילה נגד עיריית טירה :

לפני כבוד ה שופט רונן פלג

התובעים

 1. ופא פדילה
 2. חאלד אחמד פדילה

נגד

הנתבעות

 1. עיריית טירה
 2. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אל טירה

נגד
צדדי ג'

 1. ג'מאל חוסין מנסור
 2. נסר טאלב מנסור
 3. פואד חסן מנסור
 4. שריף חסן מנסור
 5. מוחמד סאמי מנסור
 6. כמאל חסין מנסור
 7. מחמוד חסן פדילה
 8. חסן מחמוד פדילה
 9. איוב מוחמד פדילה
 10. שאווקי עבד אללט פדילה - בעיכוב הליכים

החלטה

1. התובעים הגישו נגד הנתבעות תביעה כספית לסך של 406,832 ₪. לפניי בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגד הנתבעות בהיעדר התייצבות מצדן ל דיון ההוכחות שהתקיים ביום 22/5/19.

תמצית טענות הצדדים

2. הבקשה הוגשה ביום 30/5/19. באופן לא מובן היא הוגשה לכאורה על ידי הנתבעת 1 בלבד, אך התבקש בה ביטול פסק הדין לגבי שתי הנתבעות. בבקשה נטען כך:

א. עו"ד אבי רפאלי ממשרד ב"כ הנתבעות היה אמור להתייצב לדיון ההוכחות , אלא שבמהלך נסיעתו לבית המשפט הוא נתקף כאבים עזים ונאלץ לפנות לטיפול רפואי ולבדיקות מקיפות.

ב. לנתבעות יש סיכויי הגנה טובים. ההליך הוא מורכב ורב צדדים, דבר המחייב בירור מעמיק וראוי של הפלוגתאות ולצורך זה ביטול של פסק הדין.
ג. פסק הדין מטיל על הנתבעת 1 חיוב גבוה במיוחד, ויש בהותרת המצב על כנו משום גזירה קשה עליה, כרשות מקומית הנלחמת לשמור על איכות חיים סבירה של תושבי ה.

ד. יש להעדיף את העיקרון של עשיית צדק וגילוי האמת על פני היצמדות לכללי הפרוצדורה.

3. התובעים טענו בתגובה לבקשה כך:

א. התובעים אינם חולקים על הנסיבות שמנעו מב"כ הנתבעות להתייצב לדיון, ואולם לא תצמח לנתבעות תועלת מביטול פסק הדין , שכן הטענות העובדתיות אשר עומדות בבסיס התביעה התקבלו בהליך העתירה המנהלית, שהתובעים הגישו נגד הנתבעות . הנתבעות מנועות מלטעון טענות עובדתיות הסותרות קביעות עובדתיות של בית המשפט המ חוזי.

ב. הנזק שנגרם לתובעים נתמך בחוות דעת של מומחים מקצועיים אשר מונו על ידי בית המשפט בהליך זה.

ג. אין בבקשה כל התייחסות לאי התייצב ותו של העד מטעם הנתבעות, עו"ד מוניר נאסר, ואף לא הוגש תצהיר מטעמו שיתייחס לכך . אי התייצבותו של העד צריכה להוביל למחיקת תצהירו ו להותרת פסק הדין על כנו. אי התייצבות העד אף מלמדת על זלזול בהליך המשפטי, וגם מטעם זה אין להיעתר לבקשה.

ד. לנתבעות אין כל עילת הגנה . בא כוחם הודה במסגרת ההליך הקודם, שהן לא סילקו את המחסומים נשוא התביעה , רק בשל רצונן לקבל הסכמה של צדדי ג'.

ה. אין מניעה לקבוע כי פסק הדין שניתן נגד הנתבעות יישאר על כנו, בעוד שפסק הדין הדוחה את ההודעות נגד צדדי ג' יבוטל.

4. צדדי ג' התנגדו בתגובותיהם לבקשה על בסיס נימוקים דומים לנימוקי התובעים ובנוסף על בסיס הטענות הבאות:

א. הבקשה הוגשה מטעמה של הנתבעת 1 בלבד, ועל כן אין בה כדי להשליך על תוצאות ההליך ביחס לנתבעת 2, הו ועדה המקומית לתכנון ובניה טירה.
ב. אין בבקשה התייחסות כלשהי או אזכור לאי התייצבותו של עו"ד מוניר נאסר, המצהיר מטעם הנתבעות.

ג. הבקשה מתבססת על אישור רפואי רגיל, שאף אינו נוקב בשעת הטיפול וממילא אינו משמש ראיה במוסדות משפטיים.

ד. חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט מר יצחק אברבוך שומטת את הקרקע תחת ההודעה נגד צדדי ג'.

ה. בקשת הנתבעת 1 מעוררת תמיהות נוכח דבריה של עו"ד קרין כהן, העובדת במשרד ב"כ הנתבעות , אשר בבוקר הדיון מסרה טלפונית לב"כ הצדדים, שלא ידוע לה שהיא מייצגת את הנתבעת 1 או שמתקיים דיון הוכחות.

דיון והכרעה

5. ההתייחסות להליך של בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית של כל אדם לערכאות המשפט ולקיומו של דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט בעניינו. האופי החוקתי של זכות זו מקרין על הפרשנות הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי. בכלל זה יש לדבר השלכה גם על המבחנים מתי ובאלו נסיבות ראוי לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד, מבלי שלצד האחר ניתן יומו בבית המשפט.

6. הכלל קובע כי ככל שיתברר שמחדלו של מבקש ביטול פסק הדין אינו מצביע על זלזול מופגן בבית המשפט אלא על רשלנות מסוימת מצד המבקש שהובילה למחדלו, ויש למבקש הגנה סבירה, בית המשפט יקבל את בקשת המבקש וידון במחלוקת לגופה. במקרה כזה בית המשפט יסתפק בפסיקת ההוצאות כתוצאה ממחדלי מבקש הבקשה .

השיקול השני של סיכויי ההגנה הוא המרכזי, והמבחן הוא מבחן של הגנה אפשרית ולאו דווקא בטוחה. הנטל המוטל על המבקש הוא לשכנע שלכאורה יש לו הגנה אם יוכיח אותה, ואין על המבקש בשלב הבקשה לביטול פסק הדין להוכיח את הגנתו באופן מוחלט (ראו ע"א 276/62 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד יז 349). על המבקש להוכיח כי "ישנה ממשות עניינית בבירור התביעה נגדו בהתייחס למשקל קו ההגנה שהוא עומד להעלות" (כך ברע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון ואח' (פורסם במאגרים - 27/2/01)).

7. בענייננו, ב"כ הנתבעות טען בתצהירו להסתבכות רפואית חמורה ובלתי צפויה. הכאבים העזים אילצו אותו לחנות בשולי הדרך והוא לא היה זמין טלפונית במשך שעה ארוכה, עד שפנה לרופא לצורך אבחון והפניה לבדיקות המשך. התלבטתי האם להורות לב"כ הנתבעות להציג תיעוד רפואי נוסף. מחד גיסא עסקינן בתצהירו של עורך דין מייצג, אשר חזקה עלי ו שימסור לבית המשפט את האמת, מה גם שיש להיזהר מפגיעה בפרטיותו. מאידך גיסא, הגרסה שנמסרה מעלה תהיות מדוע עורך הדין לא יצר קשר טלפוני בזמן אמת עם מי ממשרדו או עם מזכירות בית המשפט, מה גם שאישור המחלה שצורף הוא של רופא משפחה, ולכאורה המצב הרפואי שתואר בתצהיר חייב פנייה לרפואה דחופה.

על אף האמור, החלטתי להימנע מפגיעה בפרטיותו של ב"כ הנתבעות ולצורך הבקשה אני נכון לקבל את הטענה הבסיסית, כי מצב רפואי קיצוני ובלתי צפוי מנע ממנו את האפשרות להתייצב לדיון.

8. עם זאת, עולה תמיהה מדוע לא התייצב לדיון עו"ד מוניר נאסר, העד מטעם הנתבעות ומי שייצג אותן בתחילת ההליכים בתיק זה , על אף שלכאורה הוא לא היה מודע למצבו של ב"כ הנתבעות. בעניין זה לא הוגשה כל הבהרה או התייחסות, שכן הנתבעות בחרו שלא להגיש תשובה לתגובות יתר הצדדים.

9. אשר לסיכויי ההגנה, אין לקבל את טענ ות התובעים, כי הנתבעות משליכות את כל יהבן על ההודעה לצדדי ג' וכי אין סיכוי להגנתן . הנתבעות טוענות כי הן עשו כל שביכולתן להסיר את המחסומים ואת המכשולים שהוצבו בשטח ואולם המחזיקים כולם, כולל התובעים, עשו יד אחת כדי להכשילן. מכל מקום, לא ניתן לומר שלנתבעות אין סיכויי ה גנה ומקל וחומר לא ניתן לומר שלהודעתן נגד צדדי ג' אין סיכוי להתקבל.

10. עוד יש להביא בחשבון, כי פסק הדין טומן בחובו השלכות משמעותיות עבור הנתבעות, בדמות חיוב כספי ניכר, אשר יפגע במישרין בציבור המקבל את שירותיהן.

11. לא נעלמה מעיניי העובדה התמוהה שהבקשה הוגשה לכאורה מטעמה של הנתבעת 1 בלבד, אם כי התבקש בה ביטול פסק הדין שניתן נגד שתי הנתבעות. זאת על אף שהנתבעות מיוצגות שתיהן על ידי אותו משרד עו"ד. בתגובות לבקשה נטען שלא ניתן לבטל את פסק הדין שניתן נגד הנתבעת 2 בהיעדר בקשה מצדה וכאמור הנתבעות לא ראו לנכון להגיש תשובה לתגובות.

למרות זאת, איני סבור שיש הצדקה לגזור גזירה שונה על הנתבעת 2. יש להניח כי מדובר בטעות באופן שבו הוגשה הבקשה, שהרי הנתבעות מיוצגות שתיהן על ידי אותו מייצג.

12. יש להביא בחשבון שאי התייצבותן של הנתבעות סיכלה יום דיונים שלם ביומן בית המשפט וגרמה ליתר הצדדים אובדן זמן והוצאות.

13. לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, ובכלל זה התמיהות העולות מן הבקשה עצמה, אני מורה כי פסק הדין יבוטל בכפוף לכך שהנתבעות תשלמנה את ההוצאות הבאות:

א. לתובעות סך של 5,000 ₪.
ב. לצדדי ג' 1 ו- 6-3 סך של 5,000 ₪.
ג. לצדדי ג' 8-7 סך של 5,000 ₪.
ד. לצד ג' 9, שהגיש כתב הגנה ותצהיר יומיים לפני דיון ההוכחות, סך של 2,000 ₪.

סכומי ההוצאות ישולמו עד ליום 22/9/19, שאחרת פסק הדין לא יבוטל.

14. על הנתבעות להגיש הודעת עדכון לבית המשפט בדבר תשלום ההוצאות עד ליום 25/9/19.

15. תזכורת פנימית לבית המשפט ליום 29/9/19.

ניתנה היום, כ"ג אב תשע"ט, 24 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ופא פדילה
נתבע: עיריית טירה
שופט :
עורכי דין: