ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סימה עזיזיאן נגד רות צוברי :

6
לפני כבוד השופטת הדס פלד

המבקשים:

 1. סימה עזיזיאן
 2. דבורה ברגר
 3. רחל שניידר
 4. יהודית זולדן
 5. חוה לאופר
 6. רבקה ראטמאן
 7. לאה ברלינר
 8. שמעון לאופר

נגד

המשיבים:

 1. רות צוברי
 2. עדי צוברי

החלטה

זוהי בקשת המבקשים למחיקת התביעה;

 1. בקדם המשפט מיום 12.2.19, נקבע, כי הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים בתוך 30 י מים ונקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית.
 2. ביום 30.4.19 הגישו המבקשים בקשה למתן צו לשאלון וגילוי מסמכים. חרף החלטה המעבירה את הבקשה לתשובה, לא הוגשה תשובה מטעם המשיבים .
 3. ביום 24.5.19 הוגשה בקשה למחיק ת התביעה מחוסר מעש. בבקשה נטען כי לאחר הגשת הבקשה מיום 30.4.19 , פנה ב"כ המשיבים לב"כ המבקשים וטען כי תצהירי גילוי המסמכים והשאלונים מוכנים. לציין כי המשיבים לא הגישו תצהירי עדות ראשית כמו גם בקשה להארכת מועד לביהמ"ש.
 4. בתשובתם לבקשה זו, טענו המשיבים , כי הצדדים הגיעו להסכמות ללא צורך בהכרעת בית המשפט וכי הופתעו מהגשת הבקשה. המשיבים טענו כי השאלון הוכן ונחתם ואולם תצהיר גילוי המסמכים לא הוכן מפאת מחלת ה תובע. נטען כי גם המבקשים לא עמדו בהחלטות בית המשפט (טענה שהוכחשה על ידי המבקשים).
 5. בדיון מיום 25.6.19 טען ב"כ המשיבים כי מחדליהם הדיוניים של המשיבים נובעים ממצבו הרפואי הקשה של המשיב (פ' ע' 6 ש' 16 עד ע' 7 ש' 5). ב"כ המבקשים השיב כי מאחר ולא התקבל תצהיר מענה לשאלון אף שנטען כי הוכן, עומדים המבקשים על הבקשה למחיקת התביעה (פ' ע' 7 ש' 11- 16). בתום הדיון ניתנה החלטה לפיה, אין מחלוקת שהמשיבים לא קיימו את ההליכים המקדמיים ולא הגישו תצהירי עדות ראשית ואף לא הגישו בקש ה להארכת מועד להגשתם. לאור הטענה לעניין מצבו הרפואי של המשיב, ניתנה ל משיבים האפשרות להגיש מסמכים רפואיים לתמיכה בטענתם זו והמסמכים הוגשו במעטפה סגורה ללשכה .
 6. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים ולהלן החלטתי;

הסנקציה בגין אי מילוי צו לגילוי מסמכים ומענה לשאלון הינה מחיקת כתב התביעה (תקנה 122 לתקסד"א). אמנם בית המשפט לא ימהר לנקוט סנקציה זו, אולם סמכותו אינה מאפשרת פטור מקיום הוראות הצו אלא רק הארכת המועד (שם, ראה גם אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 246 (מהד' 12, 2015).
על פי תקנה 156 לתקסד"א רשאי בית המשפט למחוק תובענה מחוסר מעש. לבית המשפט סמכות למחוק את התובענה גם אם ניתן טעם אך אין הוא מניח את הדעת (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 539 (מהד' 12, 2015)).
7. במקרה דנן אמנם ניתנה החלטה על השלמת הליכים מקדמיים והמשיבים לא קיימו החלטה זו . עם זאת, המבקשים הגישו למתן צו לגילוי מסמכים ומענה על שאלון ולא עמדו על קבלת הצו בהיעדר תשובה ותחת זו ביקשו למחוק את התובענה מחוסר מעש. מכאן שלא ניתן למחוק את התביעה בשל אי קיום צו כאמור.
8. אולם אין מחל וקת כי המשיבים לא הגישו תצהירי עדות ראשית במועד .
בעל דין המבקש להגיש תצהיריו שלא במועד, נדרש על פי הקבוע בתקנה 168(ב) לתקסד"א, להסביר את פשר האיחור ולתומכו בתצהיר. על בית המשפט לשקול מחד את מידת אחריותו של המבקש לאי הגשת תצהירים באיחור אל מול הפגיעה הצפויה לבעלי הדין שכנגד בשים לב לאינטרס שלהם באופן ניהול ההליך וסיומו. כמו- כן, על בית המשפט לשקול שיקולים מערכתיים הנוגעים להתנהלות יעילה וסדירה של הליכים משפטיים ( ע"א 10687/07 ‏ ‏ אלמשרק חברה לביטוח בע"מ - רמאללה נ' מוחמד חג'וג'‏ (5.8.2010) להלן: "עניין אלמשרק"). הגם שלבית המשפט סמכות לשקול שימוש באמצעים מידתיים כגון הארכת מועד הגשת התצהירים תוך חיוב בהוצאות, אין הוצאות תחליף אוטומטי לסנקציה הקבועה בתקנה 168(ב) (שם).
9. עם כל ההבנה למצבו הרפואי של המשיב , ומבלי להוסיף פרטים שיש בהם כדי פגיעה בפרטיותו, אין במסמכים הרפואיים כדי לה צדיק את מחדלי המשיבים ואין בהם כדי להסביר מ דוע נמנע מהמשיב, לא כל שכן מהמשיבה, להגיע למשרדו של בא כוחם בוודאי לא תקופה ממושכת של כמה חודשים.
10. בנסיבות אלו, דין הבקשה להתקבל. באופן זה, מחד לא יושחת זמנו של בית המשפט ושל המבקשים לריק ומנגד זכותם של ה משיבים להביא עניינם בפני ביהמ"ש לא תיפגע, באשר הם יוכלו להגיש כתב תביעה בהליך חדש. יפים לעניין זה האמור בתא (י-ם) 8730/98‏ ‏ שיא רהיט בע"מ נ' כל העיר (22.6.2000) בו נמחקה תובענה עקב מחדל באי הגשת תצהירים במועד:
"אכן, לאחר שהתובעת גלתה דעתה שעיתותיה בידיה בכל הקשור לדרך ניהולו של תיק זה אין סיבה שלא תתכבד להכנס, אם תהיה מעוניינת לחדש תביעתה, לסוף תור הממתינים בבית המשפט בכללותו תוך שתשא באגרה פעם נוספת".

11. החלטה זו עולה בקנה אחד גם עם האינטרס הציבורי לאור רוחן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018 אשר יכנסו לתוקף בקרוב ואשר "רוחן כבר מנשבת באולמותינו" (ת"צ (מח' מרכז) 49673-11-15 גולדנר נ' אפלויג, 6.12.2018) בפסקה 19). בהתאם לתקנה 5 לתקנות אלו על בית המשפט לאזן את עניינם של בעלי הדין והאינטרס הציבורי הכולל ניהול דיון משפטי מהיר ויעיל וחסכון במשאבי זמן ועלויות. (ראה גם ת"א (ת"א) 19158-05-16 מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' פלוני (17.2.19) וההפניות שם).
12. אשר על כן, התביעה תימחק.

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ט, 16 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סימה עזיזיאן
נתבע: רות צוברי
שופט :
עורכי דין: