ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי קציר נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

יוסי קציר

נגד

נתבעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

פסק דין

לפני תביעה לתשלום פיצוי/דמי ביטוח, בגין נזקי ברד שנגרמו לגג של חניה.

רקע

1. בתקופה הרלבנטית לארוע נושא התביעה, התגורר התובע בבית פרטי ברח' רון 5 בחדרה (להלן: "הבית"). ביתו של התובע היה מבוטח באותה עת על ידי הנתבעת בפוליסת ביטוח לנזקי רכוש –"TOP לדירה " מס' 1824001145176 (להלן: "הפוליסה").

2. בתאריך 7.5.18, בעקבות מזג אוויר סוער שכלל ברד עז, ניזוק גג החניה שבחצר הבית.

3. התובע עותר לחיוב הנתבעת בתשלום פיצוי בסך של 8,755 ₪ - עלות תיקון גג החנ יה בהתאם להצעת המחיר שקבל ביום 28.6.18 ( ר' נספח ג' לכתב התביעה), בעוד שהנתבעת טוענת כי גג החניה אינו כלול במתקנים המכוסים על ידי הפוליסה, שכן אין מדובר במבנה המחובר לדירה חיבור של קבע.

טענות הצדדים

4. בעדותו בפני טען התובע כי עוד במסגרת תהליך ההידברות שהתקיים בינו לבין הנתבעת בתקופה שקדמה להגשת תביעתו, הוא הציג בפניה ראיות מספיקות לכך שגג החניה מהווה מבנה המחובר לביתו, הפנה אל הצילומים שצורפו לכתב התביעה ואמר: "... צילמתי ויש צילומים בתיק התביעה שזה כן מחובר. בהתחלה זו היתה טענה שזה רק צינור שמחזק את הסככה לבית. לא הספיק להם אז צילמתי את ההמשכיות של הקיר של הבית שממשיך הלאה ועליו מונחת הסככה בצד אחד. זה כבר מחבר את זה למבנה בלי שום בעיה פיזית...". התובע הוסיף וטען כי גם בדו"ח המסכם של חברת "גמולב צפון" עליו התבססה הפוליסה בשעתה, צויין כי החניה נכללת בבית, ובכלל - כי מדובר בחלק שהוא אופייני ל"בתים פרטיים שברובם יש סככה וחניה לרכב בתוך החצר".

5. מנגד, טען נציג הנתבעת כי גג החניה אינו מופיע בפוליסה כחלק מהבית, וכדבריו: "...מופיעים הרבה דברים אחרים בצורה די מפורטת אבל גג חניה לא מופיע והוא מחוץ לדירה והוא לא חלק בלתי נפרד מהדירה..." וכן כי "גם אם לתובע היה כיסוי ביטוחי, אזי בזמנים המדוברים הוא בכלל לא זכאי לערך כינון אלא לערך שיפוי בלבד...".

דיון והכרעה

6. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ובחנתי את תנאי הפוליסה, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל.

ואלה הם נימוקי:

"דירה" מוגדרת בפוליסה כך: " המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי הוא למגורים, לרבות מרפסות, צנרת ( לרבות צנרת גז), מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע...".

פרק 1 של הפוליסה מבהיר מהו "מקרה ביטוח", הכולל "אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:
... (ג) "רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד...".

השאלה הדורשת הכרעה במקרה זה היא האם גג החניה שבחצר ביתו של התובע מהווה חלק קבוע של הדירה או כזה המחובר אליה חיבור של קבע?
בע"א 2587/12 מלונות צרפת ירושלים בע"מ נ' מנהל מס דבח אזור ירושלים (ור' גם פסק הדין שניתן בדנ"א 5200/13 שהתקיים באותו מקרה), קבע בית המשפט העליון כי המבחן העיקרי בבחינת הגדרתו של "מבנה" כ"מבנה המחובר חיבור של קבע" הינו מבחן הכוונה המקורית של ייעוד המבנה, וכי מבחני העזר הם "המבח ן הפיסי" שעניינו בשאלה אם האובייקט ניתן להפרדה מן המבנה מבלי שייגרם נזק ממשי לאחד מהם, "המבחן הכלכלי" שעניינו בשאלה אם האובייקט יאבד שיעור ניכר משוויו עקב ההפרדה, "מבחן אופי וזהות האובייקט", "מבחן זהות המקרקעין וערכם הכלכלי לאחר הניתוק" ולבסוף גם "מבחן השכל הישר".

בדו"ח שהוכן בשעתו על ידי חברת "גמולב צפון", זה שהיווה את הבסיס לפוליסה, תואר הבית המבוטח ככזה הכולל בין השאר גם את "עמודי המבנה, תשתית החצר, גידור, ריצוף, חניה ותאורת גן – כלול בעלות הבניה" . דו"ח זה הוכן בתאריך 18.6.14, דהיינו כ- 4 שנים לפני ארוע הברד נושא התביעה ובהעדר טענה או ראיה אחרת מטעם הנתבעת , אני מניחה כי שטח החניה אשר תואר בשעתו כחלק מן הבית כאמור, היה מקורה על ידי הגג נושא התביעה כבר אז.

עיון בתצלומים שצורפו לכתב התביעה מלמד על כך שמדובר בגג העשוי מחומר קל, המונח על קונסטרוקציית מתכת שחוברה לכל אורכה אל גדר האבן של הבית ובאמצעות אחד מהצינורות העליונים אל קיר הבית גם כן. דהיינו לא מדובר בסככה העומדת באופן עצמאי ושאינה מחוברת הלכה למעשה אל המבנה המבוטח, אלא בכזו שחוברה אל חלקיו השונים במספר מקומות.

במצב הדברים המתואר לעיל, אני סבורה כי יש להתייחס אל הגג כאל מבנה שהכוונה המקורית לגביו היתה לראות בו חלק המיועד לקירוי החניה המהווה חלק בלתי נפרד מהבית. גם אם נאמר שניתן להפריד את גג החניה מן הבית מבלי שייגרם נזק ממשי לאחד מהם, אזי דעתי היא שבמקרה כזה היה על הנתבעת להבהיר לתובע בדרך של החרגה מהפוליסה שנמכרה לו על ידה , כי בעוד ששטח ומשטח החניה ייחשב כחלק בלתי נפרד מהבית, אזי הגג שמעליו לא ייחשב ככזה.

בע"א 4819/92 אליהו חב' לביטוח בע"מ ואח' נ' ישר, קבע בית המשפט כי מבטח מחויב ליתן למבוטחו הסבר מפורט של היקף ה"סיכון" שהוא נוטל על עצמו בהתקשרותו עמו ולוודא שהלה יהיה ער לסייגים שנקבעו על ידו, שאם לא כן לא יוכל הוא להתנער מחבותו עפ"י הפוליסה על סמך אותם סייגים. הבנת המבוטח היא אמנם עניין סובייקטיבי ואולם כפי שנקבע בפסק דין זה:
"חברה מבטחת המסייגת את גבולות חבותה פועלת בכך באופן לגיטימי, אולם היא גם נוטלת על עצמה, יחד עם זאת, אחריות אקטיבית בדמות חובת הגילוי והוידוא. חברת הביטוח חייבת להסב את תשומת ליבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה לו, ולוודא את ערנותו לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים וכי במקרים שבהם לא התקיימו לא יוכל ליהנות מגיבוש זכותו לשיפוי".

7. לנוכח כל האמור לעיל, החלטתי לקבל את התביעה במלואה, ולחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכום המופיע בהצעת המחיר שניתנה לו לצורך החלפת גג החניה, בסך של 8,775 ₪. סכום זה בתוספת הוצאות בסך 500 ₪ ובסה"כ 9,275 ₪, ישולם בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבעת, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

הנני מתנצלת בפני הצדדים על העיכוב במתן פסק הדין מפאת מחלה.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ט"ו אב תשע"ט, 16 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי קציר
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: