ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דף הזהב בע"מ נגד מאור מואיל :

16 אוגוסט 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

המבקשת (הנתבעת):
דף הזהב (ג'יפייג') בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יצחק מירילאשוילי
-
המשיב (התובע):
מאור מואיל
ע"י ב"כ עו"ד יניב חקימוביץ

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

רקע עובדתי:

1. בתאריך 17.9.18 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין לרבות פיצוי בגין פיטורים במהלך תקופת מחלה וכן פיצוי בגין עוגמת נפש והפרת הסכם העבודה בין הצדדים בסך כולל של 219,000 ₪.
התובע, שהועסק כסגן מנהל צוות מכירות בנתבעת בתקופה שמיום 23.4.18 ועד ליום 11.6.18 ( כחודש וחצי) טען כי למרות שביצע את עבודתו במסירות וחריצות תוך מקסום רווחי הנתבעת, הוא פוטר שלא כדין, בהיעדר שימוע ובמהלך תקופת מחלה. וזאת כשהנתבעת מפרה לגרסתו את הסכם העבודה שנחתם בין הצדדים ובו הסכמה לתקופת העסקה מינימלית של שנה.

2. בתאריך 29.10.18 הוגש כתב הגנה במסגרתו טענה הנתבעת כי יש לדחות את התביעה על מלוא רכיביה. לדבריה, בניגוד לאופן בו מנסה לצייר את עצמו התובע, בפועל הוא לא עמד במשימותיו, לא טיפל בגיוס אנשי מכירות, לא טיפל בשימור לקוחות והתגלה כלא אמין כאשר מסר מידע כוזב ללקוחות הנתבעת. על רקע האמור התובע פוטר בהליך פיטורים כדין תוך שהתובע וויתר על זכות השימוע שניתנה לו. אשר להסכם העבודה נטען כי ההסכם קבע במפורש כי ככל שהתובע יפר את האמור בו או את חובת הנאמנות שלו כלפי הנתבעת, תעמוד לנתבעת הזכות לסיים את העסקתו כפי שארע בנסיבות המקרה דנן.
3. בתאריך 6.3.19 התקיים דיון קדם משפט במעמד הצדדים. בדיון הודיע ב"כ הנתבעת כי הוא מבקש את גילוי המסמכים הבאים: פירוט מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי לתקופה שמחודש אפריל 2018 ועד לחודש מרץ 2019 ו תלוש השכר האחרון של התובע במקום העבודה האחרון לפני שהועסק אצל הנתבעת. בנוסף הודיע ב"כ הנתבעת כי בכוונתו להגיש בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים נוספים.

לפיכך, ניתנה בסיום הדיון החלטה כי בקשה בנדון תוגש עד ליום 13.3.19, במסגרתה על הנתבעת להבהיר מדוע היא מוגשת באיחור ושלא בהתאם למועד שנקבע בהודעת המזכירות מיום 1.11.18 וכי החלטה לגבי המשך ניהול ההליכים תינתן לאחר מתן החלטה בבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים.

עוד נקבע בהחלטה, כי הבקשה לפירוט מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי מתקבלת, באופן שעל התובע להמציא לנתבעת את המסמך האמור בתוך 30 ימים.

4. בתאריך 10.3.19 הגישה הנתבעת בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים, היא הבקשה מושא החלטה זו (להלן – הבקשה).

במסגרת הבקשה התבקש על ידה גילוי המסמכים הבאים: העתק של כל אישורי המחלה של התובע בתקופת עבודתו בנתבעת; אישורים / אסמכתאות אודות שליחת אישורי מחלה לנתבעת ו/או מי מטעמה; העתק מכל תדפיסי חשבון הבנק של התובע ממועד תחילת העסקתו בנתבעת ועד למועד הגשת הבקשה; אישורים אודות פתיחת עוסק מורשה לתובע לרבות תיק מע"מ ותיק ביטוח לאומי ומסמכי פתיחת תיקים; מלוא תלושי השכר של התובע החל מיום סיום עבודתו בנתבעת ועד למועד הגשת הבקשה; העתק הסכם עבודה של התובע עם חברת ההמבורגרים שבה הוא מנכ"ל; העתק מלוא מסמכי ההתקשרות, דוחות נוכחות, תלושי משכורת ודוחות ריכוז שכר של התובע ממקום עבודתו החדש כמנכ"ל רשת ההמבורגרים.
בנוסף ביקשה הנתבעת כי התובע יגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמו חתום ומאומת כדין.
יצוין כי בבקשה לא פרטה הנתבעת את הרלבנטיות לגילוי המסמכים אותם ביקשה לבירור ההליך.
אשר לסיבה לעיכוב בהגשת הבקשה, ציין ב"כ הנתבעת כי היא הוגשה באיחור בשל עומס עבודה רב במשרדו.

5. בתאריך 20.3.19 הגיש התובע תגובה לבקשה. בתגובה נטען כי לא ברורה הרלבנטיות של המסמכים שגילויים מבוקש ובנוסף נטען כי חלק ניכר מהמסמכים כלל לא נמצאים ברשותו. בתוך כך, הכחיש התובע את טענת הנתבעת להעסקה שלו כמנכ"ל בחברת המבורגרים וטען כי לאחר סיום העסקתו בנתבעת, מלבד ימי עבודה בודדים במקום עבודה מסוים, לא עבד התובע מעבר לכך עקב מפח הנפש שעבר בשל התנהלות הנתבעת כלפיו. בנוסף התייחס התובע למסמכים שפורטו בבקשה.

6. בתאריך 17.4.19 הגישה הנתבעת תשובה לתגובה. בתשובה לתגובה נטען כי במסמכים המבוקשים יהיה כדי להוכיח כי התובע עבד במקביל להעסקתו אצל הנתבעת במקום עבודה נוסף וכל זאת בזמן בו הוא טוען כי הוא מצוי בחופשת מחלה.
לטענת הנתבעת, במועד תחילת העסקתו של התובע בנתבעת ( ביום 23.4.18) הוא טרם עזב את מקום העבודה הקודם שלו ועבד במקביל בחברת " יציל ממונים", כשהוא מקבל למעשה משכורת כפולה. עוד טוענת הנתבעת, כי מעיון בדפי הפייסבוק של התובע, עולה כי במקביל להעסקת התובע בנתבעת הוא מונה לתפקיד מנכ"ל בחברת המבורגרים " אמריקן צ'יקן" ו ביום 5.6.18, הגם שהתובע דיווח על יום זה כיום מחלה, הובא לידיעתה כי הוא עבד כמנכ"ל באותה חברת המבורגרים. הנתבעת הוסיפה, כי מיום 26.3.19 ועד היום התובע עובד כעצמאי בעסק הברים mood bar. לפיכך, בתשובה לתגובה ביקשה הנתבעת גילויו של מסמך נוסף והוא דוחות מס רלוונטיים כעצמאי בעסק זה. בתמיכה לטענות כאמור, צירפה הנתבעת לתשובתה עותק מדפי הפייסבוק הרלבנטיים של התובע.

בנוסף ביקשה הנתבעת כי התובע יגיש בשנית את דו"ח פירוט המעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי, משהדו"ח שצורף לתגובה שלו אינו ברור.

המסגרת הנורמטיבית:

7. תקנה 46( א) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב-1991 מסדירה את נושא הגילוי והעיון במסמכים וקובעת כדלקמן:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות."

8. תכליתה המרכזית של תקנה 46( א) היא להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השיפוטי, כמו גם לייעול הדיון על ידי ניהולו ב"קלפים גלויים" (ע"ע (ארצי) 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ (22.12.05)). במסגרת זו, "נקודת המוצא" היא " גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" (בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה - פרופ' אברהם עוז (14.5.08)).

9. בעניין אבנצ'יק ( ע"ע 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים - קלרק אבנצ'יק (28.3.07)) קבע בית הדין הארצי לעבודה כי השאלה הראשונה שיש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים להליך וזאת בהתבסס על מבחן כפול, צר ורחב. ההיבט הצר ( או תנאי הסף) - במסגרתו בוחן בית הדין אם קיימת זיקה ממשית בפועל בין הטענות שבבסיס הבקשה לגילוי מסמכים לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. ההיבט הרחב - במסגרתו על בית הדין להידרש לאינטרס הגילוי ומשקלו וכן להשלכותיו של גילוי המידע המבוקש או חסיונו, גם על הציבור ועל צדדים שלישיים.

10. חרף חשיבות הליכי הגילוי והעיון לשם הנעת גלגלי הצדק, אין המדובר בזכות מוחלטת. ככל זכות דיונית או מהותית, גם זכות זו צריכה להיבחן באמצעות מלאכה שיפוטית של איזונים אל מול ערכים ואינטרסים אחרים ובהתייחס לנסיבות המקרה.

11. לפיכך, ככל שמתקיים מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו, יש לעבור ולבחון אם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים למנוע את הגילוי או לצמצמו – דוגמת הכבדה, פגיעה בפרטיות וכיו"ב, תוך עריכת איזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

12. מלאכת האיזון נעשית על פי אמת המידה של מידתיות, כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה, היינו – " ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך" (ע"ע ( ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ - עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל (27.1.11)).

מן הכלל אל הפרט:

להלן החלטתי בעניין המסמכים שגילויים מבוקש.

13. העתק של כל אישורי המחלה של התובע במהלך תקופת עבודתו בנתבעת:
לטענת התובע אישורי המחלה צורפו לכתב התביעה וממילא הם גם נמצאים ברשות הנתבעת. הנתבעת בתשובה לתגובה לא התייחסה לטענותיו אלה.

לאור טענת התובע כי פיטוריו ביום 11.6.18 בוצעו במהלך תקופת מחלתו, אישורי המחלה שלו במועד זה ובסמוך לו ( לפני ואחרי), רלבנטיים לבירור התביעה. מעיון בנספחי כתב התביעה עולה כי התובע צירף אישור מחלה מיום 5.6.18 לימים 5.6.18 עד 7.6.18 ( נספח ג' לכתב התביעה) וכן סיכום תעודה רפואית מיום 10.6.18 ובסיומה המלצה על 3 ימי מנוחה בבית ( נספח ז' לכתב התביעה). ככל שברשות התובע אישורי מחלה נוספים לפרק הזמן שמיום 8.6.18 ואילך ( מועד הפיטורים והתקופה שסמוכה אליו) מעבר לאלה שצורפו לכתב התביעה, הוא יגישם עד ליום 12.9.19.

14. אישורים / אסמכתאות אודות שליחת אישורי מחלה לנתבעת ו/או מי מטעמה:
התובע טען בתגובתו, כי הודעה על מחלה ואישורי מחלה נשלחו לנתבעת באמצעות הודעות ווטסאפ ולכן, ככל שהודעותיו בנדון אינן שמורות אצל הנתבעת, אין לה להלין אלא על עצמה. לדברי התובע , על הנתבעת לשמור את המסמכים הנוגעים לתנאי ההעסקה של עובדיה. הנתבעת בתשובה לתגובה לא התייחסה לטענותיו אלה.

גם מסמכים אלה רלוונטיים לבירור המחלוקת על רקע טענת התובע לפיטוריו במהלך תקופת מחלתו.

מעיון בנספחי כתב התביעה עולה כי התובע צירף התכתבויות ווטסאפ בינו לבין מנהל הנתבעת, יוסי נבו ( נספח ה' לכתב התביעה), מהן עולה לכאורה כי ביום 5.6.18 שלח התובע את אישור המחלה מיום 5.6.18 ( לתקופה שמיום 5.6.18 ועד ליום 7.6.18). עם זאת, משהתכתבויות הווטסאפ בין הצדדים, כפי שצורפו ( גם במסגרת כתב ההגנה, נספחים ד' עד ו') הן עד ליום 6.6.18, לא ניתן לדעת האם הועבר לידי הנתבעת אישור מחלה או אישור אחר ( כגון התעודה הרפואית מיום 10.6.18, נספח ז' לכתב התביעה) לגבי התקופה שלאחר ה–6.6.18.
התובע כאמור טוען כי הודעה על מחלה ואישורי מחלה נשלחו לנתבעת, לפיכך יגיש התובע עד ליום 12.9.19 אסמכתא למשלוח אישור/י מחלה נוספ/ים שהועברו לנתבעת לאחר ה–6.6.18, בין באמצעות ווטסאפ ובין בדרך אחרת.

גם בעניין אישור המחלה מיום 5.6.18 ( נספח ג' לכתב התביעה) שלכאורה מההתכתבות בין הצדדים עולה כי זה נשלח לנתבעת, מצאתי להורות לתובע להגיש צילום מסך של משלוח אישור זה במסגרת ההתכתבות בין הצדדים וזאת עד ליום 12.9.19.
אשר לטענת התובע כי הנתבעת צריכה הייתה לשמור את הודעותיו ואישוריו על ימי מחלתו, הרי משהנטל להוכיח את הטענה לפיטורים במהלך תקופת המחלה רובץ על כתפי התובע, עליו להגיש אישורים אלה לתיק.

15. העתק מכל תדפיסי חשבון הבנק של התובע ממועד תחילת העסקתו בנתבעת ועד למועד הגשת הבקשה:
לטענת התובע מסמכים אלה אינם רלבנטיים לבירור ההליך ו חשיפתם מהווה פגיעה בפרטיותו. הנתבעת טענה מנגד כי מסמכים אלה דרושים כדי להוכיח את טענתה כי התובע עבד במקומות עבודה נוספים במקביל לעבודתו אצל הנתבעת.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשה. אחד מהסעדים שנתבעו עניינו פיצוי עבור אי קיום החוזה בסך 132,000 ₪ עבור 11 חודשי שכר כאמור בהסכם ההעסקה. בנסיבות אלו, לאור חובת הקטנת הנזק וכן לנוכח טענת הנתבעת לפיה התובע עבד במקביל לעבודתו אצלה במקומות עבודה אחרים , מסמכים לגבי הכנסות התובע בתקופה שמחודש 5/18 ובמשך 11 חודשים שלאחר מועד סיום העסקתו, רלבנטיים להליך. בנסיבות אלו מצאתי להורות לתובע להמציא לנתבעת תדפיס עו"ש של חשבונות הבנק שלו לתקופה שהחל מיום 1.5.18 ועד למועד הגשת הבקשה וזאת עד ליום 12.9.19. על מנת להימנע מפגיעה שלא לצורך בפרטיות התובע, התובע רשאי להשחיר במסמכים את כל הנתונים שאינם נוגעים להכנסותיו ממשלח יד בתקופה זו.

16. אישורים אודות פתיחת עוסק מורשה לתובע לרבות תיק מע"מ ותיק ביטוח לאומי ומסמכי פתיחת התיקים:
התובע טען, כי מסמכים אלה אינם רלבנטיים לבירור ההליך ו כיום אין לו תיק עוסק מורשה פעיל. הנתבעת טענה מנגד, כי טענת התובע בנדון אינה ברורה מאחר שבדף הפייסבוק שלו מצוין מפורשות כי כיום הוא " עצמאי" בעסק ששמו " mood bar". לכן, מבקשת הנתבעת גם את גילויו של דו"ח רווח והפסד ומאזן בוחן מבוקר ע"י רואה החשבון כפי שהוגשו לרשויות המס לגבי עיסוקו זה.

לנוכח טענת התובע לפיה אין לו כיום תיק עוסק מורשה פעיל אין מקום למתן צו. יחד עם זאת ולנוכח תביעת הפיצוי בגין הפרת הסכם ההעסקה וטענת הנתבעת לפיה התובע עבד במקומות עבודה אחרים במקביל לעבודתו אצלה, מצאתי להורות לתובע להגיש עד ליום 12.9.19 תצהיר ערוך כדין במסגרתו יבהיר האם היה לו תיק עוסק מורשה פעיל בין התאריכים 23.4.18 ועד לחודש 5/19 (כולל).

17. מלוא תלושי השכר של התובע החל מיום סיום עבודתו בנתבעת ועד למועד הגשת הבקשה:
לטענת התובע מסמכים אלה אינם רלבנטיים לבירור ההליך וכי למעט מספר ימי עבודה לאחר סיום העסקתו בנתבעת , הוא לא עבד כלל עקב מפח הנפש שנגרם לו בשל התנהלות הנתבעת כלפיו. בנוסף ציין התובע, כי אין ברשותו תלושי שכר. הנתבעת לעומת זאת, שבה וחזרה על טענותיה לפיהן בניגוד לדבריו מצטיירת תמונה שונה בתכלית מדף הפייסבוק שלו.

לנוכח טענת התובע, כי אין ברשותו תלושי שכר, אין מקום למתן צו. התובע יגיש עד ליום 12.9.19 תצהיר ערוך כדין מטעמו בתמיכה לטענותיו.

18. העתק הסכם עבודה של התובע עם חברת ההמבורגרים שבה הוא מנכ"ל:
התובע טען, כי לא הוכחה רלוונטיות המסמך ולא קיים מסמך כאמור שכן הוא כלל לא הועסק כמנכ"ל בחברת ההמבורגרים. מנגד טענה הנתבעת, כי למדה על עיסוקו זה מדף הפייסבוק שלו, שם מצוין הדבר מפורשות.

לנוכח טענת התובע, כי לא הועסק בחברת ההמבורגרים ולא חתם על הסכם העסקה, אין מקום למתן צו. יובהר, כי גם אם הועסק התובע בחברה כאמור, הרי שתנאי העסקתו באותה חברה אינם רלוונטיים להליך זה.

19. העתק מלוא מסמכי ההתקשרות, דו"חות נוכחות, תלושי משכורת ודו"חות ריכוז שכר של התובע ממקום עבודתו החדש כמנכ"ל רשת ההמבורגרים:
לנוכח טענתו של התובע לפיה לא הועסק כמנכ"ל רשת ההמבורגרים, הבקשה נדחית. תצהיר מטעם התובע בתמיכה לטענותיו כאמור יוגש עד ליום 12.9.19.

20. תלוש השכר האחרון של התובע במקום העבודה האחרון לפי שהועסק אצל הנתבעת ( בקשת הנתבעת בדיון מיום 6.3.19):
הבקשה מתקבלת. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, העסקתו של התובע הסתיימה כדין בין היתר על רקע חוסר שביעות רצון מתפקודו המקצועי, כשלדבריה הוא גם ניצל את זמן העבודה אצלה לצורך ביצוע עבודה במקום אחר ( ס' 12 לכתב ההגנה וס' 3ו' במכתב הזימון לשימוע נספח ד' לכתב התביעה). לפיכך, מסמך זה רלבנטי לבירור ההליך מאחר ויהיה ניתן ללמוד ממנו האם אכן עבד התובע במקביל במקום עבודה אחר, אם לאו. התובע ימציא לנתבעת את תלוש שכרו האחרון ממקום העבודה בו עבד לפני שהחל לעבוד אצל הנתבעת עד ליום 12.9.19. על מנת לשמור על פרטיות התובע, התובע רשאי להשחיר בתלוש השכר את שיעור שכרו.
21. פירוט מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי לתקופה שמחודש אפריל 2018 ועד לחודש מרץ 2019 :
בהחלטה מיום 6.3.19, נקבע כי על התובע לגלות מסמך זה. בתגובה לבקשה, צירף התובע מסמך מהמל"ל אך אכן, כטענת הנתבעת, לא ניתן ללמוד ממנו דבר. תקופות ההעסקה השונות וכן פירוט שמות המעסיקים אצלם הועסק התובע, הושחרו.
בנסיבות אלו ולנוכח התקופה המוגבלת לגביה ניתן הצו מצאתי להורות לתובע להמציא לעיונו של ביה"ד את המסמך במלואו כאשר הוא לא מושחר ולאחר הצגת המסמך תינתנה הוראות לגבי החלקים ממנו שיועברו לעיונה של הנתבעת. מסמך כאמור יוגש לעיונו של ביה"ד בלבד עד ליום 12.9.19.

22. תצהיר גילוי מסמכים חתום ומאומת כדין מטעם התובע: תצהיר כאמור הוגש לתיק ביום 28.2.19 ( כנספח לתגובת התובע לבקשת הנתבעת למחיקת התביעה). בנסיבות אלו הבקשה נדחית.

23. מעיון בתיק עולה כי הנתבעת טרם הגישה לתיק תצהיר גילוי מסמכים חתום ומאומת כדין מטעמה והיא תעשה כן עד ולא יאוחר מיום 12.9.19.

סוף דבר:

24. הבקשה התקבלה בחלקה.

25. הוצאות הבקשה כמו גם ההוצאות בגין הגשתה באיחור יישקלו במסגרת פסק הדין.

הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:

26. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

27. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעה וחצי.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

28. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

29. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
30. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 10.11.19 והנתבעת עד ליום 10.1.20.

31. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

32. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

33. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

34. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ט, (16 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דף הזהב בע"מ
נתבע: מאור מואיל
שופט :
עורכי דין: