ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלון נפטון בע"מ נגד באטריסה יוסיפוב :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים
נציגת ציבור (עובדים): הגב' חגית שילו
נציג ציבור ( מעסיקים): מר דן ברקאי

המבקשת:
(הנתבעת)

מלון נפטון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יאיר דוד ואח'

-

המשיבים:
(התובעים)

  1. באטריסה יוסיפוב
  2. משה פנקר

ע"י ב"כ עו"ד טל ליזרוביץ

החלטה

הנתבעת בתיק שלפנינו (להלן – המבקשת) הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, לחלופין ביקשה להורות על סילוק עילת התביעה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 (להלן – חוק
לשון הרע).

הרקע לבקשה וטיעוני הצדדים
1. התובעים 1-2 (להלן – המשיבים) הגישו כנגד הנתבעת תביעה לתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, התעמרות בעבודה ועוולת לשון הרע.

2. על פי טיעוני הבקשה, יש להורות על מחיקה או דחיה כאמור מחמת היעדר עילה, היות ועוולת לשון הרע לא פורטה דיה בכתב התביעה, ובכלל זה התובעים לא ציינו את העובדות המהוות את עילת התובענה העיקרית .

3. המשיבים מתנגדים לבקשה, לטענתם בכתב התביעה ישנו בסיס עובדתי מפורט לטענותיהם ביחס להתעמרות בעבודה ופיטורים שלא כדין, לצד פגיעה בשמם הטוב.

דיון והכרעה
4. בהתאם להלכה הפסוקה, סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני ובית הדין אינו נוקט בו אלא רק במקרים חריגים. כך, בבתי הדין לעבודה, נוהגים בזהירות יתרה בהכרעה בבקשה מעין זו ומעדיפים להורות על בירור העניין לגופו על פני מחיקה על הסף (ע"ע 408/07 מדינת ישראל נ' משה כהן [פורסם בנבו] מיום 13.2.08 ; דב"ע נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ ואח' נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518).

5. גם במקרים, בהם נוכח בית המשפט כי לתביעת התובע סיכוי קלוש, בית המשפט לא יחסום בפני התובע את האפשרות לברר את תביעתו לגופה [ראו: בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית נ' בית הדין הארצי לעבודה, פד"י כח(1) 372; ע"א 76/86 ד"ר יוסף פיינשטיין נ' ה. ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג (3) 124).

6. בבר"ע 12834-02-10 קבע בית הדין הארצי את הנסיבות בהן ניתן להיעתר לבקשה למחיקה על הסף, כדלקמן:

"מתן סעד של מחיקת תביעה על הסף מחוסר עילה מחייב קביעה, שגם אילו היו העובדות הנטענות לביסוס העילה מוכחות במלואן, אין בנמצא עילה מצד הדין אשר מאפשרת היענות לתביעה [ע"א 6313/01 עיזבון המנוח שיאון ז"ל - הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, נ(1) 567]. על כן, נקודת המוצא לדיון בבקשה לסילוק על הסף היא כתב התביעה שהוגש על-ידי התובע, כאשר על בית-הדין לבחון אם בהנחה שיוכיח את טענותיו יוכל לזכות בתביעתו.
במסגרת בקשה למחיקת תביעה על הסף מחמת היעדר עילה נדרש בית-הדין ל"בחינה טכנית-פורמאלית של כתב התביעה" בלבד, במסגרתה די בכך שהתובע יראה כי על-פני כתב התביעה בידו עילה בת תביעה [ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ - טמפו תעשיות בירה, פ"ד נא(2) 312]".

7. לאחר עיון בטענות הצדדים, ולאור הפסיקה הקבועה בעניין, באנו לידי מסקנה כי דין הבקשה לה ידחות.

8. הנטען על ידי המשיבים בכתב התביעה הוא לפיטוריהם שלא כדין על רקע שיקולים זרים והתעמרות בעבודה מצד המבקשת. לטענתם, מנכ"ל המבקשת הנוכחי שם לו למטרה לפטר את המשיבים מתפקידיהם הניהוליים על מנת לאייש את המשרות באנשים עמם יש לו היכרות וקרבה בעבודתו הקודמת. לשם כך המשיבים סבלו מהתנכלויות ופגיעה בשמם הטוב והמקצועי, פגיעה העולה לכדי עוולה של לשון הרע.

9. המבקשת אינה מפרטת בבקשה טעמים המצדיק ים את סילוק כתב התביעה, כנגד עיקר המסכת העובדתית והמשפטית המיוחסת לה בדבר התעמרות בעבודה, ופיטורי המשיבים שלא כדין . בהעדר פירוט כאמור, אין זה המקרה להחיל סעד חריג וקיצוני, שצריך להינתן רק מקום בו על פני כתב התביעה שאין כל יסוד לאמור בו, אף אם יתקבלו כל טענות המשיבים.

10. כמו כן אין אנו סבורים להורות על מחיקת העילה לפי חוק איסור לשון הרע, שכן לאחר עיון בטיעוני הצדדים עולה מחלוקת בשאלה האם האמירות והאירועים הנטענים בכתב התביעה מהווים לשון הרע במישור יחסי העבודה בין הצדדים, זאת לצד מחלוקת באשר לקיומם של האירועים הנטענים.

11. הדברים האמורים מצריכים בירור ממצה שיעשה במסגרת הדיון בגוף התובענה. כל שמוטל כעת על המשיבים הוא לכלול בתביעתם עובדות המגלות עילה . משזה נעשה, כאמור, בכתב התביעה שבענייננו, ולו באופן לכאורי, הרי שאין להורות בשלב זה על סילוק התביעה על הסף.

12. אשר על כן – הבקשה נדחית. הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין.

13. הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך 30 ימים, ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ט, (18 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים.

גב' חגית שילו
נציגת ציבור (עובדים)

שמואל טננבוים
נשיא

מר דן ברקאי
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: מלון נפטון בע"מ
נתבע: באטריסה יוסיפוב
שופט :
עורכי דין: