ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אקוליפט תובלה בע"מ נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת הגר אזולאי אדרי

מבקשת

אקוליפט תובלה בע"מ, בהיעדר

נגד

משיבה
מדינת ישראל
באמצעות ב"כ עו"ד שי נצר, בהיעדר

החלטה

בפני בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב, אשר הוגשה על פי סעיף 57ב לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א 1961. (להלן – "הפקודה").

ביום 06/08/19, החליט קצין המשטרה על השבתה מנהלית כדין של רכב תוצרת וולבו מספר רישוי 4553768, (להלן: "הרכב") למשך 30 יום בגין עבירה הקשורה לדו"ח מספר: 11250416408.

הצדדים טענו לבקשה, כמפורט בפרוטוקול מיום 15/08/19.

תיק המשטרה הוגש לעיוני. עיינתי בחומר החקירה ומצאתי כי העבירה שבוצעה, לכאורה, ברכב ושבגינה הושבת הרכב היא חמורה: נהיגה ב משקל יתר, בניגוד ל תקנה85 (א) 5 לתקנות התעבורה .

התייצב מנהל המבקשת, אשר הגיע ישוב על כסא גלגלים, טען כי עש ה כל שביכולתו, במסגרת היות ו המעסיק של הנהג, מבצע העבירה, אשר עובד בחברת ו, בכדי שנהגים לא יבצעו עבירות ברכבי החברה. טען כי יש לו חוזי עבודה בכמה מקומות, כי זקוק לרכב לצורך פרנסתו , טען כי חוזי העבודה של המבקשת מבוססים על "נגלות" ולכן אין לחברה אינטרס כלכלי להעמיס משקל יתר וכי לרוב, הוא זה אשר דואג להעמסות בקרב הנהגים ולכן עד כה לא היו כל בעיות של העמסת יתר אולם, במועד העבירה, היה מאושפגל שבורה, לא יכול היה לפקח והציג מסמכים .

ב"כ המבקשת המשיך וטען , כי לחברה קצין בטיחות אשר מתדרך את הנהגים לשמור על הכללים וחוקי התעבורה וכי התדרוך מתבצע מידי חוד וכי החברה הזמינה את הנהג לשימוע לפני פיטורין, היות וביצע את העבירה על דעת עצמו והציג מסמכים בנושא.

ב"כ המשיבה התנגד לבקשה, טען כי מדובר ברכב כבד ממנו נשקפת מסוכנות גבוהה למשתמשי הדרך, הפנה לפסיקה בדבר החובות המוטלות על המבקשת, על כך שיש לדחות את הטענות בדבר הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מההשבתה וכי האינטרס הציבורי גובר על הפרטי.

המסגרת המשפטית

דיון והכרעה
סעיף 57 ב (ב) לפקודה קובע כי ביהמ"ש יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:
הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעיף 57א(א).

המדובר בעבירה ראשונה מסוגה עבור המבקשת. התייצב מנהל המבקשת ונראה היה מחוייב, מבין את חומרת העבירה, הציג מסמכים באשר מצבו הרפואי שמנע ממנו להיות בעבודה במועד העבירה ולפקח על ההעמסת המכולות, כפי שתמיד עושה ואף טען מההזדמנות הראשונה, כי הנהג ביצע את העבירה על דעת עצמו.

עיון בחומר החקירה מראה כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירה המיוחסת לנהג, מבצע העבירה אולם, לאור התרשמותי ממנהל המבקשת, מטיעוניו, מהמסמכים שהציג ומדברי הנהג בטופס השימוע, מצאתי מקום לגלות התחשבות במקרה ספציפי זה.

האמנתי כי המבקשת, באמצעות מנהלה, מחוייבת ועושה ככל שביכולתה כדי למנוע עבירות שמבוצעות ברכבי ה ולכן באה בגדר ההתחשבות שהחוק מאפשר.

מאחורי איסור מנהלי על השימוש ברכב עומד הרציונל של נטילת "כלי העבירה" מידי בעליו, בין היתר על מנת למנוע הישנותם של מקרים דומים, כמו גם מדובר בתקופת צינון ראוייה.

החלטת הקצין בדין יסודה אך יחד עם זאת, מצאתי מקום לאזן ולקצר את משך ההשבתה, במקרה ספציפי זה, באופן כזה שתעמוד על 21 ימים.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ט, 18 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אקוליפט תובלה בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: