ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואב גרינברג נגד וייבלנגת' אנטרפרייז בע"מ :

17 אוגוסט 2019
לפני: כבוד השופטת כרמית פלד
התובע:
יואב גרינברג
ע"י ב"כ עו"ד נאוה פינצ'וק אלכסנדר ועו "ד מירי ברנשטיין

-
הנתבעות:
1. וייבלנגת' אנטרפרייז בע"מ
2.ווייבלנגת' פארמסוטיקלס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רם לנדא ועו"ד יותם אלקלעי

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת התובע לקבלת פרטים נוספים ובתגובה לבקשה, להלן החלטתי:
סעיף 46( א) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב 1991 ( להלן - התקנות) קובע, כדלקמן:
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
נפסק כי "מסירת פרטים נוספים או דרישה לקבלם הן כלי דיוני חשוב הנחוץ לנוכח כתבי טענות סתמיים, או הכחשות סתמיות בכתב ההגנה, אך בעיקר בשעה שדרושים לבעל דין פרטים שיועילו לו בניהול הגנתו או תביעתו" ( עב' (ב"ש) 5963/04 מדניק נגד קיבוץ גבולות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (11/10/05) ; ד"ר יצחק לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, הוצאת ניצן מהדורה 2011, פרק 11 עמ' 18-19).
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי אין מקום להיעתר לבקשה למסירת פרטים נוספים. אפרט טעמיי.
ראשית, כתב ההגנה אינו כולל הכחשות סתמיות ואינו לקוני ודל באופן שמקשה על התובע בניהול תביעתו. כתב ההגנה מפורט כדבעי ומאפשר לתובע בנקל ללמוד על גרסת הנתבעות.
מטבע הדברים כתב ההגנה כולל את העובדות המהותיות ומשכך אין לדרוש כי יכלול ירידה לפרטים ולדקויות, ככל שנפרשה גרסת הגנה מפורטת. ככלל, די בכך שהנתבעות מכחישות את טענות התובע ומוסרות את גרסתן ביחס לטענות התובע בכתב התביעה. לטעמי בסעיף 5 לכתב ההגנה הנתבעות מסרו גרסה מפורטת וברורה של הדברים ואין מקום להורות לנתבעות לפרט בכתב ההגנה ברחל בתך את המועדים המדוייקים של ביצוע כל פעולה וקרות כל אירוע. אין מדובר בפרטים שגילויים נחוץ בשלב זה.
בבר"ע (ארצי) 46517-09-15 Utkham Sathan נ' אשכולות כוח אדם בע"מ (1.11.15) נפסק:
"במסגרת מתן פרטים נוספים לא נדרש בעל דין שאליו מופנית הבקשה לערוך "מחקר" עובדתי עבור משנהו המבקש, אך ודאי שהוא צריך לפרט את טענתו העובדתית עד כמה שידיעתו לגבי מהות טענתו משגת ועד כמה שדרוש הדבר להבהרת טענתו בכת ב הטענות."
סבורני כי בשלב זה עמדו הנתבעות בחובה המוטלת עליהן בהקשר זה ופרטו את הדברים כדבעי. בהתחשב בנוסח כתב ההגנה אין בידי לקבל את טענת התובע לפיה עליו "לגשש באפילה". לטעמי דחיית הבקשה לא תפגע כלל בניהול התביעה ובאפשרותו של התובע לנסות ולהוכיח את עילותיה.
לא זו אף זו, מדובר בפרטים אשר אין מניעה לבררם באמצעי הדיוני המקובל של חקירה נגדית. דין טענות הנתבעות להתברר במהלך ניהול המשפט לגופו, בשלב הגשת התצהירים וחקירת העדים. ככל שהנתבעות תספקנה גרסאות שלא יפורטו כדבעי עשוי הדבר לעמוד להן לרועץ, בעת בחינת נטלי ההוכחה.
שנית, עיון בבקשה לפרטים נוספים מעלה כי בשים לב לאופי הפרטים המבוקשים ולאופן ניסוח הדרישה, הרי שהבקשה דומה במהותה לשאלון.
סעיף 46(ב) לתקנות קובע כי צו למסירת שאלון יינתן רק מטעמים מיוחדים שיירשמו. בהתאם להלכה הפסוקה, רק במקרים חריגים ונדירים יינתן צו להמצאת שאלון בבתי הדין לעבודה. השימוש בהליך ביניים מסוג זה אינו נעשה על דרך השגרה אלא בנסיבות יוצאות דופן (דב"ע נד/9-41 נורית נחום נגד דלית סופר; דב"ע 3-398/97 ג'י.טי.איבי תקשורת (1991) בע"מ נגד צבי קרוליאק).
הבקשה לא מעלה כל טעם מיוחד המצדיק מתן צו המורה לנתבעות להשיב לשאלות הכלולות בפרטים הנוספים. הכרעה בשאלות שבמחלוקת יכולה להיעשות באמצעות הערכת הראיות שתובאנה ע"י הצדדים ועדויות הצדדים כפי שתשמענה ע"י המותב. כאמור, בפני ב"כ התובע סלולה הדרך לחקור את עדי הנתבעות בחקירה נגדית, באופן שעשוי ליתן מענה על כל השאלות שבמחלוקת.
מהטעמים המפורטים הבקשה נדחית.
הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליך.
הצדדים ישלימו את כל ההליכים המקדמיים, לרבות הליכים הדדיים של גילוי ועיון במסמכים עד יום 10.10.19.
יוזכר כי דיון קבוע ליום 24.10.19

ניתנה היום, ט"ז אב תשע"ט, (17 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יואב גרינברג
נתבע: וייבלנגת' אנטרפרייז בע"מ
שופט :
עורכי דין: