ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירוסלבה סטרוין נגד מתן שירותי רווחה בע"מ :

לפני:

כבוד הנשיאה הדס יהלום
נציג ציבור עובדים מר משה כהנא
נציג ציבור מעסיקים מר איתן קירשנר

התובעת
מירוסלבה סטרוין
ע"י ב"כ עו"ד זאב גיא
-
הנתבעת
2. מתן שירותי רווחה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גילה גלסנר שרון

פסק דין

1. בתיק זה הוגשה תביעת התובעת, עובדת זרה מאוקראינה, לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת העבודה וסיומה.
התביעה הוגשה נגד המעסיקה גב' בריסק ונגד חברת הסיעוד הנתבעת 2.

2. בעת הגשת התביעה, התובעת פוטרה מעבודתה אצל הנתבעת 1 אולם נותרה עובדת של הנתבעת 2, אשר שיבצה אותה לעבודה במקום עבודה אחר.

3. בעקבות ישיבת קד"מ, הגישה הנתבעת 2 בקשה לסילוק התביעה על הסף, בטענה שהתובעת עודנה עובדת שלה ולכן לא קמה לה הזכות לפיצויי פיטורים ולזכויות נוספות.

4. התובעת הגישה תגובה לבקשה.
בהחלטת כבוד השופט סילורה מיום 17.9.17 נקבע, כי דין הבקשה לסילוק על הסף, להידחות.

5. התובעת ביקשה להוסיף לתביעה את ביתה של המטופלת וביום 20.12.17 הושג הסכם פשרה עם הבת. הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 21.12.17.

6. ביום 9.4.18 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת.

7. התובעת הגישה בקשה לשמיעת עדות מוקדמת עקב כך שמתעתדת לעזוב את ישראל לצמיתות. בעקבות זאת הגישה הנתבעת 2, ביום 20.9.18, בקשה נוספת לסילוק התביעה על הסף. בבקשה חזרה וטענה שהתובעת עדיין עובדת אצלה ולכן, אין בסיס לתביעה.

8. לאחר שהוגשה תגובת התובעת נקבע בהחלטה כי יש לדון בבקשה לאחר שמיעת הראיות.
בהחלטה נוספת מיום 12.10.18 נאמר:

"יובהר הברור מאליו, כי ככל שהתובעת עדיין עובדת אצל הנתבעת 2, הרי שלא קמה לנתבעת 2 חובת תשלום פיצויי פיטורים".

9. ב"כ התובעת הגיש הודעה ביום 1.11.18 בה טען, כי הדרישה לתשלום פיצויי פיטורים אינה נובעת מכח חוק פיצוי פיטורים אלא בעקבות הסכם של הנתבעת 2 עם המוסד לביטוח לאומי, על פיו, על המעסיקות לשלם את פיצויי הפיטורים גם כאשר העובד הפסיק לטפל במעסיק אחד, ממשיך לטפל דרך חברת הסיעוד, במטופל אחר.

10. התובעת העידה בעדות מוקדמת שנשמעה בפני כבוד הרשמת ליבר – לוין.

11. ב"כ התובעת ביקש לבטל את דיון ההוכחות שנקבע בפניי. הדיון בוטל.
התובעת הגישה הודעה בכתב בעניין התביעה ואילו הנתבעת הגישה סיכומים בכתב.

12. אלה העובדות שאינן שנויות במחלוקת.
א. התובעת אזרחית אוקראינה, הגיעה לישראל לעסוק בעבודות סיעוד.
ב. התובעת עבדה אצל המנוחה גב' בריסק מיום 1.5.14 ועד לפיטוריה ביום 19.2.16.
ג. במסגרת ההליך כאן, הגישה תביעה לתשלום זכויות שונות לרבות שכר עבודה ופיצויי פיטורים.
ד. עילת התביעה נגד הנתבע 2 פורטה בסעיפים 29, 30 לכתב התביעה:

"חברת הסיעוד טוענת שאינה חייבת בתשלום פיצויים ודמי גמל מאחר והתובעת עדיין עובדת באמצעותה. הנתבעת 2 סירבה לשלוח את חישוב הפיצויים והגמל שנצברו לטובת התובעת. יחד עם זאת מתוך תלושי השכר עולה כי בחלק מהתקופה שולם לתובעת פיצויים וגמל מידי חודש והתובעת אינה יודעת כמה כסף נצבר לזכותה והיכן מצוי הכסף. העתק פקס מחברת הסיעוד מצורף כנספח ד').

הנתבעת 1, חברת הסיעוד היא מעסיקה במשותף והיא כשלה בתפקידה ולא פקחה על תשלומים המגיעים לתובעת ועל זכויותיה והיא חייבת בכל חיובי הנתבעים ביחד ולחוד".

ה. לאחר הגשת התביעה, הגיעה התובעת להסכם פשרה עם ביתה של המטופלת.
ו. התובעת הושמה לעבודה על ידי הנתבעת 2, אצל מטופלת אחרת שאצלה עבדה כשנתיים, עזבה וקיבלה פיצויי פיטורים מהנתבעת 2.

13. במסגרת הודעת ב"כ התובעת מיום 29.3.19, טען ב"כ התובעת כי נותרו שלוש סוגיות במחלוקת, בכל הנוגע לתביעת התובעת כנגד הנתבעת 2:

א. היות והנתבעת 2 מעסיקה במשותף ובכלל זאת "האם ומתי יחולו עליה החובות ביחד ולחוד עם משפחת המטופל".

ב. חובת תשלום פיצויים בעת המעבר בין משפחה למשפחה גם אם העובד ממשיך לעבוד באמצעות אותה חברת סיעוד.

ג. אי מסירת תלושי שכר.

במסגרת ההודעה, הפנה ב"כ התובעת למכתב שהופנה לחברות הסיעוד ובכללן לנתבעת, מאת המוסד לביטוח לאומי.

להלן לשון המכתב (נספח ג' לכתב התביעה):

"הנדון: תשלום פיצויי פיטורים לעובדים זרים

בהמשך להודעתנו הקודמת באגרת 186 ובעקבות שאלות שעלו, שימו לב לנוסח הנוהל המעודכן:

"במקרה שהעובד הזר הפסיק לעבוד בארגון נותן שירותים מכל סיבה שהיא, יש לשלם לו את הפיצויים המגיעים לו עבור התקופה בה עבד. הספק לגבי תשלום פיצויי קיים רק אם העובד ממשיך לעובד מרצונו עבור אחד הלקוחות אותה חברה במסגרת הזכאות לגמלת סיעוד.

אנו מביאים פעם נוספת את תשובת משרד המשפטים במענה לפנייתנו בנושא זה:
"איננו רואים מניעה לכך שהמוסד לביטוח לאומי יקבע הוראה המחייבת קבלני כח אדם המעסיקים עובדים בסיעוד לשלם להם פיצויי פיטורים גם בנסיבות בהן לא קיימת זכאות לפיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים.
תשכ"ז – 1963 וזאת ככל שקיים חשש ממשי להימנעות מעסיקים בענף בתשלום פיצויי הפיטורים במקרים בהם קיימת זכאות לכך, ומטרת ההוראה היא מניעת חשש כזה...".

לאור חוות הדעת שהתקבלה אנו חוזרים ומדגישים את חובת חברות הסיעוד לפעול על פי הנחיות המוסד בנוגע להעסקת מטפלים לרבות לתשלום פיצויי פיטורים".

לטענת ב"כ התובעת, במקרה הנדון, אמנם שולמו לתובעת מלוא פיצויי הפיטורים ולכן הסעד הפך לתיאורטי, אך מתעוררת שאלה משפטית שכן, לטענתו:

"הגם שהפיצויים שולמו לתובעת והעניין הפך לתיאורטי כאן, הנושא מעורר שאלה משפטית חשובה באשר זו הדרך שבה נמנעים כספי פיצויים וגמל מהעובדים. המשפחה הראשונה מנכה את הפיצויים והגמל חלק חברת הסיעוד ואילו המשפחה השניה אליה עבר העובד מנכה את כל הפיצויים והגמל ששולמו ע"י חברת הסיעוד כולל הסכומים ששולמו בגין העבודה אצל המשפחה הקדמת. בשל כך עמדו על כך הביטוח הלאומי עמם חתמה חברת הסיעוד הסכם שהכספים ישולמו לעובד גם ביום העבודה אצל המשפחה הראשונה למרות שהעובד ממשיך לעבוד אצל משפחה אחרת עם אותה חברת סיעוד. פרקליטות המדינה הוציאה חוות דעת המסכימה עם דרישת הביטוח הלאומי ומחשש שהכספים לא יגיעו לידי העובד כפי שקורה במקרים רבים..

לאור זאת הח''מ משאיר לשיקול דעת בית הדין הנכבד אם להתייחס גם לסוגיה זו".

עוד טוען ב"כ התובעת כי התובעת טענה שלא נמסרו לה תלושי שכר, הנתבעת לא הגישה תצהירים ומכאן שיש לקבל את הגירסה העובדתית של התובעת בעניין זה.

14. בסיכומי הנתבעת 2 נטען כי התובעת קיבלה פיצויי פיטורים מלאים עם עזיבתה את הארץ.
עוד טענה הנתבעת 2, כי התובעת המשיכה לעבוד אצלה, אצל מטופלת אחרת, עבדה כך במשך שנתיים, ללא טענות כלשהן.
בכל הנוגע לתלושי השכר, טענה הנתבעת 2 כי מילאה את חובתה בכך ששלחה אותם לעובדת. נטען, כי לא היתה עליה חובה לוודא שהעובדת קיבלה את התלושים בפועל. עוד נטען כי אין הגיון לחייב את הנתבעת 2 להתקשר לכל אחד ואחד מעשרות העובדים לוודא שקיבל את תלושי השכר.
עוד טענה הנתבעת 2 כי אינה חולקת על כך שהתקיימו יחסי עובד ומעביד בינה לבין התובעת, בכל הנוגע לשעות ששולמו לתובעת באמצעות הנתבעת 2, דרך המוסד לביטוח לאומי.

15. לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר שבתיק, להלן פסק הדין.

16. בית הדין הפנה פעם אחר פעם החלטות לב"כ התובעת , המורות לו לשקול את המשך ההליך.
ב"כ התובעת ענה פעם אחר פעם, כי הוא עומד על התביעה, זאת עד להודעה האחרונה שבה הודה שהסעד של פיצויי פיטורים הפך להיות סעד תיאורטי, שכן התובעת קיבלה פיצויי פיטורים מלאים .
לכן הודיע כי "הוא משאיר לשיקול דעת בית הדין אם להתייחס לסוגיה זו".

17. נוכח האירועים שארעו לאחר הגשת התביעה, כאשר הובהר שבפועל, התובעת קיבלה את מלוא פיצויי הפיטורים בעת שסיימה עבודתה אצל הנתבעת 2 וחזרה לארצה, הרי שאין עוד מקום לדון בשאלה התאורטית שהועלתה בכתב התביעה.

אין כל מקום במסגרת ההליך כאן, לדון בחיובים כאלה או אחרים של הנתבעת 2 מול המוסד לביטוח לאומי, אל מול הוראות חוק פיצויי הפיטורים . כל אלה כלל אינם רלבנטיים לתובעת.

18. אף בכל הנוגע לטענה למעסיקים במשותף, אין צורך לדון, נוכח הוד את הנתבעת כי היא מאשרת שהתקיימו יחסי עובד ומעסיק בינה לבין התובעת, בכל הנוגע להיקף המשרה המשולם דרך המוסד לביטוח לאומי.

19. נותרה לדיון שאלת תלושי השכר בלבד.
בעניין זה טענה התובעת בתצהירה, כי מעולם לא קיבלה תלושי שכר. לטענתה (סעיף 12 לתצהיר) רק לאחר שפנתה באמצעות עורך דין, החלה לקבל את תלושי השכר לתיבת המייל.

20. התובעת טענה בעדותה שהיתה מגיעה למשרד של הנתבעת 2 בבני ברק, אולם לטענתה, לא קיבלה שם מעולם תלושי שכר.
יחד עם זאת, אישרה שיתכן שהחברה היתה שולחת את תלושי השכר לכתובת של המטופלת והילדים היו לוקחים אותם.
התובעת אישרה בעדותה שהיו ביקורים של נציגי הנתבעת 2 בבית המטופלת וכי אנשי הנתבעת 2 דיברו איתה מעת לעת . התובעת נשאלה האם היו לה טענות כלפיהם לגבי התלושים. לטענתה, נציגי הנתבעת 2 מעולם לא דיברו איתה על כסף אלא על מגורים ומזון.

21. הנתבעת 2 בחרה שלא להגיש תצהירים.
מהראיות עולה שהונפקו לתובעת תלו שי שכר. אף ב"כ התובעת אינו טוען אחרת.
השאלה היחידה אם אלה נמסרו לתובעת מידי חודש.
ראשית, הובהר שמרגע שהתובעת פנתה וביקשה, החלה לקבל את התלושים באמצעות הדוא"ל.
שנית, הובהר שהיו פגישות של התובעת עם נציגי הנתבעת 2 מעת לעת והיא מעולם לא שאלה אותם על תלושי השכר.
שלישית, התובעת הודתה שיתכן והתלושים נשלחו לכתובת בה גרה ועבדה ונלקחו על ידי הילדים של המטופלת .

22. ב"כ התובעת לא הצביע על חובה חוקית של הנתבעת 2, לוודא עם העובדת באופן פוזיטיבי שקיבלה את תלושי השכר או להחתים אותה על כל תלוש ותלוש.
בהעדר חובה חוקית כזו, הוכח שהנתבעת 2 פעלה כדין ולא נמצא פסול בהתנהגותה.

23. סוף דבר, התביעה על כל רכיביה נדחית.

בשים לב להליכים בתיק, התובעת תישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪, צמודים כחוק מהיום.
.

ניתן היום, י"ב אב תשע"ט, (13 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים מר כהנא

הדס יהלום, נשיאה

נציג מע סיקים מר קירשנר


מעורבים
תובע: מירוסלבה סטרוין
נתבע: מתן שירותי רווחה בע"מ
שופט :
עורכי דין: