ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית חדרה נגד ישראל כהן :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

מאשימה

עיריית חדרה

נגד

נאשם
ישראל כהן

באמצעות ב"כ עוה"ד נחמי פיינבלט

החלטה

בפתח החלטה זו אבקש להביע התנצלותי בפני הצדדים על העיכוב במתן ההחלטה, בשל מחלתי במהלך החודשים האחרונים.

לגופו של עניין -

1. ביום 7.8.18 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום המייחס לו עבירה של ניהול עסק ללא רשיון, לפי סעיפים 4 ו- 14(א) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), ביחד עם סעיף 3.2א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013.

2. הנאשם הואשם בכך שבמהלך התקופה מאז 7.1.18 ועד למועד בו הוגש כתב האישום, בגוש 12798 חלקות 41, 42, 43 ו- 55 בסמוך לכביש מס' 2 ("פארק אנרג'י") – להלן: "המקרקעין", הוא ניהל עסק לגידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים , מבלי שהיה בידו רישיון כחוק לעשות כן.

3. בתשובתו מיום 11.12.18 הודיע ב"כ הנאשם בשמו כי הוא כופר בעובדות כתב האישום ומשכך נקבע התיק לשמיעת הוכחות.

4. במהלך הזמן שחלף מאז, בקשו הצדדים לדחות את מועד שמיעת ההוכחות לצורך קידום משא ומתן שהתקיים ביניהם באותה עת .

5. ביום 16.4.19 הודיעו ב"כ הצדדים כי הושג ביניהם הסדר שבמסגרתו הסכימה המאשימה לחזור בה מכתב האישום בכפוף לתנאים אלה:
א. מתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 22ב' לחוק רישוי עסקים, שיחול על הנאשם ו יכוון כלפי כולי עלמא. בצו ייקבע כי המקרקעין יפונו מכל ציוד ו/או מתקן שהוצבו בהם ומכל בעלי החיים והמיטלטלין המצויים בהם, בתוך 3 חודשים. הנאשם ו/או כל אדם אחר ידאגו לפינו המקרקעין כאמור ויסלקו ידיהם מהם.
ב. מתן צו סגירה לעסק שייכנס לתוקפו ביום 1.8.19. הצו יכלול גם איסור על ניהול עסק כלשהו שהוא טעון רישוי ללא רשיון, ו/או העברת הבעלות בעסק לאדם אחר – לפי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים.
ג. בהתאם להוראת סעיף 24 לחוק רישוי עסקים, יוכלו המשטרה ו/או עיריית חדרה להכנס למקרקעין לצורך אכיפת הצווים ובמידה ואלה לא יבוצעו על ידי הנאשם ו/או מי מטעמו.

6. עם זאת, לאחר שהנאשם עצמו הבהיר כי המקרקעין הנדונים משמשים אדם נוסף, שמו עודי נבארי (להלן: "נבארי"), וכדבריו: "...אני השכרתי את השטח ביחד עם הבדואי שגר שם. הוא משלם שכירות גם כן לבעלים של השטח. אני אמרתי לו שהוא צריך להתפנות משם...", ואילו ב"כ המאשימה הבהירה כי כתב האישום בתיק זה הוגש כנגד הנאשם לבדו משום שהראיות מלמדות על כך שמדובר בעסק המנוהל על ידו והוא גם טען בכל חקירותיו כי "כל מה שיש שם שייך לו", סברתי כי נכון אעשה אם אורה לנאשם להניח בפני רשימה מפורטת של כל המבנים ו/או המיטלטלין ו/או בעלי החיים הנמצאים במקרקעין הנדונים, כך שלא ייוותרו איזה שהם סימני שאלה בכל הנוגע להיקף הפינוי עליו הוסכם. בנוסף לכך הוריתי כי תוגש הסכמתו בכתב של נבארי לפינוי השטח.

7. בתאריך 15.5.19 הודיע הנאשם כי הציוד השייך לו ושאותו הוא מתחייב לפנות מן המקרקעין כולל 15 פרות, אוהל ירוק ובו בגדים, 2 ארונות, שולחן ומיטה, מספר סורגים המשמשים לגידור הפרות וכלים המשמשים להאכלתן.

8. מאחר שמסמך ההסכמה מטעם נבארי לא הוגש, התבקשה המאשימה להודיעני האם די בהודעה שהוגשה מטעם הנאשם כדי לענות על ציפיותיה, אם לאו.

9. בתגובתה מיום 28.5.19 הודיעה המאשימה כי במצב הדברים שנוצר, התבקשו הפקח מטעמה – מר אייל משיח, והו וטרינר העירוני ד"ר יורם וולטר, לבדוק את המצב במקרקעין לאשורו וכי בבדיקתם שנערכה ביום 13.5.19 נמצאו הממצאים הבאים:
35 פרות ו- 10 עגלים, 4 כלבי רועים, 12 תרנגולות, 2 טווסים, מס' חתולים, סוס, חמור ומס' ברבורים.
מספר גדרות וסורגים המשמשים למכלאות.
אוהל כחול, מס' ברזנטים ומס' אוהלים קטנים.

הנאשם הצהיר בפני הפקח והווטרינר כי לא יתנגד לפינוי ואילו נבארי טען כי הוא עצמו אינו מתגורר במקרקעין וכי יש לו עדר כבשים שאותו הוא מגדל "אצל" הנאשם. נבארי הצהיר גם הוא בפני הנ"ל כי לא יתנגד לפינוי ויעשה כן "ברגע שהנאשם יתפנה".

10. לנוכח כל האמור לעיל, אני מחליטה לאמץ את ההסדר שהושג בין הצדדים ומורה כדלקמן:
א. נותנת צו הפסקה שיפוטי וצו סגירה לעסק נושא כתב האישום, לפי סעיפים 22ב' ו- 16 לחוק רישוי עסקים. הצווים ייכנסו לתקפם ביום 26.9.19 .
ב. אוסרת על ניהול עסק כלשהו שהוא טעון רישוי ללא רשיון, ו/או העברת הבעלות בעסק לאדם אחר.
ג. נותנת צו לפינוי המקרקעין הנדונים מכל ציוד ו/או מתקן שהוצבו בהם ומכל בעלי החיים והמיטלטלין המצויים בהם, עד ליום 26.9.19. הנאשם ו/או כל אדם אחר מטעמו ידאגו לפינוי ויסלקו ידיהם מן המקרקעין עד אז. הצו יחול על הנאשם ולמען הסר ספק הנני מבהירה כי הוא מכוון כלפי כולי עלמא.
ד. בהתאם להוראת סעיף 24 לחוק רישוי עסקים, הנני מורה כי המשטרה ו/או עיריית יוכלו להכנס למקרקעין לצורך אכיפת הצווים, במידה ואלה לא יבוצעו על ידי הנאשם ו/או מי מטעמו.

11. המאשימה תודיע לבית המשפט בכתב עד ליום 30.9.19 האם הצווים שניתנו מולאו על ידי הנאשם כלשונם, ורק אז יבוטל כתב האישום והתיק ייסגר.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים בדואר רשום.
ת.פ. 30.9.19.
ניתנה היום, ט"ז אב תשע"ט, 17 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית חדרה
נתבע: ישראל כהן
שופט :
עורכי דין: