ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלחנן פלהיימר נגד רועי שמעון :

בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובעים

  1. אלחנן פלהיימר
  2. סמיון גרפמן

נגד

נתבע
רועי שמעון

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבע (להלן: המבקש) לסילוק תביעת התובע 1 (להלן: המשיב) על הסף מחמת העדר סמכות עניינית ולחילופין להורות על העברתה לבית הדין לעבודה.

ברקע הבקשה, תביעתם הכספית של המשיב ותובע נוסף (להלן: התובע 2) לחיוב המבקש בפיצוי בגין הטענה כי הוציא דיבתם רעה באמצעות הודעה שפרסם ביום 18/11/18 ביישומן העברת המסרים "WhatsApp" בקבוצה בה חברים חברי אגודת סטודנטים של מוסד להשכלה גבוהה.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה, מצאתי כי הסמכות העניינית לדון בתביעת התובע 1 מסורה לבית הדין לעבודה, ועל כן יש למחקה שכן נוכח המשך ההליך בענין התובע 2 לא ניתן להעבירה.

המבקש מבסס את בקשתו על סעיף 24(א)(1ד) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט 1969, הקובע כדלקמן:

"בתובענה של עובד או נציג ארגון עובדים נגד מעסיק או נושא משרה אצלו, או של מעסיק או נושא משרה אצלו נגד עובד או נציג ארגון עובדים, בקשר ליחסי עבודה, שעילתה עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965; לעניין זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ממונה על העובד ופקיד האחראי מטעם התאגיד על תחום זכויות עובדים;".

הסעיף קובע שלושה יסודות מצטברים לשם כינונה של סמכות עניינית ייחודית לבית הדין האזורי לעבודה: (1) זהות הצדדים – האם בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד-מעביד; (2) העילה – האם מדובר בתביעה המבוססת על עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע; (3) הקשר הסיבתי – האם ישנו קשר ישיר בין עילת התביעה לבין יחסי העבודה בין הצדדים.

מן הכלל אל הפרט:

זהות הצדדים: אין חולק כי בזמנים הרלוונטיים לתביעה שימש המשיב כמנכ"ל אגודת הסטודנטים של המוסד האקדמי. המבקש הוגדר כעובד לשעבר באגודת הסטודנטים האמורה. לא ברור מהפרסום נשוא התביעה האם במועד הפרסום המבקש היה עובד של האגודה באופן רשמי, אולם גם אם אניח כי במועד הפרסום האמור המבקש כבר לא היה מועסק בשורות האגודה, הרי שעל פי הפסיקה, סיום יחסי עבודה בין עובד למעסיקו אינו גורע מסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה מלדון בסכסוכים הקשורים ליחסי עבודה ששררו בעבר בין הצדדים (ר' ת"א (מרכז) 8370-02-10 גומא ניהול וסליקה בע"מ נ' חלמיש ואח' [פורסם במאגרים] (6/7/10)). כך, מתקיים בעניינו תנאי ראשון זה.

באשר למבחן העילה; התובענה מבוססת כולה על עילה לפי חוק איסור לשון הרע ולרבות הסעד שהתבקש אשר הינם בסמכות בית הדין לעבודה על פי סמכות 24(א)(1ד) לחוק בית הדין לעבודה.

מבחן הקשר הסיבתי בין עילת התביעה ליחסי עבודה; עיון בתוכן הפרסום נשוא עילת התביעה מעלה כי לא יכול להיות חולק שתוכנו ובפרט החלק שנטען כי מהווה לשון הרע, עוסק בהתנהלות המשיב בכובעו כמנכ"ל האגודה ולבחירה לשכור את שירותיו של התובע 2 להעלאת סרטון תדמית שישקף את מטרות האגודה ועת פועלה. המבקש ביקש בפרסום לטעון לכך שהבחירה להתקשר עם התובע 2 לא הייתה נבעה משיקולים מקצועים ולטובת האגודה (מבלי לקבוע מסמרות בנדון), כי אם נבעה על רקע אינטרסים נטענים של המשיב הקשור בהתמודדותו של האחרון באותה עת לתפקיד ציבורי בבחירות לסגנות ראשות העיר. מקום בו עסקינן בפרסום שהינו בעל קשר ישיר לפועלו באגודת הסטודנטים ולקבלת החלטה בעלת משמעות כספית של המשיב הקשורה למקום העבודה המשותף של הצדדים, הרי שעסקינן בסכסוך בעל קשר הדוק ליחסי עבודה בין השניים. ההפניה של המבקש לאמור בסעיפים 20 ו-28 לכתב ההגנה של המשיב לעניין 'יריבות בדיון ציבורי' ו/או 'עניין ציבורי' (שנאמרה בהקשר ההגנה הרלוונטית לה טען) אינה מעלה או מורידה בהתקיימות הקשר של המחלוקת לענייני עבודה, ובפרט שלא ניתן להתעלם מכך שהפרסום נעשה בתוך קבוצת WhatsApp סגורה של חברים באגודת הסטודנטים. לאור האמור, נחה דעתי כי גם מבחן זה מתקיים בענייננו.

משמצאתי כי התקיימו כלל היסודות המצטברים כאמור לעיל, הרי שהתגבשה הסמכות העניינית הייחודית לבית הדין האזורי לעבודה בכל הקשור לתביעת המשיב כנגד המבקש והנני מורה על מחיקת תביעתו.

אין צו להוצאות.

מובהר כי תביעת התובע 2 תמשיך להתנהל בבית משפט זה .

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ט, 18 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלחנן פלהיימר
נתבע: רועי שמעון
שופט :
עורכי דין: