ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק בן עמי נגד נוה אקדמיה בע"מ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיבה / זוכה / תובעת

נוה אקדמיה (2001) בע"מ – ח"פ 513174359

נגד

מבקשים / חייבים / נתבעים

  1. יצחק בן עמי
  2. רולנדה אסתר בן עמי

החלטה

הזוכה הגישה לביצוע כנגד החייבים תביעה על סכום קצוב.

החייבים הגישו התנגדות וכרגיל במקומנו נפתחו שני תיקי בימ"ש.

לכן, ניתנה החלטה במועד הדיון המורה על איחוד שני התיקים.

תצהירי המתנגדים דומים מאוד אם לא זהים.

כתב התביעה הוגש ע"ס כ30 אלף ₪, הוא הסכום הנתבע מן המבקשים עבור ביטול השתתפותם בטיול מאורגן שרכשו מן הזוכה.

עפ"י כתב התביעה המבקשים בני זוג, נרשמו לטיול מאורגן (קרוז) ביום 12/4/2018 שיצא לדרכו ביום 29/6/2018.

החייבים הזמינו תא עם מרפסת בעלות כוללת בת 9,580$ (סכום התביעה בערכים דולריים עומד על 8,160$).

במעמד ההרשמה שילמו הנתבעים 300$ לכל אחד מהם דמי רישום ומסרו לתובעת את פרטי כרטיס האשראי להבטחת יתרת התשלום ו/או דמי הביטול.

ביום 22/5/2018 ביטלו המבקשים השתתפותם בטיול וביררו בקשר לגובה דמי הביטול.
הזוכה יידעה אותם, תנסה למכור את התא ללקוח אחר ואם לא תצליח, יחויבו הם בדמי ביטול בשיעור 4,080$ לאדם, בקיזוז 300$ ששילמו כל אחד כדמי רישום.
ביום 12/6/2018 ביטלו המבקשים באופן סופי ומוגמר את השתתפותם בקרוז (נספח ה' לכתב התביעה).

המבקשים הגישו התנגדות במועד, ממנה עולה, כי השניים בני זוג, בת 70 ובן 78.

בתצהיר מאשרים המבקשים, כי ביום 12/4/2018 הזמינה הנתבעת בשיחת טלפון מן התובעת קרוז לאיים הבריטיים ואף אישרה זאת ההזמנה בפקס.
כל פרטי העסקה נסגרו טלפונית ולאחר בפקס, כעולה בנספח ג'.
הנתבע מעיד על עצמו כחולה קרדיאלי שעבר טיפולים לרבות ניתוח מעקפים.
במהלך חודש מאי (לאחר הזמנת הקרוז –ש .ר) חש שלא בטוב ובעצת רופאיו מיום 22/5/2018, נבצר ממנו לצאת לקרוז (נספח ד').
בו ביום, פנתה הנתבעת אל התובעת טלפונית וביטלה את ההזמנה. במקביל שלחה בפקס את האישור הרפואי והוראת הרופא.
נציגת התובעת (זמירה פטל) אישרה במכתב מיום 17/6/2018 (נספח ה') כי ההזמנה בוטלה בחודש מאי.
ממועד הביטול ואילך, התנהלה מסכת של שיחות טלפון רבות מן התובעת לנתבעים ועפ"י המוצהר הופעלו עליהם לחצים בהתעלם ממצבו הרפואי של הנתבע, לרבות איומים טלפוניים בכתב ופנים אל פנים לפיהם יחויבו במלוא מחיר החבילה, וכי יינקטו נגדם הליכים בהוצאה לפועל.

נוכח מסכת איומים טלפונית זו לדרישת התובעת שלחו המבקשים הודעת ביטול נוספת, הפעם בכתב, ביום 12/6/2018.

הנתבעים הינם אזרחים ותיקים עפ"י יעוץ משפטי מוצהר על ידם, כי נוכח גילם רשאים הם לבטל עסקה המוגדרת כעסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום עשייתה, או בתוך 4 חודשים מהמועדים בו קיבלו פירוט נדרש עפ"י החוק, לגבי העסקה.
העסקה נכרתה ביום 12/4 מועד הקרוז נקבע ל-29/6, הודעת הביטול ניתנה ביום 22/5 ומכאן מצהירים המבקשים, כי העסקה בוטלה כדין. (השאלה אם העסקה בוטלה כדין או לא אינה נושא להצהרה שכן זו מסקנה משפטית אולם ציינתי זאת נוכח המועדים המוצהרים – ש.ר).
עוד מציינים הם עפ"י אותו מקור, כי דמי הביטול המרביים עומדים על 100 ₪ ותו לא.

ביום 2/4/2019 הנתבעת עמדה לחקירה נגדית בראשיתה במענה לשאלה העידה, כי הביטול נעשה בשל מחלת הלב של הנתבע ובהמשך הסבירה, כי חלה הדרדרות במצבו והוסיפה, "...ואני אמרתי בשביל להוציא אותו מהדיכאון..."
כשנשאלה מדוע לא הסכימו הנתבעים לשלם את דמי הביטול ענתה, כי לא קיבלה את דמי הביטול וכשנשאלה, האם לא הסכימה לשלמם בשל היותם בשיעור גבוה ענתה "מפני שקיבלתי מסמך מהרופא שאסר עליו להפליג והמשיבה לא התייחסה לזה".
כשהוצג לה טופס ההרשמה לטיול, אישרה, כי אכן זה הטופס הנכון ועליו היא חתומה ביום 12/4/2019.
העדה העידה, כי הבינה את הטופס טרם חתמה עליו והוסיפה, כי מי ששלח אותו בפועל בפקס הייתה ויקי (מזכירה אצל התובעת) כעולה מעמוד 2 שורה 5 של הפרוטוקול ואח"כ תיקנה את עצמה ואמרה כי היא שלחה את הפקס.
כשנשאלה של מי הכתב ענתה של ויקי (במעמד חתימת העסקה – ש.ר).
עדות זו ניתנה לאחר שהמבקשת ציינה, כי הטופס המקורי אותו שלחה בפקס אינו ברשותה במעמד הדיון ואז נשאלה, אם היא יכולה לאשר שהעתק שהוצג לה ע"י ב"כ התובעת זהה למקור והיא השיבה בחיוב שציינה "כן ויקי כתבה ואני חתמתי. הייתי במשרד וחתמתי ואז אמרה לי בואי נתקן שזה יהיה ברור בלי טעויות ואז חתמתי במשרד".

בחקירה החוזרת שבה על עדותה, לפיה לכתחילה מילאה בעצמה את הטופס ואח"כ אישרה באמצעות משלוח פקס. לאחר מכן הייתה אצל ויקי המזכירה והיא "כאילו תיקנה" אחרי שנשלח הפקס. כשנשאלה על אופן ההתקשרות עם התובעת ציינה כי היה זה באמצעות הטלפון שמעבר לקו הייתה אותה ויקי אשר אף נטלה ממנה את הדרוש לחיוב דמי הרשמה.
בשלב זה, הנתבע חש ברע וב"כ המשיבה בהגינותו ויתר על חקירתו.

סיכומי המבקשים מיום 13/5/2018 שבים בתמצית על הטענות המוצהרות עפ"י יעוץ משפטי היינו כי המדובר בעסקת מכר מרחוק שבוטלה כדין.

סיכומי המשיבה מיום 29/5/2019 זה ים באורכם (10 עמודים) לסיכומי החייבים וגם הם ממוקדים בעיקר בשאלה , האם מדובר בעסקת מכר מרחוק, אם לאו.

תשובת החייבים לסיכומי התובעת מיום 17/6/2019, אינה מחדשת דבר לגופו של עניין ובעיקר יוצא קצפה על יחוס בידוי ראיות לנתבעת ע"י התובעת בסיכומיה.

בחנתי את מכלול הכתבים ודומני, כי בפי המבקשים הגנה לכאורה מפני התביעה בדמות טענתם כי ביטול עסקת המכר מרחוק היה כדין.

ללא הליך של הוכחות, לא ניתן יהיה לשלול או לאשר טענה זו ועל כן נתונה למבקשים הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה (אינה עולה על 75,000.00 ₪) תתברר התובענה בסדר דין מהיר, בפני כבוד הרשמת הבכירה, טלי מירום.

החלטה זו תועבר אל כבוד הרשמת.

בהוצאות ההתדיינות עד כה, בסך 1,500.00 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון בפועל – יישא מי אשר יצא מבימ"ש השלום בחדרה וידו על התחתונה.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ט, 06 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק בן עמי
נתבע: נוה אקדמיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: