ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קל - אוטו שירותי מימון בע"מ נגד נאסר נבוליסי :

לפני כבוד הרשם דורון יעקבי

התובעת/המשיבה:
קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ

נגד

הנתבע/המבקש:
נאסר נבוליסי

החלטה

מונחת לפני בקשה לביטול פס"ד בהעדר הגנה שניתן כנגד המבקש ביום 28.11.17.

טרם אדון בבקשה לביטול פס"ד, הן מחובת הצדק והן משיקול דעת בית המשפט, אבחן האם הבקשה הוגשה במועד.

יצויין כי לא הוגשה בקשה להארכת מועד המועד נתמכת בתצהיר ערוך כדין.

הארכת מועד
המבקש טוען כי נודע לו לראשונה על פסק הדין ביום 22.5.19 עקב עיקול שהוטל על משכורתו, והבקשה הוגשה ביום 4.6.19.

בעקבות החלטת בית המשפט, צרפה המשיבה את אישור מסירת האזהרה בתיק ההוצל"פ מיום 17.1.2019.
על פי אישור המסירה האזהרה נמסרה לאביו של המבקש בכתובת ואדי ג'וז מול מוסך אבוה שהאב. אביו של המבקש קיבל וחתם על האישור. צורף אישור מסירה ותצהיר שליח.
כמו כן, ניתן לראות כי ההליכים בתיק ההוצל"פ ננקטו ברובם ביום 5.3.19 וביניהם אף עיקול על רכבו של המבקש שבוצע במלואו.

המבקש בבקשתו ובתשובתו כלל לא מתמודד עם אישור מסירת האזהרה שבתיק ההוצל"פ והדבר עומד לחובתו, אלא רק במסגרת עמדה להחלטת בית המשפט לאחר הגשת טיעוני הצדדים לבקשה, בה טען בכלליות כי האזהרה נמסרה בכתובת השונה מכתובתו. טענה זו לא נתמכה בתצהיר של המבקש וגם לא בתצהיר אביו, החתום על אישור המסירה.

לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי ההתנגדות הוגשה באיחור(כשלושה וחצי חודשים) והמבקש לא הצביע על טעמים מיוחדים בהגשת הבקשה באיחור.

קיימת פסיקה הקובעת כי כאשר מוגשת בקשה להארכת מועד, יש לבחון גם את מהות, גם את חשיבות וגם את סיכויי ההליך במסגרת מכלול השיקולים של "טעם מיוחד" (בש"א 2539/09 אוחיון נ' חממי (לא פורסם, 13.8.09)).

אני סבור כי יש לבחון הבקשה להארכת מועד עם מחדלו של המבקש בהגשת הבקשה באיחור ומשך האיחור במכלול אחד יחד עם הבקשה לביטול פס"ד, טענות ההגנה ושיקול הדעת של בית המשפט.

ביטול "מחובת הצדק"

ביום 16.5.17 הגישה המשיבה תביעה כספית כנגד המבקש ע"ס 36,838 ₪.

מעיון בתיק עולה כי כתב התביעה נמסר ביום 7.9.17 למבקש בעצמו, שסרב לחתום על אישור המסירה. המסירה בוצעה בכתובת ואדי ג'וז, מול מוסך שהאב אבוה. הכתובת אומתה עם אדם בשם אברהים שהאב המתגורר בסמוך לכתובת. אישור המסירה נתמך בתצהיר שליח.
ביום 28.11.17 ניתן כאמור פס"ד בהעדר הגנה הנסמך על אישור מסירה ותצהיר השליח.

המבקש טוען כי מעולם לא קיבל את ההזמנה לדין כדין. המבקש מציין שכתובתו, כפי שצוינה בדו"ח האירוע שמצורף לכתב התביעה, היא שכונת ראס אל עמוד 97917, ת.ד 21333. המבקש צרף ספח ת.ז. לטענתו, יש לבטל את פסק הדין מכיוון שהתובעת בחרה להמציא את כתב התביעה לכתובת לא נכונה, שעה שהייתה ברשותה כתובתו העדכנית של המבקש. המבקש עומד על חקירת השליח.

המשיבה טוענת בתגובתה כי המבקש יצר קשר עם ב"כ התובעת ואף הציע לשלם עשרות אלפי שקלים לצורך סילוק התביעה, כך שידע על התביעה בטרם ניתן פס"ד בהעדר הגנה.

המבקש טוען כי מעולם לא יצר קשר עם ב"כ המשיבה ולא הציע סכום כלשהו לסילוק התביעה. שותפ תו לעבודה יצרה קשר עם ב"כ המשיבה בניסיון לסייע עם עיקול משכורתו של המבקש.

קיים לכאורה ספק במסירת כתב התביעה ולא ניתן בשלב זה להכריע האם המסירה בוצעה כדין או שלא כדין.

אני סבור בנסיבות דנן כי הספק בשלב זה נותר על כנו, ואולם, הבקשה כאמור כפי שצוין בפתח ההחלטה, הוגשה באיחור.

ביטול משיקול דעת

לאחר עיון בטענות הצדדים, אני סבור כי יש לבטל את פסק הדין משיקול דעת בית המשפט בתנאים.

כתב התביעה הוגש בגין תאונה שאירעה ביום 4.5.15 בשעה 8:00.
על פי כתב התביעה רכב המשיבה עצר את נסיעתו בהתאם לעצירת הרכב שנסע מלפנים ורכבו של המבקש פגע ברכב המשיבה מאחור וגרם לנזק. לכתב התביעה צורף דוח ארוע התאונה,חוו"ד שמאי ודרישת תשלום למבקש.

המבקש בבקשתו טוען כי אין לו כל ידיעה על התאונה, מכחיש את מעורבותו בתאונה, יריבות עם המשיבה וטוען כי לא צוין מקום התרחשות התאונה בכתב התביעה.

המשיבה טוענת כי אין חולק כי נכון ליום התאונה היה המבקש בעליו של הרכב הפוגע. לטענת המשיבה, בתיק קיים דו"ח חקירה מלא כולל תמונות ממקום האירוע.

המבקש בתשובתו טוען כי מספר הטלפון שצוין בדו"ח ארוע החקירה היה בשימוש של אחיו של המבקש עד לפני 9 שנים, ומאז אינו בשימוש. בתגובה לתמונות שצורפו לתגובת המשיבה , טוען המבקש בתשובתו כי התמונות צולמו בדרך מפוקפקת וכי אין זה אפשרי שרכב אשר גרם נזקים כה כבדים לרכב המשיבה יישאר בשלמותו ללא נזק.

טענותיו של המבקש בבקשתו מסתכמות בשאלת האחריות, אך לאחר שהוצגו בפניו תמונות בהן מופיע רכבו מאחורי רכב המשיבה, הוא טען בתשובתו טענה כללית כי התמונות מפוקפקות והוצאו במרמה. לא ברור אם טענה זו מתייחסת לשאלת המעורבות בתאונה או לשאלת הנזק, וזאת לאחר שהמבקש הכחיש תחילה בבקשתו את מעורבותו בתאונה.

גרסתו של המבקש כאמור בבקשתו נסובה סביב שאלת האחריות ואילו תשובתו לתגובת המשיבה, בעקבות הצגת תמונות מאירוע התאונה, נסובה, כך נראה, בשאלת הנזק, ואף נטענה באופן כללי ואינה מפורטת דיו.

אני סבור כי המחלוקת בין הצדדים בשאלת האחריות וגובה הנזק בגין התאונה נשוא התביעה אינה ראויה להתברר במסגרת בקשה לביטול פס"ד, כי אם בדיון העיקרי. יחד עם זאת, אני סבור כי שינוי הגירסה בבקשתו ובתשובתו במעבר משאלת האחריות/מעורבות בתאונה לשאת הנזק יחד עם העדר פירוט נדרש וטענות כלליות, מצדיקות בנסיבות דנן חיוב בהפקדת ערובה כתנאי לביטול פס"ד.

נקבע בפסיקה כי הפעלת סמכותו של בית המשפט לפי תקנה 201 לתקסד"א צריכה להיעשות תוך מתן משקל רב לזכות הגישה לערכאות ותוך חתירה לתוצאה מידתית, כך שעל בית המשפט לשאוף ליתן לבעל דין את יומו בבית המשפט תוך ריפוי מחדלים דיוניים בהטלת הוצאות(רע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אלעל, פד נה (5) 43(2001)).

לפי תקנה 201 לתקנות מוסמך בית המשפט לבטל פסה"ד בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות ואף להתנות בהפקדת ערובה.
סמכותו זו של בית המשפט היא רחבה יותר בנסיבות של כל מקרה לגופו.
בנסיבות דנן כאמור גירסתו של המבקש בבקשתו ובתשובתו לא היתה רציפה ועקבית מחד וכן נעדרה פירוט מלא ונדרש מאידך מה שמצדיק שימוש בסמכות בימ"ש להורות על הפקדת ערבון בבחינת שמירת האיזונים הראויים של שני בעלי הדין. בכך נותן בימ"ש ביטוי מחד לזכות המבקש למתן יומו בבימ"ש ולבחינת המחלוקות לעניין האחריות והנזק לתאונה מחד, ומאידך למחדלי המבקש כאמור לעיל.

לפיכך אני מורה כי פס"ד יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך כולל של 2000 ₪ לב"כ המשיבה במשרדו ,והפקדת ערבון בסך 10,000 ₪ בקופת בית המשפט, תוך 30 יום.

הצדדים ימסרו הודעה לתיק בדבר תשלום/אי-תשלום ההוצאות במועד לצורך מתן הוראות להמשך ניהול ההליכים בתיק.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קל - אוטו שירותי מימון בע"מ
נתבע: נאסר נבוליסי
שופט :
עורכי דין: