ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חופית אלרום ממן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובעת:
חופית אלרום ממן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר זילברמן בנימין, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ-רפואי, (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, בהחלטה זו, והמתייחסות לתובעת. היועץ הרפואי מתבקש לעיין בכל המסמכים הרפואיים המצורפים וליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד , תוך 5 ימים מיום קבלת החלטה זו.

מסמכים רפואיים:
רצ"ב תיק ובו כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לעניינו/ה של התובע/ת.

העובדות:
התובעת ילידת שנת 1988.
התובעת עבדה כנציגת מוקד מכירות בחברת גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, במשרה מלאה, בישיבה מול מחשב ומערכת טלפוניה.
התובעת הפסיקה לעבוד מיום 03.10.17.
הנתבע דחה תביעת התובעת לשמירת הריון לתקופה מיום 03.10.17 עד ליום הלידה.
מצבה הרפואי של התובעת כמפורט בתיקה הרפואי.

השאלות עליהן ישיב המומחה:
המומחה מתבקש להשיב לשאלה הבאה:
האם היתה הצדקה לקביעת שמירת הריון לתובעת בגין התקופה מיום 3.10.17 ועד ל מועד הלידה?
תשומת לב המומחה כי סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 קובע כדלקמן:
"שמירת הריון" - היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.

אנא התייחס בתשובתך לחלופה הראשונה המופיעה בסעיף 58( 1) לחוק ופרט, האם מצבה הרפואי של התובעת, חייב אותה להיעדר מעבודתה בהריונה עקב מצב רפואי הנובע מההריון ואשר יש בו לסכן אותה או את עוברה באופן המצדיק היעדרותה מהעבודה בתקופה הנ"ל?

המומחה ינמק תשובותיו.

המזכירות תעביר למומחה הרפואי החלטה זו בצירוף כל החומר בתיק הרפואי.

התיק יובא לעיוני ביום 15.9.19.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, (05 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חופית אלרום ממן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: