ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסמירה אדיס נגד ג'ולי כהן ע.מ. :

לפני:

כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעת
אסמירה אדיס ת.ז. XXXXXX692
ע"י ב"כ: עו"ד קרן בר יהודה
-
הנתבעת
ג'ולי כהן ע.מ. 043557537

פסק דין

לפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין כנגד הנתבעת.
כתב התביעה הוגש ביום 1.9.19.
ביום 26.2.19 הודיע עו"ד תומר אשרוב על קבלת הייצוג בהליך זה, וביקש אורכה להגשת כתב הגנה. הבקשה התקבלה.
ביום 20.3.19 ביקש ב"כ הנתבעת (באותה עת) אורכה נוספת. הבקשה התקבלה אך נקבע כי לא תינתן אורכה נוספת וככל שכתב ההגנה לא יוגש עד ליום 18.4.19, יושתו הוצאות לדוגמא.
ביום 18.4.19 הגיש עו"ד אשרוב הודעה על התפטרות מייצוג, אשר במסגרתה טען כי כתב ההגנה מוכן להגשה אולם התובעת פיטרה אותו מייצוג, ומשכך אין הוא מוסמך להגישו.
ביום 5.6.19 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין, לאחר שהנתבעת לא הגישה כתב הגנה.
ביום 17.6.19 ניתנה לנתבעת הזדמנות נוספת, ונקבע כי ככל שלא יוגש כתב הגנה עד ליום 1.7.19, יינתן פסק דין לאלתר ויושתו הוצאות לדוגמא.
חרף כל האמור לעיל, הנתבעת לא הגישה כתב הגנה, או בקשה למתן אורכה נוספת להגשתו.
בנסיבות אלה, ניתן בזה פסק דין על יסוד התביעה.
הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים, בגין הרכיבים כדלקמן:
פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי העסקה בסך של 15,000 ₪.
פיצוי בגין תלושי שכר שאינם ערוכים כדין בסך של 10,000 ₪.
פיצויי פיטורים בסך של 6,885 ₪.
דמי הבראה בסך של 1,890 ₪.
שי לחג בסך של 500 ₪.
הפרשות לפנסיה בסך של 5,376 ₪.
פיטורים שלא כדין בסך של 20,655 ₪.
בנוסף תשלם הנתבעת הוצאות התובעת בסך של 500 וכן שכ"ט ב"כ התובעת בסך של 10,000 ₪, וזאת נוכח התנהלות הנתבעת כמפורט לעיל.
סכומים אלו ישולמו בתוך 60 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ד' אב תשע"ט, (05 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אסמירה אדיס
נתבע: ג'ולי כהן ע.מ.
שופט :
עורכי דין: