ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.א.א. נגד עיריית אשדוד :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
י.א.א.

נגד

נתבעות

  1. עיריית אשדוד
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

נגד

צדדי ג' 1. תשתיות אשוד בע"מ
2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור הפער בין חוות הדעת הרפואיות מטעם הצדדים, אני מורה על מינויו של ד"ר יפתח בר מבית החולים אסף הרופא, כמומחה בית המשפט בתיק זה בתחום האורתופדיה.

1. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע י.א.א. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.1.17, ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

2. באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

3. שכר טרחת המומחה יעמוד על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשכר טרחת המומחה יישאו בשלב זה הנתבעות וצדדי ג' בחלקים שווים עפ"י חשבונית שתומצא להן ע"י המומחה. שכר טרחתו של המומחה ישולם ישירות לידיו תוך 21 יום מהיום.
אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט עד ליום 1.9.19.
המומחה לא יתחיל בעבודתו, אלא לאחר ששכר טרחתו שולם לו במלואו.

4. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים ככל הניתן עד יום 6.10.19 .

5. שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מקבלת חוות הדעת. תשובות המומחה בתוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

6. אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

7. לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק מטעמם, כדלקמן:
תחשיב נזק מטעם התובע בצירוף תצהיר נסיבות מפורט יוגש עד ליום 10.11.19;
תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד לי ום 24.11.19 ;
תחשיב נזק מטעם צדדי ג' יוגש עד יום 8.12.19.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 6חודשים לפני מועד התאונה ולתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות, אסמכתאות על קבלת דמי פגיעה מהמל"ל וכיו"ב). הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.

היה ואורך תחשיב הנזק יעלה על 20 עמ' או שהוא כולל תמונות, יוגש תחשיב הנזק לבית המשפט בשני עותקים פיזיים: האחד – עותק לצורך סריקה, והשני – עותק כרוך שנספחיו ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", עליו מצויין כי הוא מיועד לתיוק בתיק הנייר.

תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה למומחה ולבאי כוח הצדדים ותקבע תז"פ ליום 7.10.19.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.א.א.
נתבע: עיריית אשדוד
שופט :
עורכי דין: