ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לשכת עו"ד תל-אביב נגד אלמג"ן המרכז הבינתחומי לגישור פישור ובוררות :

לפני כבוד ה שופטת עינת רביד

תובעת

לשכת עו"ד תל-אביב
ע"י ב"כ עו"ד ערן זוהר

נגד

נתבעים

1.אלמג"ן המרכז הבינתחומי לגישור פישור ובוררות

2. אמנון אביעד
ע"י ב"כ מטעם הסיוע המשפטי עו"ד עדי מנצור

החלטה

הנתבע 2 (להלן: הנתבע) הגיש הבקשה הנדונה לעיכוב ביצוע החלטה מיום 15.4.2019 במסגרתה התקבלה בקשת התובעת ונקבע כי התנהגות הנתבעים עולה כדי ביזיון החלטת בית משפט מיום 5.6. 2016, וכי על הנתבעים לשלם לתובעת בגין הפרת החלטת בית המשפט סך של 40,000 ₪ וכן סך של 40,000 ₪ בגין כל הפרה נוספת, עוד חויבו המשיבים בהוצאות משפט בסך של 30,000 ₪.

ביום 17.7.2019 הגיש הנתבע 2 את הבקשה הנדונה לעיכוב ביצוע ההחלטה וזאת עד להגשת ערעור על ההחלטה. לעניין זה נטען כי העיכוב בהגשת הבקשה נבע מפניית הנתבע לקבלת ייצוג מטעם הסיוע המשפטי.
בבקשה נטען כי ככל שהתובעת תפעל במסגרת הליכי הוצאה לפועל לגביית הסכומים שנפסקו בהחלטה יהיה בכך לסכל את מטרת הגשת הערעור ולפגוע באופן חמור בזכויותיו של הנתבע.
לטענת הנתבע בימים אלו בכוונתו להגיש את ערעורו יחד עם בקשה להארכת המועד להגשתו.
לטענתו יש לו טענות טובות מהותיות בערעור, שעה שלא היה מיוצג בהליך הנדון, וכי השלכות פסק הדין עבורו הן מרחיקות לכת ויהוו כ"חבל תליה" סביב צווארו שעה שהחיובים יגרמו לו ולבני משפחתו נזקים בלתי הפיכים. לטענת הנתבע, הוא גרוש המתקיים מקצבת ביטוח לאומי וחי בגפו בתת תנאים, וכי הדבר לא קיבל ביטוי בהחלטה מיום 15.4.2019.
התובעת הגישה תשובתה לבקשה וטענה כי יש לדחותה בשל השיהוי בהגשתה. עוד טענה התובעת כי יש לדחות הבקשה אף בשים לב כי אין כל עילה לעיכוב ביצוע ההחלטה, שעה שהנתבע לא פירט מה הן הטענות המצדיקות קבלת הערעור, וכן כי אין מקום להורות על עיכוב ביצוע פסק דין כספי.
אעיר כי לנתבע ניתנה האפשרות להגיב על תשובת התובעת אך עד למועד זה, ועל אף חלוף המועד שנקבע להגשת התשובה, לא הוגשה תשובה.
דיון והכרעה
לאחר עיון בטענות הצדדים אני מורה על דחיית בקשה.
בהתאם להלכה הפסוקה בעל דין זכאי, ככלל, ליהנות מפירות זכייתו בסמוך לאחר מתן פסק-הדין, ואין בהגשת ערעור על פסק הדין כדי לעכב את ביצועו. הגישה במקרים מסוג זה נוטה, אפוא, שלא לעכב את הביצוע, להוציא מצבים חריגים ויוצאי דופן. החריג מתממש כאשר עולה בידו של מי שחויב בביצועו של פסק הדין לשכנע כי מתקיימים שני תנאים מצטברים: האחד, כי סיכויי הערעור להתקבל טובים, והשני, כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובתו, במובן זה שקיים חשש של ממש שאם המבקש יזכה בערעור הוא לא יוכל לגבות בחזרה את כספו (ראו ע"א 5333/14 ‏ ‏ נאות חן הנדסה וייזום בע"מ נ' לזרוב אדמונד, מיום 13.10.14, וכן ספרו של אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 675 (מהדורה עשירית, 2009). בין שני השיקולים הנ"ל מתקיים יחס של מעין "כלים שלובים", או "מקבילית כוחות", משמע, ככל שסיכויי הערעור נראים מוצקים יותר, כך ניתן להקל בדרישה שמאזן הנוחות ינוע לכיוון המבקש, ולהפך, כאשר המדובר בתנאים מצטברים.
באשר לעיכוב ביצוע של פסק דין כספי, על מבקש העיכוב, לשכנע כי קיים חשש ממשי שהוא לא יוכל לגבות בחזרה את הכספים שישולמו על ידו מכוח פסק הדין, באם ערעורו יתקבל. במקרה הנדון הטענה אינה כי התובעת לא תוכל להשיב הכספים חזרה אלא הטענות הן באשר למצבו הכלכלי של הנתבע.
באשר למצבו הכלכלי של הנתבע, אזי ואף כי אני ערה לכך כי הנתבע מיוצג על ידי הסיוע המשפטי, משמע כי מצבו הכלכלי אינו טוב, והדבר אף נטען בתצהיר שהוגש בתמיכה לבקשתו, עדיין אין בנתונים אלו כדי להצדיק עיכוב ביצוע פסק הדין, שכן טענות באשר למצבו הכלכלי ויכולתו לשלם את החוב הן טענות אותן יוכל הנתבע להעלות במסגרת הליכי ההוצאה לפועל שננקטו על ידי התובעת, ולשם כך קיימים הליכים מתאימים בהוצאה לפועל, כגון חקירת יכולת.
יהיו מקרים בהם יעוכב ביצוע פסק דין כספי, וזאת עת יוכח על ידי מבקש העיכוב כי אי עיכוב הביצוע יוביל להתמוטטותו הכלכלית, וזאת יחד עם הוכחת סיכויי הערעור ובהתחשב בפגיעה במשיב (ראו רע"א 6280/14 שרית טישלר נ' יוסי חטיאל (06.10.2014) . המקרה הנדון אינו נופל למקרים חריגים אלו.
אעיר, כי בניגוד לנטען על ידי הנתבעים העובדה כי פסק הדין לא מעוכב אין בו כדי לסכל את הגשת הערעור, שכן ככל שיתקבל הערעור, לא אמור להיות קושי בהשבת המצב לקדמותו.
בשים לב כי המדובר בעיכוב ביצוע החלטה שניתנה על ידי לא מצאתי לדון בסיכויי הערעור, אך אעיר כי אף הנתבעים עצמם לא פירטו מה הן הטענות המצדיקות קבלת הערעור על ההחלטה, ואף בטעם זה יש כדי להצדיק דחיית בקשתם.
על כן הבקשה נדחית.
לפנים משורת הדין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לשכת עו"ד תל-אביב
נתבע: אלמג"ן המרכז הבינתחומי לגישור פישור ובוררות
שופט :
עורכי דין: