ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד דניאל טמרה :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת-המשיבה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי שקואי ואח'

נגד

הנתבע-המבקש

דניאל טמרה

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

רקע
1. ביום 24.1.19 הגישה המשיבה נגד המבקש תביעת שיבוב על סך של 9,591 ₪, בגין תגמולי ביטוח ששילמה למבוטחה, עקב נזקים שנגרמו לרכבו על ידי פגיעת רכבו של המבקש.

2. ביום 2.5.19 נעתרתי לבקשת המשיבה ונתתי נגד המבקש פסק דין בהעדר הגנה, לפיו, חויב המבקש לשלם למשיבה את מלוא סכום התביעה, בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

3. ביום 17.6.19 הגיש המבקש את הבקשה דנן לביטול פסק הדין. לטענתו, ביום 6.6.19 התקבל פסק הדין שנשלח בדואר רגיל, בתיבת הדואר של הוריו, בביתם במושב קדימה צורן.

הבקשה דנן
4. לטענת המבקש, הוא לא קיבל מעולם פניה מהמשיבה וכן לא קיבל את כתב התביעה שהגישה נגדו. נוסף על כך, פירט המבקש את גרסתו לקרות התאונה, לפיה, מי שאשם בתאונה הינו הנהג ברכב המשיבה. לבקשה צורף תצהיר של אם המבקש, לפיו, בכתובתה לא בוצעה מסירה. כמו כן, צירף המבקש תמונות מיום האירוע, שלטענתו תומכות בטענותיו. יוער כי התמונות מטושטשות ולא ניתן לראות בהן דבר.

תגובת המשיבה
5. ביום 3.6.19 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשה. בתגובה הביעה המשיבה התנגדות לביטול פסק הדין, שכן, לטענתה כתב התביעה על נספחיו הומצאו למבקש כדין ביום 21.2.19 על ידי מסירה לאמו, אולם זו סירבה לחתום על אישור המסירה. לא בכדי לא צורף לבקשה תצהיר של אם המבקש לעניין זה. המבקש ידע היטב על ההליך המשפטי המתנהל נגדו, כאשר קיבל את פסק הדין, אולם פסק הדין, כמו כתב התביעה, הומצאו שניהם לאותה כתובת בדיוק. יתר על כן, המבקש ציין בבקשתו כי עד עתה לא קיבל את כתב התביעה. אם כך, נשאלת השאלה כיצד ידע המבקש להתגונן? כיצד הוא ידע כי מדובר בתאונה מושא התביעה, לכן ברור כי המבקש קיבל את כתב התביעה ואין לקבל את טענתו השקרית והמקוממת כי לא קיבל את כתב התביעה.

6. סיבת המחדל של המבקש באי הגשת כתב הגנה, אינה נכללת בין הנימוקים אשר בגינם עשוי בית המשפט לבטל את פסק הדין. למבקש אין סיכויי הגנה כנגד התביעה, שכן, המבקש מודה כי פגע ברכב המשיבה מאחור, כאשר זה עצר עקב חתול שהתפרץ לכביש. לפיכך, יש להורות על דחיית הבקשה, תוך חיוב המבקש בהוצאות המשיבה. ככל שבית המשפט יהא סבור כי יש להיעתר לבקשה, אזי מבוקש לחייבו בהוצאות המשיבה בגין רשלנותו וכן לחייבו בהפקדת ערובה בקופת בית משפט, כתנאי לביטול פסק הדין.

תשובת המבקש
7. המשיבה ממשיכה לנהוג בחוסר הגינות כלפי המבקש, כפי שנהגה כלפיו כשהגישה את הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. צורף תצהיר של אם המבקש לעניין סוגית ההמצאה. המשיבה יכולה היתה לברר את פרטיה האישיים של אם המבקש, כתובתה, עיסוקה ומס' הטלפון שלה. יתכן שהמסמך נמסר, לא לאם המבקש, אלא לגב' מזל אחרת.

8. המבקש חזר על טענותיו, כי ידע על ההליך המשפטי ועל מתן פסק הדין נגדו, רק לאחר שקיבל את פסק הדין. המבקש קיבל העתק פסק הדין, בעת שפנה למזכירות בבית משפט השלום בנתניה. המשיבה ממשיכה להטיל על המבקש את האשמה לקרות התאונה.

דיון והכרעה
9. לאחר שעיינתי בכובד ראש בבקשה ובתגובת המשיבה, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
בעל דין שקיבל פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות היה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.

10. פסק דין שניתן במעמד צד-אחד בשל היעדר המצאה כדין למבקש הוא פסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק "שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה" (ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395, 397 (1954); ראו גם: ע"א 5000/92 בן-ציון נ' אוריאל גורני, פ"ד מח(1) 830, 835 (1994);

11. כידוע, ישנם 2 שיקולים לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה: האחד, הסיבה למחדל המבקש והשני סיכויי הגנתו כנגד התביעה כאשר בדרך כלל יש לתת משקל רב יותר לסיכויי ההגנה כנגד התביעה שכן יוצאים אנו מנקודת הנחה שניתן לכפר על מחדלם של המבקש באמצעות חיובם בתשלום הוצאות (רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 (22.5.2012); רע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ נ' מוניות קו 51 בע"מ, פסקה 16 ופסקה 22 (14.6.2016)).

12. הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16).

13. דהיינו, אף אם מתברר כי אי הגשת כתב ההגנה נבע מאי הבנה או אפילו מתוך רשלנות מסוימת מצד המבקש ואין בכך בכדי הבעת זלזול מופגן בבימ"ש, ייטה בימ"ש לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין ולברר המחלוקת גופה במעמד שני הצדדים מבלי לשלול מהמבקש את זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית כדי מתן הזכות וכל זאת תוך ריפוי הפגם באמצעות פסיקת הוצאות.

מן הכלל אל הפרט
14. במקרה שלפני, לא מצאתי לנכון להכריע בשאלה, האם אכן בוצעה מסירה כדין למבקש במועד הנטען על ידי המשיבה אם לאו. כך שאינני נזקק לשאלה האם יש הצדקה לביטול פסק הדין משיקולי צדק.
אני סבור כי למבקש טענות הגנה המצריכות ומצדיקות המשך בירור עובדתי שמקומו בבית המשפט.

סוף דבר
15. לאור המפורט לעיל, אני נעתר לבקשה ומורה כי פסק הדין יבוטל לאחר שהמבקש יפקיד בקופת בימ"ש סך של 1,500 ₪ להבטחת הוצאות המשיבה בגין ביטול פסק הדין מושא בקשה זו. החלטה סופית בעניין הוצאות בקשה זו תינתן במידת הצורך בתום ההליך.
הודעה על הפקדת הסך הנ"ל בצירוף קבלה תוגש לתיק עד ליום 9.9.19. בהעדר הודעה במועד שקבעתי, הבקשה לביטול פסק דין תדחה, ללא צורך במתן החלטה נוספת ופסק הדין ייוותר על כנו.

המזכירות תמציא החלטה זו למבקש ולב"כ המשיבה.
ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: דניאל טמרה
שופט :
עורכי דין: