ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת יער הברושים בע"מ נגד מועצה מקומית קריית יערים :

בפני כבוד ה שופטת ענת זינגר

תובעת

חברת יער הברושים בע"מ

נגד

נתבעת
מועצה מקומית קריית יערים

החלטה

בהמשך להחלטות קודמות ובשים לב להערות שהועברו - אני מורה על מינוי עו"ד גדעון שפיגל, מהנדס בניין ( 03-XXXX164 [email protected]) כמומחה מטעם בית המשפט.

המומחה יידרש בחוות דעתו לסוגיות הבאות:

  1. אילו עבודות קובע הסכם הפיתוח שעל התובעת לבצע. אילו עבודות התובעת ביצעה בהתאם להסכם הפיתוח, אילו עבודות התובעת לא ביצעה ומה הערכת שוויין של העבודות שהתובעת לא ביצעה בהתאם להסכם הפיתוח.
  2. כיצד מוערכת עלות סבירה של ביצוע עבודות אלה.
  3. יש להתייחס במובחן לעבודות שבוצעו ברחובות משעול דוד ויעקב, בעת הערכת השווי.
  4. אלו מהעבודות שבוצעו מכוח הסכם הפיתוח, בוצעו להבנת המומחה בשטח פרטי ואלו בשטח ציבורי וזאת בהתייחס להוראות התב"ע וכן בהתייחס לאמור בהסכם הפיתוח.
  5. מה היקף עבודות הפיתוח שהוטלו להבנת המומחה על התובעת מכוח התב"ע ומנגד העבודות שהוטלו על התובעת מכוח הסכם הפיתוח. יש להוסיף הערכה כספית לנ"ל.
  6. האם בוצעו עבודות מעבר לאלו שפורטו בהערכת המחיר של משרד אדריכלים גיל-עד מיום 30.8.10, אם כן, מה העבודות והערכת שווין. יש אבחן בין עבודות שבוצעו בשטח פרטי ובשטח ציבורי.
  7. האם הערכת העבודות שבמכתב בסך של 2,250,000 ₪ הייתה סבירה? אם לאו - מה הערכה הסבירה לדעת המומחה .
  8. האם טענת התובעת להוצאה בגין כך בסך של 6,225,106 ₪ הינה סבירה?

ככל שיסבור המומחה כי קיימת סוגיה נוספת אשר ראוי כי הוא יתייחס אליה וזאת בשים לב לרשימת המחלוקות המוסכמת, שתועבר לו על ידי הצדדים, יהא המומחה רשאי לפנות לבית המשפט עם תחילת העבודות ולבקש להוסיפה.

הצדדים יעבירו למומחה חומר הרלוונטי לסוגיות דלעיל במקביל.
לאחר מכן יקיים עימם המומחה פגישה אחת משותפת במסגרתה יציג כל צד טענותיו ולאחריה תתקיים עם הצדדים פגישה נוספת בשטח - הכול לצורך מתן חוות דעתו.
ככל שיסבור המומחה שיש צורך במפגשים נוספים, יקבע את אלה כהבנתו.

שכר המומחה יעמוד על 850 ₪ בתוספת מע"מ לכל שעה . הצדדים יישאו במימון הביניים באופן שווה. המומחה ישלח דרישת תשלום על החשבון וכך יעשה מעת לעת, בהתאם להתקדמות העבודה. אין לבצע עבודה בטרם הוקדם התשלום שהתבקש בגינה.

הצדדים יעבירו למומחה את כל החומרים הרלוונטיים בתוך ארבעה-עשר יום (הפגרה נמנית).

עד ליום 15.9.2019 יעדכן המומחה את ביהמ"ש בהערכתו את פרק הזמן שיידרש לו להשלמת חוות הדעת.

תשומת לב הצדדים לכך שהמומחה שמונה משמש לעיתים גם כבורר בסוגיות הרלוונטיות.
ככל שהצדדים יבכרו לפנות לדרך של בוררות תימסר על כך הודעה מטעם הצדדים והבורר.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת יער הברושים בע"מ
נתבע: מועצה מקומית קריית יערים
שופט :
עורכי דין: