ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד אופק טצת :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי שקואי ואח'

נגד
הנתבע
אופק טצת

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

רקע
ביום 27.8.18 הגישה המשיבה נגד המבקש תביעת שיבוב על סך של 4,396 ₪, בגין תגמולי ביטוח ששילמה למבוטחה, עקב נזקים שנגרמו לרכבו על ידי פגיעת רכבו של המבקש.

ביום 21.5.19 נעתרתי לבקשת המשיבה ונתתי נגד המבקש פסק דין בהעדר הגנה, לפיו, חויב המבקש לשלם למשיבה את מלוא סכום התביעה, בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

הבקשה דנן
ביום 20.6.19 הגיש המבקש את הבקשה דנן לביטול פסק הדין. לטענתו, החתימה על אישור המסירה שהגישה המשיבה לבית המשפט איננה חתימתו ולכן אין מדובר בהמצאה כדין. כתב התביעה מעולם לא נמסר לידיו ונודע לו על קיומו באופן מקרי, על ידי אחד מאחיו הקטנים, בבית. מבוטחת המשיבה היא האחראית הבלעדית לקרות התאונה ולא המבקש. מאן דהוא חתם בשם המבקש על קבלת התביעה. החתימה על גבי האישור אינה חתימתו ולראיה צירף המבקש צילום של חתימתו, המופיעה על גבי הדרכון שלו.

לפיכך, יש לבטל את פסק הדין משיקולי צדק וכן בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט.

תגובת המשיבה
ביום 7.7.19 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשה. בתגובה הביעה המשיבה התנגדות לביטול פסק הדין, שכן, לטענתה כתב התביעה על נספחיו הומצאו כדין למבקש ביום 12.3.19. אישור מסירה ותצהיר מוסר צורפו לתגובה.
כתב התביעה נמסר כדין לכתובת המבקש ברח' חיים בר לב 180 בת"א, באמצעות חוקר המתמחה בהמצאות מעין אלו ונתמך בתצהיר של המוסר בפני עו"ד. המוסר הינו אדם אובייקטיבי ומקצועי ואין לו שום עניין לתת תצהיר שקרי לגבי מסירת כתב התביעה.

לטענת המבקש בתצהירו, הוא מעולם לא קיבל את כתב התביעה ונודע לו על ההליך המשפטי נגדו באופן מקרי לחלוטין. אמו של המבקש התקשרה למשרד ב"כ המשיבה, לאחר מתן פסק הדין, שנמסר באותה כתובת בה בוצעה מסירת כתב התביעה.

סיבת המחדל של המבקש באי הגשת כתב הגנה, אינה נכללת בין הנימוקים אשר בגינם עשוי בית המשפט לבטל את פסק הדין. למבקש אין סיכויי הגנה כנגד התביעה. המשיבה מפנה את בית המשפט הנכבד לטופס ההודעה, בו מצוינות נסיבות פגיעת רכב המבקש ברכב המשיבה. מה יועיל למבקש ביטול פסק הדין, אם ממילא אחריותו ברורה? לכן, יש לדחות את הבקשה ולחייב את המבקש בהוצאות תגובה זו ובשכ"ט עו"ד.

מעבר לאמור לעיל, ככל שבית המשפט הנכבד יהא סבור כי יש להיעתר לבקשה, אזי מבוקש לחייב את המבקש בתשלום הוצאות המשיבה בגין רשלנותו וכן לחייבו בהפקדת ערובה בקופת בית משפט, כתנאי לביטול פסק הדין.

תשובת המבקש
המבקש חזר למעשה על טענותיו. לעניין המצאת כתב התביעה, אכן פסק הדין הומצא לכתובתו של המבקש, אולם לא ניתן ללמוד מכך כי גם כתב התביעה הומצא לכתובת זו. החתימה על גבי אישור המסירה אינה חתימת ידו של המבקש. לו היה המבקש מקבל את כתב התביעה כדין, היה מגיש כתב הגנה. אמו של המבקש יצרה קשר עם משרד ב"כ המשיבה, רק לאחר שניתן פסק הדין וזה הדבר היחיד שהומצא למבקש. למבקש טענות הגנה חזקות מאוד. זכותו הבסיסית של כל נתבע בהליך משפטי, הוא לקבל את יומו בבית המשפט ולקבל הזדמנות סבירה כדי להתגונן כנגד הטענות שהועלו כלפיו.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בכובד ראש בבקשה, בתגובה ובתשובה שהגישו הצדדים נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

פסק דין שניתן במעמד צד-אחד בשל היעדר המצאה כדין למבקש הוא פסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק "שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה" (ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395, 397 (1954); ראו גם: ע"א 5000/92 בן-ציון נ' אוריאל גורני, פ"ד מח(1) 830, 835 (1994);

כידוע, ישנם 2 שיקולים לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה: האחד, הסיבה למחדל המבקש והשני סיכויי הגנתו כנגד התביעה כאשר בדרך כלל יש לתת משקל רב יותר לסיכויי ההגנה כנגד התביעה שכן יוצאים אנו מנקודת הנחה שניתן לכפר על מחדלם של המבקש באמצעות חיובם בתשלום הוצאות (רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 (22.5.2012); רע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ נ' מוניות קו 51 בע"מ, פסקה 16 ופסקה 22 (14.6.2016)).

הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16).

דהיינו, אף אם מתברר כי אי הגשת כתב ההגנה נבע מאי הבנה או אפילו מתוך רשלנות מסוימת מצד המבקש ואין בכך בכדי הבעת זלזול מופגן בבימ"ש, ייטה בימ"ש לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין ולברר המחלוקת גופה במעמד שני הצדדים מבלי לשלול מהמבקש את זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית כדי מתן הזכות וכל זאת תוך ריפוי הפגם באמצעות פסיקת הוצאות

במקרה שלפני, לא מצאתי לנכון להכריע, בשלב זה, בשאלה האם אכן בוצעה מסירה כדין למבקש במועד הנטען על ידי המשיבה אם לא? כך שאינני נזקק לשאלה האם יש הצדקה לביטול פסק הדין משיקולי צדק.

אני סבור כי למבקש טענות הגנה המצריכות ומצדיקות המשך בירור עובדתי שמקומו בבית המשפט.

לאור המפורט לעיל, אני נעתר לבקשה ומורה כי פסק הדין יבוטל לאחר שהמבקש יפקיד בקופת בימ"ש סך של 1,800 ₪ להבטחת הוצאות המשיבה בגין ביטול פסק הדין מושא בקשה זו. החלטה סופית בעניין הוצאות בקשה זו תינתן במידת הצורך בתום ההליך.

הודעה על הפקדת הסך הנ"ל בצירוף קבלה תוגש לתיק עד ליום 10.9.19. בהעדר הודעה במועד שקבעתי, הבקשה לביטול פסק דין תדחה, ללא צורך במתן החלטה נוספת ופסק הדין יוותר על כנו.

המזכירות תמציא החלטה זו למבקש ולב"כ המשיבה.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אופק טצת
שופט :
עורכי דין: