ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל יפרמוב נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

רפאל יפרמוב

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בפני בקשת החייב לאישור הסדר פשרה במתכונת הקבועה בסעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל ( נוסח חדש) התש"ם 1980.
על פני הדברים דומה כי הצעת החייב מקיימת אחר דרישת הסף בפקודה.
משנתתי דעתי לאמור בבקשה ובתגובה, אני מורה בזאת כדלהלן :
מורה בזאת על מינויו של עו"ד ליאור מזור כנאמן לביצוע ההסדר וההתחייבות הכללית שניתנה תשמש גם לצורך תפקיד זה. שכר הנאמן ישולם על ידי המבקש, בהתאם לתקנות השכר, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.

מורה לכנ"ר לפעול לפרסום באתר הכונס הרשמי הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר לפי סעיף 19א בצירוף פרטים כאמור בסעיף 2.3 לתגובת כנ"ר.

אני מורה על כינוס אסיפות נושים אשר תתקיימנה בתוך 120 יום מהיום במשרדי הנאמן ולצורך ההסדר.

אני מאמצת את מלוא הצעות הכנ"ר בנושא הפרסומים והמסירות האישיות לנושים כמפורט בתגובת הכנ"ר סעיפים 4. 2-4.3, ואני מורה לנאמן לקיימן בדקדקנות וקפדנות, לרבות לעניין לוחות הזמנים המפורטים.

הנושים יגישו את תביעות החוב בתוך 90 יום מהיום, וזאת בהתאם להוראות תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל.

על המבקש להפקיד בקופת הנאמן, בתוך 7 ימים ממועד החלטה זו, סך של 10,000 ₪ אשר יהוו מקדמה על חשבון תשלום הוצאות ההסדר ופירעון החובות בהתאם להסדר המוצע.

ניתן בצו צו עיכוב יציאת המבקש מהארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים, כמפורט בהחלטתי זו, בתוקף.
על המבקש להפקיד את דרכונו אצל הנאמן באופן מיידי ולא יאוחר מיום 12.8.19.

ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הנושים הבלתי מובטחים נגד המבקש, יעוכבו עד למועד הדיון בתוצאות ההסדר, ולאחר שיתקבל אישור הנאמן כי המבקש הפקיד בידי הנאמן את הסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל, ואת דרכונו כמפורט בסעיף 6 לעיל.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי נדרשת החלטה נוספת של בית המשפט זה לאחר שיתקבל האישור הנ"ל של הנאמן, על מנת שעיכוב ההליכים ייכנס לתוקפו.

המבקש מוזהר בזאת כי אי מילוי איזה מהחיובים הנקובים לעיל, עלול להביא לביטולו המיידי של צו עיכוב ההליכים לעיל. על הנאמן לדווח לבית המשפט בתוך 60 יום על עמידת המבקש בחיוביו.

דיון בבקשה ובתוצאות אסיפת הנושים בעניינה נקבע ליום 2.2.20, שעה 10:00. הנאמן יגיש עד 30 יום קודם לאותו מועד, לתיק בית המשפט ולכנ"ר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר, על אסיפות הנושים שכונסו ותוצאותיהם.

המזכירות תתבקש להמציא העתק החלטתי זו לידי המבקש, הכנ"ר והנאמן.

כן מתבקשת המזכירות לעדכן יומן.
ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל יפרמוב
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: