ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטי הדסי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת הבכירה אורית יעקבס

התובע:
מוטי הדסי
ע"י ב"כ עו"ד אמ יר מלצר
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

א. בהמשך להחלטה שניתנה, על ידי ביה"ד, קודם לכן היום, להלן שאלות ההבהרה עליהן מתבקש להשיב המומחה שמונה על ידי ביה"ד, הוא ד"ר גפן טמיר (להלן:"המומחה"):
1. האם נכון לקבוע שתסמיני המחלה החלו בסמוך לסיום עבודתו של התובע - קרי, בחודש 6/2011 וכי רק בשנת 2013 המחלה אובחנה?

2. האם נכון כי בעמ' 3 לחוות דעתך ציינת שהחומר D2-4 (אלבר סופר) אכן נמצא כעל השפעה נוירולוגית שלילית, הן במנגנון של הפחתה עצבית והן בפגיעה בהעברת נוירוטרנסמיטורים, ואילו מנגד ציינת כי אין עדות ספרותית שהחומר D2-4 (אלבר סופר) גורם לנוירופתיה פריפרית (היקפית), למעט במקרים של הרעלה חריפה, וזאת בהסתמך על מקורות 1 ו- 2 לחוות דעתך?
א. כיצד הדברים מתיישבים עם האמור במאמר מס' 4 ברשימת המאמרים אליהם הפנה ד"ר לחמי בחוות דעתו? (מצ"ב, לנוחותך).
ב. האם נכון כי במאמר הנ"ל מתואר כי בעקבות חשיפה לחומר D2-4 במשך תקופה של כ- 10 שנים, נמצאה שכיחות מובהקת של נוירופתיה פריפרית בקרב החשופים וזאת אף בטווח של כ- 30 שנים מהחשיפה? האם ניתן לפיכך לטעון כי אכן קיים קשר בין חשיפה לחומר D2-4 לבין התפתחות של נוירופתיה פריפרית? האם ניתן לטעון גם כי מחלה זאת יכולה להתפתח אף שנים לאחר סיום החשיפה?
ג. האם נכון כי במאמר נקבעו הממצאים הנ"ל ללא קשר להרעה חריפה?

3. האם נכון כי בהמשך עמ' 3 לחוות דעתך, ציינת כי עפ"י מקורות ספרותיים 1,2,3,4 נוירופתיה מסוג CIDP לא יכולה להיגרם ע"י חשיפה לחומרי הדברה וקסילן?

4. בהסתמך על כך כי מאמר מס' 4 בחוות דעתו של ד"ר לחמי פורסם בשנת 2014, ואילו המקורות הספרותיים עליהם אתה מסתמך פורסמו בין השנים 2005 ל- 2012. האם יתכן כי אותן מקורות ספרותיים עליהם אתה מסתמך אינם מעודכנים בהתאם למידע הנוסף משנת 2014?

5. האם האבחנה כי התובע סובל מנוירופתיה מסוג CIDP ולא מנוירופתיה על רקע אחר הינה מוחלטת? או כפי שאתה מציין בחוות דעתך רק "ככל הנראה מדובר בפולינוירופתיה על רקע CIDP?

6. האם לאור העובדה כי בספרות שהוזכרה לעיל, נמצא קשר מובהק בין חשיפה לחומר D2-4 לבין התפתחות של נוירופתיה פריפרית, ללא קשר להרעלה חריפה; וכן כפי שציינת בחוות דעת, עפ"י מחקרים נוספים ידוע על השפעה נוירולוגית שלילית של החומר; וכן לאור העובדה כי התובע עבד שנים רבות בחשיפה לחומר D2-4 ולקה בהמשך בנוירופתיה פריפרית, ללא גורם מסביר אחר; האם לאור נתונים אלו לקבוע כי החשיפה של התובע לחומר D2-4, עשויה היתה לגרום, ולו באופן חלקי, להתפתחות מחלתו?

7. האם סביר לפיכך לקבוע כי השפעת תנאי עבודתו של התובע על התפרצות מחלתו הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים?
8. האם לאור תשובותיך לעיל אתה רואה לנכון לשנות את מסקנות חוות דעתך?

ב. כבוד המומחה מתבקש לעשות מאמץ ולהשיב על שאלות ההבהרה, בתוך 30 יום מיום שיקבל החלטה זו.

ג. מזכירות ביה"ד מתבקשת לדאוג לכך שבידי המומחה יהיה גם העתק מהחלטת מינויו ,גם כל החומר שצורף להחלטה הנ"ל וגם מאמר 4 שאוזכר בשאלה מס' 2א. דלעיל .
5129371

ניתנה היום, ג' באב תשע"ט, 4 באוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה


מעורבים
תובע: מוטי הדסי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: