ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חבצלת כהן נגד אגודה שיתופית שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת עינת אבמן-מולר

המבקשת

חבצלת כהן

נגד

המשיבה
אגודה שיתופית שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל

החלטה

בהליך זה הגישה המבקשת בקשה לביטול פסק בורר שניתן ביום 2.4.19, בסכסוך שעניינו "שיוך דירה" בקיבוץ שעלבים.

עוד ביום 15.5.19 ניתנה החלטת בית המשפט (כבוד הרשמת ת' בר-אשר) , בה נדרשה המבקשת להגיש הבהרותיה בנוגע לבית המשפט המוסמך לדון בתובענה, וזאת נוכח תיקון מס' 4 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: " החוק"), הקובע כי "בית המשפט" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, הוא "בית המשפט המוסמך לדון, לפי כל דין, בעניין שהוסכם למסרו לבוררות".

המבקשת טענה כי פסק הבורר דן בסוגיית שיוך דירות בקיבוץ ה"מוגדרת כהסבת זכויות הקיבוץ בבתי המגורים שבקיבוץ לחברים". לטענת המבקשת, "פירושה המעשי של זכות השיוך היא העברת זכויות בעלות או חכירה מהקיבוץ לחבריו ורישום דירות החברים על שמם". מכאן, על פי הנטען, שאין המדובר בתביעה לזכות שימוש וחזקה בלבד, אלא בתביעה לסעד בדבר קיומה של זכות במקרקעין מסוג חכירה או בעלות.

המשיבה, בתגובה שהגישה, טענה כי לבית משפט זה אין סמכות לדון בבקשה, הן סמכות עניינית והן סמכות מקומית. לטענת המשיבה, הזכות המועברת מהמשיבה לחב ריה אינה בעלות או חכירה אלא זכות על פי חוזה שכירות לתקופה של 4 שנים ו-11 חודשים, כאמור בסעיף 2 לחוזה השכירות שבין המשיבה ורשות מקרקעי ישראל, זכות שאינה מתחדשת מאליה. כמו כן נטען, כי קיבוץ שעלבים שוכן במחוז המרכז, נפת רמלה, ומכאן שהסמכות נתונה לבית משפט במחוז המרכז.

בתגובה לטענות המשיבה טענה המבקשת, כי הסכם השיוך אותו מחתימה המשיבה את חבריה מפנה את חברי הקיבוץ לחתום על חוזה חכירה ל-49 שנה מול רשות מקרקעי ישראל. לטענתה, אין המדובר בחוזה שכירות מתחדש, אלא מדובר בשיוך דירות ה"עומד בקנה של חוזה חכירה לדורות", ולכן לטענתה הסמכות נתונה לבית המשפט המחוזי.
אשר לסמכות המקומית, טענה המבקשת כי הגישה את בקשתה לבית משפט זה "תוך הסתמכות על ניהול תיק קודם בפני ערכאה זו ומסיבה זו בלבד", והודיעה כי אין לה התנגדות להעברת הדיון לבית המשפט המחוזי ברמלה.

על תגובה זו הוגשה תשובת המשיבה, שטענה שלא הפנתה אף חבר לחתום על חוזה חכירה מול רשות מקרקעי ישראל ואין כל התנהלות של המשיבה מול הרשות לצורך הנפקת חוזה חכירה ארוך לחבריה. כן נטען שעל פי הסכם השיוך אליו הפנתה המבקשת , עד אשר יופנו החברים לצורך קבלת זכויות חכירה יהיה מעמדים של ברי רשות של הקיבוץ, שהוא עצמו שוכר המקרקעין לתקופה של ארבע שנים ו-11 חודשים, ומכאן שהסמכות נתונה לבית משפט השלום.

מטיעוני המבקשת עולה, אם כן, כי היא מכירה בכך שלבית משפט זה אין סמכות מקומית לדון בעניין . אף על פי כן מצאה היא לנכון להגיש את בקשתה בבית המשפט בירושלים רק מאחר ולטענתה תיק קודם התנהל בבית משפט זה, אף שברור שבכך אין כדי להקים סמכות לבית משפט זה.

אשר לשאלת הסמכות העניינית – כאמור, על פי תיקון מס' 4 לחוק, שנכנס לתוקף ביום 28.11.18, בית המשפט המוסמך לדון בתובענה הוא "בית המשפט המוסמך לדון, לפי כל דין, בעניין שהוסכם למסרו לבוררות" (סעיף 1 לחוק). כלומר, על התובענה להיות מוגשת לבית המשפט שאליו היתה מוגשת אילולא נדונה בהליך בוררות. המבקשת לא תמכה טענותיה בעניין הסמכות העניינית בתצהיר ולא טרחה לצרף לתגובותיה את כתבי הטענות שהוגשו בהליך הבוררות, ככל שהוגשו, מהם ניתן היה ללמוד על הנושא הנדון בבוררות והסעדים שנתבקשו במסגרת אותו הליך. מכל מקום, מטיעוני הצדדים ומהסכם הבוררות עולה בבירור כי הסכסוך שהועבר להכרעת הבורר הוא במחלוקת שנתגלעה בין המבקשת לבין הקיבוץ בנושא "שיוך הדירה" (סעיף 3 להסכם הבוררות – נספח ד' לבקשה) . על פניו, הסכם השיוך, עליו נסמכת המבקשת בטיעוניה, לא יקנה למבקשת זכות קניינית אלא לכל היותר זכות חוזית במישור היחסים בינה לבין הקיבוץ (השווה ת"א (מחוזי מרכז) 56085-07-18 דותן נ' קיבוץ העוגן (28.1.19); ת"א (שלום טבריה) 39646-07-10 בינות נ' אלונים אגודה שיתופית (12.2.12)) . במצב דברים זה, הסמכות העניינית תיקבע בהתאם לשווי הזכויות. מאחר ובענייננו התובעת אף לא טרחה לפרט מה שווי הזכות או הנכס שבנדון , והאם הוא בא בגדר סמכותו של בית משפט השלום או של בית המשפט המחוזי, ובשל הכלל של "לא יעבירנו עוד", לא מצאתי לנכון להורות על העברת הדיון בתובענה לבית משפט אחר, אלא להורות על מחיקתה. באופן זה תוכל המבקשת להגיש תביעתה מחדש בבית המשפט המוסמך , וככל שסבורה היא שאין המדובר בבית משפט השלום במחוז מרכז, כטענת המשיבה, תוכל ל תמוך טענתה באסמכתאות מתאימות.

לסיכום – מאחר ואין מחלוקת כי לבית משפט זה לא נתונה סמכות לפי הדין לדון בתובענה, ונוכח המפורט לעיל, אני מורה על מחיקת התובענה.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 3,000 ₪.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.


מעורבים
תובע: חבצלת כהן
נתבע: אגודה שיתופית שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל
שופט :
עורכי דין: