ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ב.ג נגד טל והבה :

לפני כבוד ה שופטת שלומית יעקובוביץ

התובעת
א.ב.ג
ע"י ב"כ עו"ד רם הורוביץ ואח'

נגד

הנתבעים

  1. טל והבה
  2. מגדל חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אילן אורלי ושות'

החלטה

1. לפניי בקשת התובעת לפטור אותה מתשלום חלקה בשכר טרחתם של שני מומחים רפואיים, אשר ימונו מכוח בקשתם המשותפת של הצ דדים כמומחים מטעם בית המשפט, זאת נוכח מצבה הכלכלי הקשה, אליו נקלעה, לטענתה, בעקבות וכתוצאה מהתאונה מושא התביעה (להלן: "הבקשה").

2. הבקשה הוגשה בגדרה של תביעה, שה גישה התובעת כנגד הנתבעים על פי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], לפיצוי בגין נזק גוף, אשר נגרם לה, על פי הנטען, כשנפלה ביום 2.10.2010 מאופנוע ים, בו נהג הנתבע 1 ב אופן רשלני ובחוסר זהירות (להלן: "התאונה") .

3. לכתב התביעה צרפה התובעת שתי חוות דעת רפואיות.
האחת ערוכה על ידי ד"ר מוריס ונטוררו, מ ומחה בכירורגיה כללית וקולורקטלית, אשר העמיד את נכותה כתו צאה ישירה מהתאונה על 48%.
השנייה ערוכה על ידי ד"ר ג'ורג' פורטנוי, פסיכיאטר, אשר העמיד את נכותה כתוצאה ישירה מהתאונה על 30%.

3.1 לתובעת נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית) נכות צמיתה בשיעור של 67% (דרגת אי כושר 65%) המזכה אותה בקצב ת נכות חודשית בסך של 1,900 ₪.

4. הנתבעים הכחישו בכתב הגנתם הן את חבותם (נטען כי התאונה ארעה בנסיבות שונות מאלה הנטענות על ידי התובעת) והן את הנזקים הנטענים על ידי התובעת (נטען , בין השאר, כי אינם בקשר סיבתי לתאונה) .

4.1 התובעת נבדקה על ידי מומחים רפואיים מטעם הנתבעים, אשר מצאו לחלוק על קביעות המומחים הרפואיים מטעם התובעת.
שני המומחים כאחד, ד"ר שושני (כירורג) וד"ר שם חיים (פסיכיאטר) קבעו כי הנכות ממנה סובלת התובעת (15% בתחום הפסיכיאטרי, 26% בגין פיברומיאלגיה) אינה כתוצאה מהתאונה.

5. לאור הפער בין קביעות המומחים הרפואיים מטעם הצדדים עתרו המה בבקשה משותפת למינוי מומחים רפואיים מטעם בית משפט, תוך שכל צד שומר על חוות הדעת שהוגשו מטעמו.
לעניין תשלום שכר טרחת המומחים שימונו הוסכם כי התובעת תהא רשאית לעתור בבקשה לפטור מתשלום חלקה ומכאן הבקשה שלפניי.

6. בבסיס הבקשה מונחת הטענה כי " כתוצאה מהתאונה והשלכותיה, מצבה הכלכלי של המבקשת", היא התובעת, רע ומר ואין ביכולתה לשאת בתשלום שכ"ט המומחים ".
התובעת כנטען "חיה מקצבת ביטוח לאומי" ומהשכרת דירה אותה שוכרת היא בעצמה (דירה נוספת על זו אותה שוכרת היא למגוריה שלה) ואין לה "ממי לבקש או להיעזר וידה אינה משגת להשתתף במימון שכ"ט המומחים שמונו על ידי בית המשפט".
לטענתה " באם לא ייעתר בית המשפט הנכבד לבקשתה, הרי שלא יהיה בידה לממן את עלות שכר טרחת המומחה, במצב דברים זה אין ספק כי דרכה של המבקשת לערכאות שיפוטיות תחסם באופן מוחלט וחד משמעי, וזכותה לתביעת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לה תיפגע באופן הקשה ביותר".

7. הנתבעים מתנגדים למבוקש.
לעמדתם התובעת לא הוכיחה את חיסרון הכיס לו היא טוענת, זאת משלמעט " תצהיר לאקוני שבו נכללה אמירה ... על אודות מצבה הכלכלי הרעוע, לכאורה, לא צורפה ולו ראשית ראיה של ממש אשר היה בה משום להוכיח את טענותיה...".
הבקשה, לדידם, חסרה פירוט הכנסותיה של התובעת אל מול הוצאותיה, כאשר בדף חשבון הבנק שצורף אין כדי ללמד על "חסרון כיס".

8. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ולפסיקה הנוהגת באתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות.

9. "חסרון כיס" הוכר בדין ובפסיקה כטעם לפטור מתשלום אגרת המשפט (ראו תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007) ו מהפקדת ערבון בערעור.
כך גם משמש הוא טעם לפטור בעל דין (בין תובע ובין נתבע) מהגשת חוות דעת רפואית להוכחת עניין שברפואה בתביעה לפיצוי בגין נזק גוף (ראו תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וכן רע"א 8135/18 פלוני נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (2019)).

10. על פי הפסיקה הנוהגת על מבקש הפטור, התובעת לפניי, לפרוש תמונה מלאה על מצבה הכלכלי.
התובעת, לדידי, לא השכילה להניח את המסד הנדרש לקביעה לפיה מצבה הכלכלי אינו מאפשר לה לשאת בתשלום חלקה בשכר טרחת המומחים שימונו.

10. התובעת תמכה בקשתה בתצהיר ובדף חשבון הבנק שלה, אשר דומה עלי כי אין בהם די .
בבקשה ובתצהיר נמנעה התובעת מלפרט את גובה הכנסותיה החודשיות, כמו גם את גובה הוצאותיה הקבועות והמשתנות. הצגת ההכנסות אל מול ההוצאות נדרשת ומתחייבת להערכת מצבה הכלכלי של התובעת.
יוער כי לבד מפירוט כל אלה היה על התובעת אף לצרף אסמכתאות ולו להוצאות המיוחדות (טיפולי פוריות) והשוטפות (חוזה שכירות, תשלומים לרשויות, דפי חיוב כרטיס אשראי), אשר מטיבן מגובות בקבלות.

10.1 עיון בדף חשבון הבנק של התובעת, המתעד פעילות לאורך תקופה של חמישה חודשים בלבד ( ינואר- מאי 2019), מלמד על ייתרת זכות, על זיכויים שלא הוסברו, על העברות לבנק אחר של א פורשו (לדוגמה העברת סך של 8,000 ₪ ביום 14.5.2019) ועל חיובים וזיכויים בכרטיס אשראי שלא פורטו.
עוד אציין, כי התובעת לא הצהירה בתצהירה כי היא מנהלת חשבון בנק אחד בלבד וכי אין לה חסכונות או רכוש אחר.

10.2 התובעת בחרה מטעמיה שלא לתמוך טענתה לפיה אימה אינה תומכת בה עוד בתצהיר האם עצמה ואף לא הובהרו הנסיבות והסיבות להפסקת התמיכה.

10.3 כך גם לא הונחה התשתית הצריכה לקביעה כי אין בידי התובעת כל אפשרות ללוות את סכום ה תשלום הנדרש בין מבני משפחתה ובין מכל גורם אחר.

10.4 לא למותר לחזור ולציין כי התובעת הציגה יכולת כלכלית או למצער יכולת לגייס מימון לצורך תשלום אגרת המשפט, הצגת שתי חוות דעת רפואיות מטעמה ותשלום חלקה בהליך גישור ומשכך מוטל עליה במסגרת עתירתה לפניי הנטל להוכיח נסיבות כלכליות שאין באפשרותה להתגבר עליהן באמצעים סבירים, נטל בו, לדידי, לא עמדה.

לעניין הנטל המוטל על התובעת סבורתני כי זה עולה לפחות כדי הנטל המוטל על המבקש לפוטרו מהגשת חוות דעת רפואית (ראו קביעותיה של כבוד השופטת וילנר ברע"א 8135/18 פלוני נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (2019) ).

11. בהינתן כל האמור לעיל ובשים לב למחלוקת בשאלת החבות, אשר אין בידי, בעת הזו, לקבוע כטענת התובעת כי לאו מחלוקת היא, אינני מ וצאת לסטות מהכלל הנוהג בתביעות נזיקין בהן שאלת החבות שנויה במחלוקת ולפיו שכר טרחת המומחים מושת על הצדדים בחלקים שווים כמימון ביניים.
הבקשה נדחית.

12. החלטה בדבר מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט כבקשת הצדדים תינתן בנפרד.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים


מעורבים
תובע: א.ב.ג
נתבע: טל והבה
שופט :
עורכי דין: