ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טוביה מסורי נגד מנהל הבחירות במועצה אזורית עמק חפר :

לפני כבוד השופטת ורדה מרוז - סג"נ

העותר

טוביה מסורי
בעצמו

נגד

המשיבים

  1. מנהל הבחירות במועצה אזורית עמק חפר
  2. וועדת הבחירות במועצה אזורית עמק חפר

ע"י ב"כ עו"ד מעיין הכהן – פמ"מ אזרחי
3. נדב ערבה
ע"י ב"כ עו"ד אריאל משה

פסק דין

כללי
העותר ( צ"ל המערער שכן ההליך אמור היה להתנהל בתור ערעור מנהלי בהתאם להוראת סעיף 222( ז) לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958 ( להלן: "הצו") – ו.מ) והמשיב 3 התמודדו ביום 31.10.18 בבחירות לנציגות היישוב גאולי תימן במועצה האזורית עמק חפר. בתום ספירת הקולות הודיע מנהל הבחירות במועצה האזורית עמק חפר (להלן: " המועצה"), מר הרצל שושן ( להלן: "מר שושן") כי כל אחד מהמועדים קיבל 104 קולות כשרים. בהתאם להוראת סעיף 214( ג)(2) לצו, התקיימה ביום 4.11.18 הגרלה בין המועמדים. המשיב 3 זכה בה ונקבע להיות נציג היישוב במועצה האזורית.

ביום 14.11.18 הגיש העותר עתירה מנהלית נגד תוצאות הבחירות, על יסוד הנימוקים להלן:
ספירת הקולות פסולה שכן מיד לאחר הבחירות הודיע מר שושן על תוצאת שוויון בין המועמדים כאשר כל אחד מהם זכה ב – 94 קולות כשרים ( לאחר ספירת קולות החיילים). כך גם נרשם בפרוטוקול ועדת הבחירות מיום 4.11.18 ( נספח מש/2 לתגובת המדינה, המייצגת את וועדת הבחירות ומר שושן). מנגד, ביום 6.11.18, לאחר ההגרלה, פורסמה התוצאה הרשמית לפיה כל מועמד זכה ב – 104 קולות. משכך, תהה העותר לאן " נעלמו" 20 קולות מיד לאחר הבחירות ונמצאו רק לאחר ההגרלה.
ההגרלה נערכה באורח פסול ועל כן יש לבטלה.
יש לפסול את המשיב 3 מלכהן בתפקיד חבר מועצה אזורית.
יש לפסול את רשימת המשיב 3 אשר לא מילאה אחר הוראות הדין.

העתירה נמחקה על הסף על ידי בית משפט זה מחמת שיהוי. נקבע כי המבקש ידע על היעלמות לכאורה של הקולות כבר ביום 6.11.18 ואין צידוק להשתהות בת 8 ימים, או ארוכה יותר, בהתחשב בכך שההגרלה נערכה ביום 4.11.18.

על החלטה זו הגיש המערער בקשת רשות ערעור ( בר"ם 8257/18) אשר התקבלה באורח חלקי ובאופן שהדיון הוחזר לבית משפט זה בשתי סוגיות; ספירת הקולות והליך ההגרלה.

ההליך

לאחר שהדיון הוחזר לבית משפט זה, התקיימו שלושה דיונים; בדיון המוקדם ולאחר ששמעתי את כלל הטיעונים, המלצתי לצדדים לשקול עריכת הגרלה חוזרת ולו מחמת מראית פני הצדק, לנוכח דרך ניהול ההגרלה כפי שתתואר בהמשך.

בתגובה להמלצתי, עתרו המשיבים לזמן לעדות את הגב' לוסטיג, חברת ועדת הבחירות אשר נטלה חלק פעיל בהגרלה ועל פי הנטען, היה לאל ידה לשפוך אור על דרך התנהלותה ועמדת המועמדים ביחס לאופן עריכתה. בהינתן חזית המחלוקת ביחס לפגמים לכאורה שנפלו בדרך עריכת ההגרלה, נעתרתי לבקשה. מועדי הדיון נדחו פעמיים בשל עניינים טכניים, עד להתייצבות הגב' לוסטיג. לבסוף, הגב' לוסטיג העידה ונחקרה בחקירה נגדית על ידי העותר. הצדדים סיכמו בתום הדיון.

דחיית המועדים גרמה להתמשכות ההליך לפרק זמן ממושך.

האם נפלה טעות ב ספירת הקולות

שלוש תוצאות שונות התקבלו לכאורה ביחס למניין הקולות, כולן מצביעות על שוויון בין המועמדים; הראשונה, על פי פרוטוקול וועדת הקלפי מש/2, שם נקבע שוויון של 94 לכל מועמד. השנייה, לאחר ההגרלה, שם נקבע שוויון של 104 קולות לכל מועמד ( נספח מש/3 לתגובת המדינה) והשלישית, לאחר הגשת העתירה, בספירה חוזרת של הקולות במעמד העותר, מיום 24.2.19 אז נספרו 102 קולות לכל מועמד, לפני ספירת קולות החיילים ( ראה נספח מש/1 לתגובת המדינה).

מר שושן גרס כי מדובר בטעות ברישום מספר הקולות בפרוטוקול הוועדה וכי הוא שב על טעותו בשיחותיו עם העותר ובדיווח לוועדת הבחירות. לטענתו, משרד הפנים לא העמיד אותו על טעותו אף לאחר פרסום התוצאות הסופיות, ביום 6.11.18, לפיהן כל מועמד זכה ב- 104 קולות כשרים. מר שושן הוסיף, כי בעקבות הגשת העתירה ודרישת העותר לעיין במסמכים, הוא הזמין אותו למועצה לספירה חוזרת של הקולות בנוכחותו, שנערכה כאמור ביום 24.2.19. אז נמצא כי מספר הקולות לפני מניין קולות החיילים עמדה על 102 לכל מועמד.
בנספח מש/1 פירט מר שושן את פגישתו עם העותר, לרבות המסמכים שהוצגו לעיונו וצולמו על ידו ובהם פרוטוקול ההגרלה מיום 4.11.18, פתקי ההצבעה מיום הבחירות בגאולי תימן והפתקים הפסולים. כן ציין את הספירה החוזרת בנוכחות העותר:
"נספרו בנוכחותו ונמצא כי הקולות הכשרים הינם 102 קולות לסיעת ' טוב לזכויות' (טב) ו-102 קולות לסיעת ' העוצמה שביחד' אותיות ' נע'. ...הוסבר לעותר מר טוביה מסורי שהיתה טעות אנוש בפרוטוקול של ההגרלה שנרשם שמניין הקולות של שתי הסיעות בגאולי תימן היה 94 קולות כל סיעה וזאת לאחר ספירת קולות החיילים. הוסבר גם שעקב הטעות הזאת, נרשם בהערות בלבד, בפרוטוקול מנהל הבחירות למועצה האזורית שמניין הקולות הינו 94 לכל סיעה. הנתון הזה בהערות נלקח כנראה מפרוטוקול ההגרלה. ...הוסבר והוצג לעותר מר טוביה מסורי שכל הנתונים נרשמו ללא טעויות בכל הפרוטוקולים כדלקמן:
פרוטוקול הבחירות ביום הבחירות בגאולי תימן, פרוטוקול בדבר המצביעים במעטפות כפולות, ופרוטוקול מנהל הבחירות למועצה האזורית".
העותר חתם על מסמך מש/1 וכן חתמו מר שושן ומר דוד סלבין, סגן מנהל הבחירות.

במהלך הדיון הראשון מיום 27.3.19 אישר העותר את העובדות המתוארות לעיל: "לשאלת בית המשפט אני מאשר שהוא ספר בנוכחותי את הקולות" והוסיף "אני לא יכול לאשר שהיה תיקו אבל אני יורד מזה". העותר ויתר אפוא על טענותיו ביחס לספירת הקולות. במועד הנדחה חזר בו ולפנים משורת הדין, התרתי לו לשוב ולהעלות טענותיו לעניין זה.

המשיב 3 הסביר בתצהירו את פשר התוצאה הסופית שהתקבלה, קרי כי בנוסף ל – 102 הקולות שנספרו, היו חמישה קולות חיילים אשר אחד מהם נפסל וכך, הגיעה התוצאה ל – 104 קולות לכל מועמד.

מתוך העובדות המתוארות עולה כי אכן נפלה טעות ברישום ספירת הקולות בפרוטוקול הוועדה אשר חזרה על עצמה גם בהערות שהעיר מר שושן לוועדת הבחירות. טעות זו חמורה בהינתן ההקפדה הרבה הנדרשת בכל תג ותו, ביחס לעריכת בחירות, לצורך שמירת ערכי הדמוקרטיה והשוויון. לעניין זה ראה ברע"א 3055/05 פרומר נ' סבג קבע בית המשפט העליון ( להלן: "עניין פרומר"):
"נבחרי הציבור צריך שייבחרו על-ידי הציבור, לא על-ידי בתי המשפט. מנגד, עומד האינטרס החברתי שבטוהר הבחירות. הערך שבקיום רצונו של ציבור הבוחרים תלוי בכך שתוצאות הבחירות אכן משקפות כראוי רצון זה".

עם זאת, לאחר שבחנתי את נסיבות הטעות, נחה דעתי כי לא נפלה טעות בספירת הקולות אלא ברישום מספר הקולות וכי הטעות נעשתה בתום לב ואין בה כדי עילה לשינוי תוצאות הבחירות וזאת מהטעמים הבאים:
נערכה ספירה חוזרת של הקולות במעמד העותר שהובילה אף היא לתוצאת שוויון.
ניתנה לעותר האפשרות לעיין בכל פתקי הבחירות, הכשרים והפסולים. חרף זאת, הוא לא השכיל להציג ראיה ביחס לטעות לכאורה שנפלה בתוצאת השוויון שהתקבלה. טענתו, בדבר ' היעלמם' של 20 קולות לכאורה, הועלתה טרם ספירת הקולות, אשר בדיעבד אין מחלוקת כי התוצאה שנרשמה, בטעות יסודה.
בנסיבות אלו, אין בטעות, על אף חומר תה, כדי אפשרות ממשית להשפיע על תוצאות הבחירות. לצד שיקולי ההקפדה על כללי הבחירות, למען עקרון השוויון, יש טעם בהותרת תוצאות הבחירות על כנן, אם לא נפל בהן פגם ממשי שעלול להשפיע על תוצאותיהן. לעניין זה ראה עניין פרומר:
"טעם עיקרי לכך הוא הצורך להבטיח שהבחירות יתקיימו במועדן: אם יוגשו עתירות נגדן במועד קרוב להן עלול להתעורר צורך לדחות את הבחירות.... בעתירות מאוחרות לבחירות יש להתחשב בשיקולים אחרים שעיקרם 'סופיות הבחירות, יציבות השלטון והגשמת רצון הבוחרים בהליך דמוקרטי... טוהר הבחירות'".

ובהמשך:
"דומני, ומבלי להכריע בשאלה, כי מבחן האפשרות הממשית מאזן כראוי בין השיקולים הנוגדים. לגישה זו, יורה בית המשפט על ביטול הבחירות ועריכת בחירות חדשות כאשר נפל ליקוי בהליך הבחירות, וכאשר ישנה אפשרות ממשית שהיה בליקוי כדי להשפיע על תוצאות הבחירות".

ובעניינו, לאורך כל הדרך נשמר השוויון בין המועמדים; הן על פי ספירת הקולות בנוכחות העותר, הן על פי פרוטוקול הוועדה. לפיכך, אין בטעות שנפלה ברישום הקולות כדי להשפיע על תוצאות הבחירות ועל כן, אני דוחה את טענות העותר לעניין ספירת מניין הקולות.

הליך ההגרלה

כמצוות המחוקק ולנוכח תוצאת השוויון בין שני המועמדים, חלה על מר שושן, בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות, חובה לערוך הגרלה לבחירת הזוכה. מר שושן בחר לערוך את ההגרלה בדרך מקורית, בלשון המעטה. הוא רכש שתי ביצי שוקולד המכונות " קינדר" – ביצים המיועדות, לכאורה, לילדים. הן מצופות בשכבת שוקולד, אשר לאחר הסרתה מתגלה קופסת פלסטיק בנויה משני חלקים המחוברים זה לזה וניתנים לפתיחה. בתוך הקופסא ממתין לילדים צעצוע מזערי. בנוכחות שני המועמדים, העותר והמשיב 3 וכן במעמד שתיים מתוך חברי וועדת הבחירות, הסיר מר שושן את שכבת השוקולד מה'ביצים' וכיבד את הנוכחים. אז, נחשפו הקופסאות, אשר התחוור כי צבעיהן שונים. אי לכך, יצאו מר שושן והגב' רגב, חברת הוועדה מהחדר ובחדר סמוך, ביקש מר שושן מהגב' רגב, לחתוך שני פתקים בגודל זהה, לרשום על אחד מהם ' זוכה' ועל השני ' מפסיד' ולהטמין כל פתק בקופסא. משסיימה הגב' רגב את מלאכתה, נכנסו השניים חזרה לחדר בו שהו המועמדים ביחד עם הגב' לוסטיג. הגב' רגב מסרה את הקופסאות הסגורות לידי הגב' לוסטיג וזו פנתה למועמדים וביקשה שכל אחד ייבחר בקופסא. השניים התמהמהו, או אז, מסרה הגב' לוסטיג לכל אחד מהמועמדים קופסא. העותר הפסיד בהגרלה.

העובדות המתוארות אושרו על ידי העותר, אולם לגרסתו, בזמן אמת, לא הוסבר לו הליך ההגרלה, ממילא הוא לא הבין את פשרו ובוודאי שלא נתן את הסכמתו לעריכתו בדרך בה נערך. משכך, אין הוא מקבל את תוצאות ההגרלה. לראשונה הלין על הליך ההגרלה במכתב ששיגר למר שושן למחרת מועד ההגרלה, ביום 5.11.18.

העותר מוסיף, כי די בעובדה שההגרלה נערכה באמצעות קופסאות שצבעיהן שונה כדי לפסלה על הסף.

הסוגיה הנדרשת להכרעה היא האם נפל פסול באופן עריכת ההגרלה והאם יש בו כדי להביא לפסלותה. סוגיה זו תיבחן בשני היבטים, תחילה תיבחן השאלה אם ניתן הסבר לעותר ולמשיב 3, על אופן עריכת ההגרלה טרם עריכתה ומה טיב ההסבר? לאחר מכן, תיבחן הטענה בדבר הפסול לכאורה שנפל בעריכתה – האם הוכח פסול ואם כן, האם יש בו כדי עילה לפסילת ההגרלה, על פי המבחן שנקבע בעניין פרומר. קרי, האם הפגם שנמצא, אם נמצא, מקים אפשרות ממשית לפגיעה בתוצאות הבחירות באופן המצדיק את ביטולן?

האם ניתן הסבר לעותר אודות דרך עריכת ההגרלה ומה טיבו?

הגב' לוסטיג תיארה בתצהירה בפרוט את ההסבר שהסביר מר שושן אודות דרך ניהול ההגרלה. ראה דבריה בתצהיר:
"מנהל הבחירות הרצל שושן, הסביר לכל הנוכחים שבמקרה של תיקו בתוצאות ההצבעה ( כפי שהיה בגאולי תימן) יש לקיים הגרלה. הוא הביא חבילה של ביצי קינדר שרכש ונתן למתמודדים לאכול את השוקולד, הרצל ובתיה יצאו עם קופסאות הפלסטיק שהיו בתוך ביצי השוקולד ( להלן: "הקופסא") ע"מ להכניס לתוכן את פתקי ההגרלה ואני נשארתי בחדר עם המתמודדים. כשהם חזרו לחדר אני קיבלתי את שתי הקופסאות מבתיה, שתי הקופסאות היו בצבעים שונים אולם לא ידעתי איזה פתק מכילה כל קופסה, הצעתי למתמודדים לבחור קופסה אבל הם לא רצו ולכן אמרתי להם שאני מתנצלת מראש בפני מי שיקבל את הקופסה המפסידה והושטתי לכל אחד קופסה".

בחקירתה בבית המשפט הוסיפה העדה לשאלות בית המשפט:
ש. ידעת מראש שאת באה בשביל הגרלה?
ת. כן
ש. כשאמרו לך שאתן צריכות לבוא ע"מ להיות נוכחות בהגרלה, אמרו לכן גם איך לעשות את ההגרלה?
ת. לא אמרו שהרצל ( מר שושן – ו.מ) יהיה שם והוא בעצם ייתן לנו הסבר איך לעשות את זה.
ש. וכשהוא נתן את ההסבר זה נראה לך סביר לקחת שתי ביצים בצבעים שונים ולעשות באמצעותן הגרלה?
ת. אם אתה לא יודע מראש מה יש בתוך ביצה אני לא ראיתי בעיה עם זה. כשהוא קנה אותן הוא לא ידע שהן בצבעים שונים.
ש. אף אחד לא אמר רגע אולי נעשה הטלת מטבע?
ת. לא, לא שאני זוכרת.
...
ש. את שמעת את ההסבר של מר שושן כיצד תתבצע ההגרלה, זה היה בנוכחותך?
ת. כן, הסביר את זה לכולם אחרי זה.
...
ש. זה היה בנוכחותו ( של העותר – ו.מ) וההסבר היה ברור?
ת. לי הוא היה ברור" (עמ' 11 לפר' מיום 2.6.19).

העדה שבה במהלך עדותה על ההסבר כפי שהצהירה עליו בתצהירה והוסיפה כי לא ידעה מראש כיצד תיערך ההגרלה. עם זאת, לאחר ששמעה את דברי מר שושן, הבינה היטב את ההליך הצפוי של ההגרלה והדגישה כי מר שושן: "...גם הסביר איך זה ייעשה, אמר למה בחר בדרך הזו ולא במטבע, הוא רצה להמתיק את זה קצת ולעשות את זה קצת יותר קליל מהמעמד. היה מספיק זמן להגיד אני לא מוכן שזה מה שיהיה" (עמ' 10 לפר' מיום 2.6.19). העדה ציינה כי טרם עריכת ההגרלה עלתה אפשרות של רוטציה בין המועמדים. מדברי מר שושן במהלך הדיון מיום 27.3.19 עולה כי האפשרות נבחנה ונפסלה שכן החוק לא מאפשר זאת.

הגב' לוסטיג ציינה כי זו לה הפעם הראשונה שהיא חברה בוועדת הבחירות של המועצה האזורית, כי לא הכירה את ההליך, לא הכירה את המועמדים, אף לא את חברי וועדות הקלפי.

הדרך בה בחר מר שושן לנהל את ההגרלה מעלה אי נוחות מסוימת ולו מחמת מראית פני הצדק, לנוכח העובדה שהתגלתה במהלך ההגרלה, כי הקופסאות שהוטמנו בביצי הקינדר היו שונות בצבען. ככלל, הבחירה בביצי קינדר, המיועדות לילדים ועוללים, כאובייקט להכרעה בסוגיה בעלת משקל של בחירת נציג היישוב במועצה האזורית, אינה מוצלחת, בלשון המעטה. לא ברור על שום מה ביקש מר שושן " לצבוע" את הליך ההגרלה בצבעים קלילים ובהירים. לדידו של הציבור, כמו גם לדידם של המועמדים, מדובר בהליך רציני, שיש להתייחס אליו בהתאם.

עם זאת, בהעדר הוראה בחוק באשר לדרך עריכת ההגרלה, רשאי כל יו"ר וועדת בחירות לבחור בדרך עריכתה לפי שיקול דעתו. כל עוד הדרך הנבחרת עומדת במבחן השוויון וההגינות, אין עילה לפסלה. על הקושי ואי הנוחות שמעוררת הגרלה בזיקה לקביעת נבחרי ציבור עמדה השופטת ברק-ארז בבר"ם שהגיש העותר:
"בשולי הדברים אוסיף, כי הגם שהצו הרלוונטי מאפשר – במקרה שבו שתי רשימות או יותר קיבלו מספר קולות שווה – לקבוע את נציג היישוב בדרך של הגרלה, הדבר מעורר אי נוחות. המשורר יהודה עמיחי כתב ' תן למטבע להכריע' אך האמת היא שלאו דווקא. מלכים עשו כך, אך לא בהכרח כך ראוי בהקשרים דמוקרטיים. אכן יש מצבים שבהם הגרלה היא הליך מתאים למשל כאשר נדרשת הקצאת משאבים ציבוריים למבקשים שכולם שווים זה לזה בהיבטים הרלוונטיים ... אולם בהקשרים אחרים הטלת מטבע פוגעת קשות בתחושת ההגינות הבסיסית של ההליך... כשלעצמי אני סבורה שהדבר ראוי לעיון נוסף במבט הצופה פני עתיד בכל הנוגע להסדרת הנושא, ומבלי לנקוט עמדה לגופו של ההליך דנן שאמור להתברר".

לגופו של עניין, מקובלת עליי עדותה של הגב' לוסטיג, אשר הותירה רושם מהימן, השיבה לכל השאלות שהופנו אליה בבהירות ובישירות ולא היססה לומר שאינה זוכרת פרט כזה או אחר. דומה כי גם העותר התרשם הימנה בדרך זו, לנוכח הערתו במהלך העדות שמסרה " את עונה נכון ובאופן אובייקטיבי" ( עמ' 9 לפר' מיום 2.6.18).

מהעדות עולה כי ההסבר שנתן מר שושן לנוכחים בחדר, לרבות לעותר, טרם עריכת ההגרלה היה בהיר ומובן. יתירה מזו, היה סיפק בידי העותר להביע התנגדות לדרך עריכת ההגרלה, אולם הוא לא עשה כן. די בכך, כדי לראותו כמי שהבין והסכים לדרך עריכת ההגרלה. גרסתו, לפיה לא נתן את הסכמתו לדרך ניהול ההגרלה אינה נתמכת בראיות. העובדה שבעיצומה של ההגרלה הוא בחר שלא ליטול מידי הגב' לוסטיג קופסה וכן, כי אף כאשר קיבל קופסא, לא פתח אותה – אינה מלמדת על העדר מתן הסבר טרם עריכת ההגרלה. נחה דעתי, אפוא, כי העותר קיבל הסבר בהיר ומפורט על דרך עריכת ההגרלה והיה סיפק בידו להתנגד לעריכתה, אולם הוא בחר שלא לעשות כן. לאחר שהפסיד בהגרלה ובחלוף למעלה מ – 12 שעות, העלה לראשונה את התנגדותו לעצם עריכתה.

האם נפל פסול בדרך עריכת ההגרלה?

על הסתייגותי מדרך עריכת ההגרלה עמדתי ולא אחזור עליה. עם זאת, סבורני כי אין בפגם שנפל בדרך עריכתה כדי פגיעה בזכויותיהם של מי מהמועמדים, קל וחומר שאין בה משום פגיעה בערכי השוויון וההגינות. גורלם של המועמדים הוכרע לשבט או לחסד בהתאם להגרלה, אשר נערכה בתום לב ולא הוטתה למי מהצדדים.

ברי, כי בעת רכישת ביצי הקינדר, מר שושן לא ידע כי צבעי הקופסאות המוטמנות בהן היו שונים. משהתחוור לו כי אלו פני הדרים, הוא יצא עם הגב' רגב אל מחוץ לחדר בו שהו המועמדים וגב' לוסטיג והגב' רגב הטמינה את הפתקים בקופסאות, הרחק מעיניה של הגב' לוסטיג. משזו קיבלה את הקופסאות לידיה, היא לא ידעה מאומה על תכנן, כפי שהעידה.

הגב' לוסטיג פנתה למועמדים והציעה להם ליטול מידיה, איש, איש קופסא אולם הם קפאו על מקומם ולא נטלו את הקופסאות מידיה, אז הגישה לכל אחד מהם קופסא. כך תיארה הגב' לוסטיג את אשר אירע בתשובות לשאלותיו של העותר:

"ש. ...את אומרת שברגע שנתנו לך את הביצים את שאלת אם אתם רוצים לבחור, אמרנו לא...
ת. אתם לא אמרתם לא, אתם פשוט לא הגבתם.
ש. זה יותר נכון.
ת. ואז אני זוכרת מה שאמרתי לכם – אמרתי לכם שאני מתנצלת מראש מפני מי שלא יזכה בעצם.
ש. את החלטת על דעת עצמך למי למסור איזה צבע?
ת. כן. לא ידעתי איזה פתק יש בכל ביצה.
ש. לא התייעצת אם כך צריך לעשות או לא?
ת. לא. החלטתי על דעת עצמי.
ש. הצעת לנו לקחת?
ת. כן
ש. שמת לב אם מישהו בכלל שם לב, היה שם בלגן עם להוציא קופסא להביא קופסא, שוקולדים ושטויות.
ת. בקטע הזה לא היה בלגן. זה היה קטע מביך. אף אחד לא לקח ביצה. זה לקח 10 שניות ואז אמרתי שאני אתן.
ש. את שמת לב אם אני בכלל שמתי לב בכלל שאת מציעה תיקחו תתחרו?
ת. אני לא זוכרת. באמת יש גבול לזיכרון שלי" (עמ' 10 לפר' מיום 2.6.19).

הדברים מדברים בעד עצמם. משמסרה הגב' לוסטיג לכל מועמד קופסא מבלי שידעה את תכנה, לא נפגם מאומה בהגרלה וכל אחד מהם זכה לפתק שקיבל. העובדה שהמועמדים לא הגיבו להצעתה ליטול את הקופסאות מידיה אינה פוגמת בהגרלה ובוודאי שאינה מצביעה על העדר הבנה אודות מהלך הדברים, כפי שניסה העותר לטעון.

ראוי לציין כי העותר הותיר עלי רושם של אדם אינטליגנט, המבין היטב את הקורות אותו. כך, את עתירתו ניהל ביד רמה, שיגר בקשות רבות לבית המשפט, עקב היטב אחר ההחלטות, מצא את דרכו כראוי להגיש ערעור על החלטת בית המשפט ולימד על עצמו כי הבנתו טובה, ראויה ואף מעבר לזה. לפיכך, טענתו לפיה לכאורה לא הבין את פשר ההגרלה, אין לה יסוד.

לנוכח אכזבתו ( המובנת) מתוצאות ההגרלה, ביקש העותר להשיג עליה ועשה כן בשיהוי, למחרת עריכתה ולא בו במקום.

בנסיבות אלו, סבורני כי הגם שנפלו פגמים בהתנהלות וועדת הבחירות והעומד בראשה, כפי שפורטו לעיל, הרי שאין בהם כדי לשנות מתוצאות הבחירות שהתקבלו בהתאם להגרלה שנערכה כדין ולאחר שהושג שוויון בין המועמדים.

לפיכך, העתירה נדחית. בהתחשב בכל הפגמים שנפלו בהתנהלות וועדת הבחירות, איני רואה מקום לחייבת את העותר בהוצאות.

ניתן היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טוביה מסורי
נתבע: מנהל הבחירות במועצה אזורית עמק חפר
שופט :
עורכי דין: