ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נגד לומברוזו יוסי עבודות גינון... :

בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעים

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

נגד

נתבעים
לומברוזו יוסי עבודות גינון ופיתוח בע"מ

בית המשפט מפנה את בעלי הדין להוראות תקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה על בעלי הדין להגיש את כל התצהירים מטעמם, לכל המאוחר עד 45 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

החלטה

בהיעדר תגובת התובע בהתאם להחלטתי מיום 11.7.19, ולאור נימוקי ההתנגדות, ניתנת רשות להתגונן.
בשים לב לסכומה הכספי של התובענה תידון התביעה בסדר דין מהיר לפי פרק ט"ז 1 תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

נקבע לישיבה מקדמית, ליום 12.1.2020 בשעה 9:00, בפניי.

בית המשפט מפנה את בעלי הדין להוראות תקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה על בעלי הדין להגיש את כל התצהירים מטעמם, לכל המאוחר עד 45 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

למען הבהר, בעל דין שהגיש תצהיר אימות בצד כתב הטענות מטעמו, אינו נדרש להגיש תצהיר נוסף, גם אם התצהיר האמור הינו על דרך ההפניה לפי ט' 17 א' לתקנות. מכאן שיש להגיש בנוסף רק את תצהירי העדים מטעם בעלי הדין.

המועד להגשת תצהירי העדים חל בו זמנית על שני בעלי הדין.
לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך המצהיר בתצהירו.
תצהיר שלא הוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה מתאימה.
ככל שאורך התצהיר עולה על 20 עמ', יוגש בנוסף עותק כרוך ומסומן בדגלונים למזכירות בית המשפט אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר.

בקשות לזימון עדים אשר לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם, תוגשנה בתוך המועד הקבוע לבעלי הדין להגשת התצהירים מטעמם. בבקשה, אשר תיתמך בתצהיר, תפורט הסיבה לכך שלא ניתן להגיש תצהיר מטעם העד, לרבות הניסיונות שנעשו לגבות את עדותו בתצהיר, וכן תמצית עדותו הצפויה.

ככל שלא תוגש בקשה מתאימה בעניין זה לא יידחה הדיון למועד נוסף מהטעם האמור, ולא תותר שמיעת העדות במועד אחר.

ביחס לבקשות ביניים, ינהגו הצדדים בהתאם לתקנה 214יג לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

ככל שהצדדים נכונים לסיים את התיק בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, כולל אפשרות דחיית התביעה או קבלתה, עליהם להודיע על כך תוך 60 יום מהיום ובמקרה כזה, הם יהיו פטורים מהגשת תצהירים נוספים. במקרה זה יינתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

המזכירות תעדכן את סיווג התיק לתא"מ.

ימי הפגרה לא יבואו במנין הימים בהחלטה.

המזכירות תשלח לב"כ בעלי הדין עותק מההחלטה.
משימה למתן החלטה ליום 8.10.19.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ
נתבע: לומברוזו יוסי עבודות גינון ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: