ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס.א נגד ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובעת
ס.א
ע"י עו"ד רשאד אבן ברי

נגד

נתבעת

ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד שמואל אור

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעת, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובעת הגיש ה תביעה לפיצויים בגין פגיעתה בתאונת דרכים שאירעה לטענת ה ביום 13.7.18.
התובעת ביקש ה למנות מומחים רפואיים בתחו מים האורתופדי, הנוירולוגי והפסיכיאטרי. לטענתה, היא סובלת עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת התנגדה לבקשה למינוי מומחים.
לטענתה, לעניין התחום האורתופדי, הפגיעות בתחום זה היו פגיעות קלות ולתובעת אין רצף טיפולי ולכן אי ן הצדקה למינוי מומחה בתחום זה.
לעניין התחום הפסיכיאטרי, לא נגרמה לתובעת כל נכות בתחום הפסיכיאטרי ופרט לתלונה מיום 19.7.18 לא הוצצף טיפולי .
לעניין התחום הנוירולוגי, לא הובא דבר בתחום זה, לא תלונה, לא הפניה ולא בדיקה ומשכך אין להיעתר לבקשה למינוי מומחה גם בתחום זה.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, מצאתי כי לנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים, יש מקום למינוי מומחה בתחום האורתופדי.
עם זאת, אין מקום למינוי מומחים רפואיים בתחום ה נוירולוגי ובתחום הפסיכיאטרי. מעיון בתיעוד הרפואי שהונח בפניי עולה כי התובעת לא ב יקרה כלל אצל מומחה בתחום ה נוירולוגי וכי לא צויין כל ממצא בתחום זה ובתחום הפסיכיאטרי פרט למסמך מיום 19.7.18 לא הובא דבר.
לפיכך, אני מורה על מינויו של פרופ' שי שבת, מרח' רמת ים 7 הרצליה, טלפון: 09-XXXX642 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 13.7.18 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה תישא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 4.12.19.
התיק יובא בפני ביום 5.12.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 19.1.2020.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 9.2.2020.
התיק יובא בפני ביום 10.2.2020.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
התיק נקבע לעיון ליום 11.2.2020.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ס.א
נתבע: ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: