ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נגד ניר אמזל :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד הקמן

נגד

נתבע

ניר אמזל
ע"י ב"כ עוה"ד כץ

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 04.07.2018, בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 92-235-01 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "האוטובוס") לבין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 109-23-501, שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע ונהוג בידיו (להלן: "הפרטית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום שמיעת העדים הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, בהפחתת ראשי הנזק "השבתת האוטובוס" ו"הוצאות".

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג האוטובוס שהתיישבה עם מוקדי הנזק בכלי הרכב, ועם אופי הנזקים שנגרמו להם, ועדותו הייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של הנתבע.

שוכנעתי כי בזמן המגע בין כלי הרכב, האוטובוס אכן עמד והייתה זו הפרטית אשר הייתה במהלך ניסיון עקיפה של האוטובוס.

מוקדי הנזק בכלי הרכב – באוטובוס בחלקו האחורי של הדופן השמאלית ובפרטית בכנף הימינית הקדמית – מעידים כי הייתה זו הפרטית אשר סטתה לאוטובוס. איני מקבל את טענת הנתבע כי התאונה נגרמה בשל סטייתו של האוטובוס לעברו, שכן האוטובוס אשר יצא מתחנת האוטובוס שהייתה מימינו היה צריך לסטות שמאלה כדי לצאת מהתחנה ואז הייתי מצפה לראות נזק לחלקו הקדמי שמאלי של האוטובוס ולא לחלק האחורי של הדופן השמאלית באוטובוס.

מוקדי נזק אלו מעידים אף על חוסר יכולתו של נהג האוטובוס למנוע את התאונה.

אופי הנזק בכלי הרכב – באוטובוס סימני שפשוף ומריחת צבע הלבן של הפרטית מהפינה השמאלית האחורית ועד לאמצע דלת תא מטען השמאלית ובפרטית מעיכה בכנף מעל הגלגל הימיני קדמי – מעידים גם הם כי הייתה זו הפרטית אשר פגעה באוטובוס בניסיונה לעקוף את האוטובוס.

לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג האוטובוס למנוע את התאונה.

מכאן, שהאחריות לקרות התאונה חלה במלואה על הנתבע.

באשר להיקף הנזק הנטען שנגרם לאוטובוס, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, למעט ראשי הנזק ימי עמידה והוצאות, בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק ימי עמידה, לא הוכח איזה נזק נגרם לתובעת כתוצאה מהשבתה הזמנית של האוטובוס לתקופת התיקון. בהינתן כי התובעת היא בעלת צי אוטובוסים, אשר סביר כי חלק מהאוטובוסים משמשים כאוטובוסים חליפיים, לאוטובוסים היוצאים מפעילות ארעית, הרי שלא ברור איזה נזק נגרם לה בשל השבתה זמנית של פעילותו של האוטובוס הניזוק שבבעלותה. משכך, יש להפחית סך של 800 ₪ מסכום התביעה בתביעה.

לגבי ראש הנזק "הוצאות", לא פורט אלו הוצאות נגרמו לתובעת פרט לנזקים הישירים כתוצאה מהתאונה. מדובר בראש נזק שנועד אך כדי לנפח את סכום התביעה.

משכך, יש להפחית סך של 1,050 ₪ מסכום התביעה, כך שיעמוד על סכום 2,760 ₪.

6. הנתבע ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה המוכח, בסך של 2,760 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: ניר אמזל
שופט :
עורכי דין: