ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חג'אזי צבעים בע"מ נגד קסורי טק בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יוסי טורס

תובעת

חג'אזי צבעים בע"מ

נגד

נתבעים

1.קסורי טק בע"מ – ניתן פס"ד
2.מוחמד בן תופיק חביבאללה
3.מוחמד בן גאנם אבו ליל – ניתן פס"ד
4.מנאל בת גאזי אבו ליל
5.מוהנד בן מוטלק חביב אללה

פסק דין

(נתבעים 2,4,5)

התובעת הגישה תביעה כספית נגד הנתבעים. בכתב התביעה נטען כי התובעת סיפקה לנתבעת 1 מוצרים שונים וכי נתבעים 2-5 הם ערבים לחובה בהתאם לכתבי ערבות עלי הם חתמו.

נתבעים 1,3 לא הגישו כתבי הגנה וניתן נגדם פסק דין בהיעדר הגנה עוד בשנת 2017

נתבעים 2,4,5 הגישו כתב הגנה במשותף (באמצעות עו"ד ערפאן חביב אללה) ובו טענו כי אינם חתומים על כתב הערבות. בהסכמת הצדדים בישיבת יום 17.5.18, מונה מומחה מטעם בית המשפט לבחינת טענת הזיוף. מאז, ומשך תקופה ארוכה, לא שיתפו הנתבעים 2,4,5 פעולה עם המומחה, לא העבירו דוגמאות חתימה ולא שילמו את שכרו. יצוין כי בשלב מסוים נטען על ידי המומחה כי קיבל פנייה בשם נתבעת מס' 4 מעו"ד אחר (עו"ד אסכנדר) אך הוא לא התייצב לדיונים ולא הגיש ייפוי כוח. ממילא שהליך בדיקת המומחה לא התקדם.

לישיבת יום 28.2.19 לא התייצבו הנתבעים ובא כוחם. ב"כ התובעת ביקש לקבל פסק דין בשל אי התייצבות ואי שיתוף פעולה עם המומחה. דחיתי בקשה זו תוך מתן הזדמנות נוספת לנתבעים לשתף פעולה עם המומחה וציינתי כי אם לא יעשו כן אראה בהם כמי שמכשילים את הבדיקה. קבעתי דיון נוסף וביקשתי מב"כ הנתבעים הסבר באשר למחדלים אלו. עו"ד ערפאן חביב אללה לא מסר כל הסבר ומאז לא נקט בכל הליך. בהמשך הוחלף ייצוגו של נתבע 5 והוא יוצג ע"י עו"ד חאמד חביב אללה. בהחלטתי מיום 8.4.19 פירטתי את מחדלי הנתבעים והבהרתי שוב כי אם לא ישתפו פעולה עם המומחה ייראו כמי שהכשיל את הבדיקה.

לישיבת יום 12.5.19 לא התייצב שוב עו"ד ערפאן חביב אללה ואף לא נתבעים 2,4 . ב"כ הנתבע 5 (עו"ד אבו ליל מהעברה מעו"ד חאלק וחאמד חביב אללה) התייצב לדיון עם נתבע 5 . בדיון זה טען ב"כ נתבע 5 כי הוא חוזר בו מטענת הזיוף וביקש להגיש כתב הגנה מתוקן ביחס לנסיבות החתימה. ב"כ התובעת שוב ביקש פסק דין נגד נתבעים 2,4 בשל אי התייצבות ואי שיתוף פעולה עם המומחה. דחיתי בקשה זו תוך שקבעתי דיון נוסף והוריתי לב"כ התובעת להמציא הזימון לב"כ הנתבעים 2,4. ביחס לנתבע 5 אפשרתי הגשת בקשה לתיקון כתב ההגנה בתוך 7 ימים. כל בקשה לא הוגשה עד היום.

לישיבת יום 9.7.19 לא התייצב איש מהנתבעים ובאי כוחם. התובעת הציגה אישורי מסירה לנתבעים 2,4 ובא כוחם. לאור כך ביקשה ה יא לקבל פסק דין בשל היעד התיי צבות לדיונים. התובעת טענה כי הוכיחה את תביעתה במידה הנדרשת. ביחס לנתבעים 2,4 נטען כי אין מקום לקבל את טענת הזיוף לאור הכשלת הבדיקה על ידם וכי די בראיות שהוגשו על ידה במסגרת התצהירים לצורך הוכחת התביעה. ביחס לנתבע 5 נטען כי הוא חזר בו מטענת הזיוף ולא תיקן את כתב הגנתו ומשכך נותר חסר הגנה.

טרחתי ופירטתי את מחדלי הנתבעים ואכן צודקת התובעת ויש לומר לנתבעים "עד כאן". מזה תקופה ארוכה מאוד שהנתבעים מביעים זלזול מופגן בהליכי בית המשפט, אינם מתייצבים לדיונים ואינם משתפים פעולה עם מומחה בית המשפט. ביחס לנתבע 5, אכן ב"כ התייצב לדיון ביום 12.5.19 אך לא ביקש לתקן את כתב הגנתו ולא התייצב לדיון ביום 9.7.19. לאור כך, זכאית התובעת שיינתן פסק דין בהתאם לתקנה 157(2) לתקנות סד"א (שכן אין התייצבות לקדם משפט כמוה כאי התייצבות לדיון כמשמעותו בתקנה 157 (ראו תקנה 147(ב); ע"א 5333/14 נאות חן הנדסה וייזום בע"מ נ' אדמונד לזרוב ואח'‏ (28.3.16), פסקה 21). שקלתי שמא ניתן להסתפק בחיוב בהוצאות תוך קביעת דיון נוסף, אך באתי לכלל מסקנה כי לאור התנהגות הנתבעים ומחדליהם הרבים משך תקופה ארוכה , אין הצדקה להמשיך ולהטריח את התובעת ודומה שהנתבעים איבדו עניין בהליך.

אי התייצבות לדיון אינה גוררת באופן אוטומטי פסק דין המקבל את התביעה. אין מדובר כמובן בפסק דין בהיעדר הגנה, אלא על התובעת להוכיח את תביעתה ואז תהא זכאית לסעד מתאים. בעניין זה טוענת התובעת כי הוכיחה כנדרש את תביעה. התובעת מפנה לראיות שהגישה ביחס להוכחת החתימה על כתבי הערבות , בזיקה לטענת הזיוף. ואכן, בעניין זה הוגש תצהיר עו"ד אשר החתים את נתבע 5 על הערבות והוגש צילום תעודת הזהות שלו שצולמה במעמד החתימה לפי עדות המצהיר. די בכך בהיעדר כל ראיה נוגדת כדי להוכיח את החתימה. בעניין זה יש לזכור כי נתבע 5 חזר בו מטענת הזיוף (וכן הכשיל קודם לכן את הבדיקה באי שיתוף פעולה) , כך שברי שחתימתו על כתב הערבות הוכחה. כן הוגש תצהיר בו העיד סוכן המכירות של התובעת כי החתים את נתבעים 2,4 על כתבי הערבות והגיש צילום תעודות הזהות שלהם אשר צולמו לפי העדות במעמד החתימה. בהיעדר ראיה נוגדת, די בכך כדי לקיים את חובת ההוכחה. ודוק: נתבעים 2,4 לא שיתפו פעולה עם מומחה בית המשפט והכשילו את הבדיקה. ממילא אפוא שהדבר פועל לרעתם ולכן די בראיות התובעת כדי לקיים את חובת ההוכחה המוטלת עליה.

ביחס לגובה החוב הרי שלמרות שלא נטענה טענה מפורשת בנושא, על התובעת להוכיח רכיב זה. צורף בנושא תצהיר מנהל התובעת וכן כרטסת הנהלת החשבונות המעידה על גובה החוב. לאור כך, התובעת הוכיחה את תביעתה.

סיכומו של דבר, לאור אי התייצבות הנתבעים 2,4,5 לדיונים ולאחר שהתובעת הוכיחה את תביעתה כנדרש , אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים 2,4,5 , ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 149,250 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל. כן ישלמו הנתבעים 2,4,5 לתובעת, ביחד ולחוד, הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ₪ (כולל מע"מ).

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור התיק .

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חג'אזי צבעים בע"מ
נתבע: קסורי טק בע"מ
שופט :
עורכי דין: