ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד הרפז נגד ע"י ב"כ עו"ד קון :

לפני הרכב כבוד השופטים:
רון שפירא, נשיא [אב"ד]
בטינה טאובר
נאסר ג'השאן

המערערים

.1 אגמי חברה לעבודות הנדסיות בעמ ח.פ 510684020
.2 יהונתן אגמי ת.ז. XXXXXX099
ע"י ב"כ עו"ד הרפז

נגד

המשיבים
.1 סעיד יונס דראושה בע"מ ח.פ 513027334
.2 סעיד דראושה ת.ז. XXXXXX274
ע"י ב"כ עו"ד קון

הודעת ערעור מיום 21.2.19 על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט אחסאן כנעאן) מיום 8.1.19 בת"א 15948-07-13 מאוחד עם ת"א 15883-12-13

פסק דין

בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה, כבוד השופט אחסאן כנעאן, שניתן בת"א 15948-07-13, במאוחד עם ת"א 15883-12-13, פסק דין מיום 8/1/19.

בפני בית משפט קמא התבררו תביעות כספיות הדדיות בין קבלן לקבלן משנה ומנהליהם, העוסקות בטענות להפרת הסכם שעניינו עבודות להנחת קו ביוב בקיבוץ אושה.
הצדדים טענו זה כנגד זה על הפרת ההסכם, כאשר המערערת טענה כי המשיבה הפרה את ההסכם, בין היתר, בכך שביצעה עבודה לקויה ונטשה את העבודה בטרם סיומה, ואילו המשיבה טענה כי המערערת לא שילמה לה תמורה עבור העבודות על פי ההסכם ועבודות נוספות, ויתרה מכך, הפרה בשלב לפני כריתת ההסכם את חובות תום הלב, בהציגה מצגי שווא שונים.
בית משפט בפסק דינו דחה את תביעת המערערת וחייב את המערערים 1 ו- 2, ביחד ולחוד, לשלם למשיבה סך של 93,000 ₪, שסכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות משפט.

במהלך הדיון שהתקיים בפנינו, הסכימה המערערת למקד ערעורה ביחס לטענות חישוביות בפסק דינו של בית משפט קמא, אשר טענותיו ביחס לחשבון מפורטות בהודעת הערעור ובסעיף 16.5 להודעת הערעור.

בענייננו, מופנות טענות המערערים בעיקר נגד קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. אלא, שכידוע, אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית ובפרט כשהן מבוססות על ממצאי מהימנות [ראו למשל, ע"א 10311/08 כבהא נ' מרכז רפואי הלל יפה [פורסם בנבו] (1.8.2011) פיסקה 32; חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 475-474 (2012)]. כך בדרך כלל וכך גם בענייננו. בית משפט קמא השתית את קביעותיו העובדתיות והתחשיבים הכספיים על המסמכים שהונחו בפניו, וקביעותיו מקובלות עלינו. אנו סבורים עוד כי ממצאיו של בית משפט קמא תומכים במסקנותיו המשפטיות ובתוצאה הסופית אליה הגיע.

תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת בבחינת חריג וחובת ההנמקה, כי בית משפט של ערעור רשאי דחות ערעור מבלי לפרט נימוקיו בהתקיים שלושה תנאים:
אין מקום לדחות את הממצאים שקבעה הערכאה הדיונית.
הממצאים שקבעה הערכאה הדיונית תומכים במסקנותיה המשפטיות.
פסק הדין אינו מגלה טעות שבדין.

בשים לב לאמור ולאחר ששבנו ועיינו בפסק דינו של בית משפט קמא, לא מצאנו כי נפלה בו טעות שבדין אשר מצדיקה את התערבותנו.

נוסיף עוד, למעלה מן הצורך, שגם לאחר שבחנו את הטענה שהועלתה על-ידי המערערים לענין טעות חשבונית, שנפלה בפסק דינו של בית משפט קמא, ועיינו במוצגים שהוצגו בפנינו ובפני בית משפט קמא, לא מצאנו אישוש לטענה זו.

אשר על כן הערעור נדחה.

המערערים ישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עורך דינם, בסכום כולל של 15,000 ₪, שישולם מתוך הפקדון שהופקד על-ידי המערערים בקופת בית המשפט, והיתרה תוחזר למערערים באמצעות בא-כוחם.

למען הסדר יצוין כי שמענו את הדיון בהקלטה. בשלב זה איננו מורים על הקלטת התמליל של הטיעון בפנינו. ככל שאחד הצדדים מעוניין בהזמנת תמליל, יפנה לבית המשפט ויורה על תמלול הטיעון הקצר.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא
[אב"ד]

בטינה טאובר, שופטת

נאסר ג'השאן, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד הרפז
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד קון
שופט :
עורכי דין: