ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ד' אביטל נגד ע"י ב"כ עו"ד א' בלק :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המבקשת/החייבת
ע"י ב"כ עו"ד ד' אביטל

נטליה קופר

נגד

המשיבה/הזוכה
ע"י ב"כ עו"ד א' בלק
ג. דניאל מיזמים בע"מ

החלטה

1. לפני בקשתה של נטליה קופר (להלן- " המבקשת") להרשות לה להתנגד לביצוע השטר שהגישה ג.דניאל מיזמים בע"מ (להלן- " המשיבה") לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

2. אני קובע דיון בבקשה ליום 13.2.2020 בשעה 13:00. לדיון יתייצבו המבקשת ונציג מוסמך מטעם המשיבה. על בעלי הדין להביא עימם למועד הדיון כל מסמך רלבנטי שהם מבקשים להסתמך עליו.

3. במידה ותינתן רשות להתנגד לשטר, על בעלי הדין להיערך לקיים ישיבת קדם משפט, מיד עם תום הדיון בבקשה.

4. על מנת לחסוך בזמנם של הצדדים ובהוצאותיהם ועל מנת להביא לייעול ההכרעה במחלוקות, תודיע המשיבה, עד ליום 11.8.2019, האם קיימת הסכמה למתן רשות להתנגד לשטר, זאת מבלי שהדבר יהווה הודאה או הסכמה לטענות המבקש ת או חלקן, ובשים לב לטענות המבקשת בדבר הסכם פריסת תשלום החוב ובהתאם להלכה הפסוקה, לפיה די בהגנה בדוחק על מנת להביא לפתיחת שעריו של בית המשפט ולמתן רשות להגן.
אי מתן תשובה בעניין זה כמוה כהסכמה למתן רשות להתנגד.

5. ככל שתהיה הסכמה בדבר מתן רשות להתנגד לביצוע שטר, אזי הדיון שנקבע יהווה קדם משפט, והצדדים יפעלו בהתאם למפורט להלן:
המשיבה תגיש כתב תביעה עד ליום 11.9.2019.
המבקשת תגיש כתב הגנה עד ליום 27.10.2019.

6. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה ינוהלו בין הצדדים כמפורט להלן:

א. בקשות לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יישלחו לצד שכנגד, בתוך 30 יום מהיום.
ב. תשובות לדרישות לגילוי מסמכים ותצהירי תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יימסרו לצד המבקש בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה.
ג. הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים בעניין גילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, לא יאוחר מ-75 יום מהיום.
ד. כל בקשה בעניינים הקשורים לגילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, תוגש לבית המשפט ובמישרין לצד שכנגד לא יאוחר מ-90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד זה, אראה בכך סיום של הליכי גילוי המסמכים, מתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים.
ה. כל בקשה בעניינים האחרים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 45 יום קודם למועד הדיון. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים במועד קדם המשפט.

7. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

8. לאחר השלמת ההליכים המקדמיים יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, כמפורט להלן:
א. המבקשת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד ליום 27.11.2019.
ב. המשיבה תגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 29.12.2019.

9. המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת.פ ליום 13.8.2019.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ד' אביטל
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד א' בלק
שופט :
עורכי דין: