ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר דובז'נקו נגד סרגיי פרולוב :

לפני:

כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע
אלכסנדר דובז'נקו ת.ז XXXXXX123

-
הנתבע
סרגיי פרולוב ת.ז XXXXXX408

פסק דין

ביום 28.10.18 הגיש התובע כתב תביעה כנגד הנתבע.
הנתבע הגיש כתב הגנה ביום 7.2.19.
ביום 3.6.19 היה קבוע דיון אך רק התובע ובאת כוחו התייצבו. בהחלטה שניתנה במעמד הדיון נקבע, כי על הנתבע וב"כ להודיע מדוע לא ינתן כנגד הנתבע פסק דין בגין אי התייצבות לדיון חרף העובדה כי זומנו כדין. כמו כן חויב הנתבע בהוצאות התובע.
עיון בתיק מעלה כי לא הוגשה עד ליום זה תגובת הנתבע.
התובע עותר למתן פסק דין בהעדר התייצבות ועל יסוד התביעה.
בנסיבות כאמור, משלא התייצבו הנתבעים לדיון, ומשלא הגישו הודעה חרף החלטת בית הדין מיום 3.6.19, מצאתי להיעתר לבקשה ליתן כנגדם פסק דין בהיעדר התייצבות ( ובעניינו של הנתבע 1 אף בהיעדר כתב הגנה) וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד. וזאת בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 ( ב)(2) לתקנות בית-הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב-1991.
לפיכך, הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים תוך 30 יום מהמועד בו יומצא לה פסק הדין:
פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 16,000 ₪.
פיצויי פיטורים בסך 56,000 ₪.
תשלום דמי מחלה בסך 2375.75 ₪.
ניכוי שלא כדין מהשכר בסך 24023.08 ₪.
תשלום ימי חופשה בסך 1983.9 ₪.
חלף הודעה מוקדמת בסך 3,289.5 ₪.
חלף הפרשות פנסיוניות בסך 40,700 ₪.
יתרת תשלום לשכר עבודה בחודש 08/2018 בסך 5,122 ₪.
אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך 15,000 ₪.
לא שוכנעתי כי יש לפסוק פיצויי הלנה מיוחדים וכן פיצוי בגין התעמרות שעה שלא נוהל הליך הוכחות.
כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

בנוסף, הנתבעות ישלמו לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות בסך כולל של 5,500 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לנתבעים פסק הדין, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ז' תמוז תשע"ט, (10 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אלכסנדר דובז'נקו
נתבע: סרגיי פרולוב
שופט :
עורכי דין: