ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עורכי דין לקידום מנהל תקין נגד מ. מ. כסרא סמיע :

בפני כבוד הנשיא רון שפירא

מבקשת

עורכי דין לקידום מנהל תקין

נגד

משיבים

  1. מ. מ. כסרא סמיע
  2. הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית כסרא סמיע

החלטה

עניינה של עתירה זו בבקשת העותרת למסור לידיה מידע ומסמכים הנוגעים לחובות נבחרי הציבור של המשיבה 2. העותרת, שהיא עמותה ציבורית הפועלת לאיתור ותיקון ליקוים במערכת השלטון המקומי, פנתה למשיבים מספר פניות החל מיום 05.02.19 ומשלא נענו פניותיה הוגשה העתירה ביום 28.04.19.

רק לאחר הגשת העתירה במסגרת כתב התשובה שהועבר על ידי המשיבים ביום 27.06.19 התקבל המידע המבוקש על ידי העותרת. לכן ביום 01.07.19 ביקשה העותרת למחוק את העתירה ולחייב את המשיבים בהוצאות. בהתאם ניתן ביום 01.07.19 פסק הדין והעתירה נמחקה. הוריתי כי המשיבים יטענו לעניין ההוצאות ובית המשפט ייתן החלטתו בעניין פסיקת הוצאות והשבת האגרה לעותרת.

בפועל מוסכם כי העתירה מיצתה את עצמה וכי העותרת קיבלה את מבוקשה לאחר הגשת העתירה. המחלוקת שבין הצדדים היא, בעיקרה, בדרישת העותרת לחייב את המשיבה בהוצאותיה. העותרת טוענת כי יש להטיל על המשיבה חיוב הולם בגין הוצאותיה בשל כך שלא הייתה כל סיבה שתצדיק חוסר מענה מטעם המשיבים לפניות העותרת והתנהלותם כפתה על העותרת לנהל הליך זה. נטען כי פסיקת הוצאות כנגד המשיבים יש בה כדי להקטין את הסבירות להישנותם של הליכים משפטיים מעין אלה ולבסס את ערכי השקיפות וחובת ההתנהלות בהתאם לחוק חופש המידע. המשיבים טוענים כי הסיבה לאי מענה לפניות העותרת נעוצה במועד שבו פנתה העותרת למשיבים. נטען כי המשיב 1 פנה למחלקת הגביה והארנונה אצל המשיבה על מנת למסור את המידע המבוקש, אך בינתיים היו חופשות חגים מרוכזות במהלכן נעדרו עובדי המשיבה. כן נטען כי כחודש לאחר הפניה הראשונה פנתה העותרת אל המשיבה ודרשה להפסיק את עבודת הממונה על חופש המידע שכן הוא משמש גם כמבקר פנים ומטבע הדברים הוקפא הטיפול בכל העניינים שהונחו על שולחן הממונה על חופש המידע והוא הודיע על הפסקת עבודתו בתפקיד זה. נטען כי מלבד העתירה עצמה לא נדרשה העותרת לפעולות משפטיות נוספות ולא נגרמו לה הוצאות. נטען כי פניות העותרת מכבידות על הטיפול השוטף במועצה.

בכל הנוגע להתנהלות העותרת - מדובר בעמותה ציבורית הפועלת להשגת יעדים בעלי אופי ציבורי. העתירה משרתת את האינטרס הציבורי, בעיקר של תושבי הרשות המקומית, שהעמותה פועלת כשלוחתם במובן הרחב של המונח. העותרת פנתה מספר פעמים למשיבים, אך המשיבים לא מילאו את חובתם על פי דין ואין בטענה כי חלו חגים או כי הממונה עזב את תפקידו כדי להצדיק עיכוב של 4 חודשים במסירת המידע המבוקש מאז מועד הפניה הראשונה של העותרת בעניין זה. בפועל, המידע נמסר רק לאחר הגשת העתירה. באופן בו פעלה העותרת, אשר נקטה בכל הנדרש לשם הימנעות מהגשת העתירה הנוכחית, מימשה את הדרך הנכונה. לכן לא ניתן לקבוע כי התנהלות העותרת אינה ראויה.

מכאן למחלוקת היחידה הממשית שעניינה פסיקת הוצאות – למעשה אין מחלוקת כי רק לאחר הגשת העתירה התקבל המידע המבוקש. בנסיבות אלו ניתן לקבוע כי "בענייננו מתקיים השיקול המשמעותי בפסיקת הוצאות בכל הנוגע לקיום קשר סיבתי בין הגשת העתירה לבין קבלת הסעד (ראו למשל: בג"ץ 3325/05 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' מפלגת הליכוד, [פורסם בנבו], 10.5.2007)). זאת, שכן הודעת המשיבים ... ניתנה לאחר דיון לפני הרכב שופטים ומתן צו-על-תנאי בעתירה (ובסמיכות רבה מאוד למועד הדיון בהתנגדות לצו-על-תנאי). בנסיבות אלה, ניתן להסיק כי הגשת העתירה והדיון בה הובילו, לכל הפחות, לזירוז קבלת הסעד. אפילו היה העניין נפתר בסופו של דבר גם ללא הגשת העתירה, נוכח ההתנהלות שקדמה לה, יש יסוד סביר להניח כי הגשת העתירה תרמה תרומה משמעותית לקבלת הסעד באופן ובזמן שניתן. די בכך בכדי לקבוע כי בנסיבות המקרה היה צידוק בהגשת העתירה, מבלי צורך להביע עמדה לגופו של עניין בגדרי המחלוקת שבין בעלי הדין ביחס לשאלת מטרתה העיקרית של העתירה" [בג"ץ 4573/15 ד"ר ישראל שטבון נ' השר לענייני דתות ואח' (14.9.2016). ראו גם: בג"ץ 100/16 דניס מטיושקו ואח' נ' שר הפנים ואח' (22.2.2017); בג"ץ 842/93 אל נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מח(4) 217, 220 (1994)]. מכאן שיש מקום לחייב את המשיבים בהוצאות העותרת, הגם שבסכום צנוע בשים לב לתיקון המחדל.

אשר על כן אני מורה כדלקמן:

בשים לב לאמור אני קובע כי המשיבים ביחד ולחוד יישאו בתשלום אגרת המשפט ששילמה העותרת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.04.19 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

עוד יישאו המשיבים בהוצאות העותרת ובשכר טרחת עוה"ד בסכום כולל של 2,500 ₪ (המתווספים לסכום אגרת המשפט שפורט לעיל). סכום זה יישא, כאמור, הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח עותק לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, א' תמוז תשע"ט, 04 יולי 2019, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: עורכי דין לקידום מנהל תקין
נתבע: מ. מ. כסרא סמיע
שופט :
עורכי דין: