ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סורייה צ'אקום נגד שיי אלגרט :

01 יולי 2019
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ
המבקש/התובע:
סורייה צ'אקום
-
המשיבים/הנתבעים:

  1. שיי אלגרט
  2. צ.ט. אונו בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לפטור את המבקש/התובע, אזרח מדינה זרה, מתשלום אגרת תביעה בסך של 1,786 ₪, בגין התביעה שבכותרת.
המסגרת הנורמטיבית
תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח- 2008 (להלן: התקנות), קובעת כך:
"(א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.
(ג) ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:
(1) החלטה של בית דין או של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;
(2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
(3) הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;
(ד) קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב)...."

מלשון התקנה עולה, כי תנאי למתן פטור מתשלום אגרה הוא כי בעל הדין המבקש יגיש תצהיר ערוך כדין (על פי התוספת השנייה לתקנות), ויפרט בו את כל רכושו.
כמו כן, על פי ההלכה הפסוקה נדרש בית הדין להשתכנע בקיומם של שני תנאים מצטברים שהנטל להוכחתם מוטל על כתפי מבקש הפטור – ראשית, כי המבקש נעדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה; ושנית, כי תביעתו מגלה על פניה, עילת תביעה (בש"א (ארצי) 675/09 פלקסר נ' נשיץ ברנדס, ניתנה ביום 14.2.2010; ע"א 8974/04 פלוני נ' פלונית, פ"ד נט(4), 721).
עוד נפסק, כי פטור מתשלום אגרה, שמשמעותו הישענות על הקופה הציבורית, צריך להינתן במקרים חריגים וכמוצא אחרון בלבד, וככל שיש בידו של אדם לשאת בעלות האגרה, באמצעותו או באמצעות אחר, לרבות באמצעות נטילת הלוואה, אל לא להיות לטורח על הציבור.
מן הכלל אל הפרט
במקרה שלפניי התובע מצהיר כי אין לו כל רכוש או חשבון בנק בישראל וכי מאז פיטוריו ביום 19.6.2019 אינו משתכר כלל, ובעת שעבד והשתכר נהג להעביר סכומי כסף ממשכורתו למשפחתו בתאילנד לצורך מחייתם.
מעיון בכתב התביעה עולה, כי מדי חודש ביצעה הנתבעת העברה בנקאית לחשבון התובע בסך של כ- 15,000 ₪ נטו, אך התובע טוען כי הותירה בידיו כ- 7,000 ₪ בלבד. טענה עובדתית זו טרם נתמכה בתצהיר ואף טעונה בירור עובדתי לגופו, אולם גם אם נקבל את הטענה כי מדי חודש השתכר התובע כ- 7,000 ₪ נטו, משך כשנתיים וחצי ועד למועד סמוך להגשת התביעה, הרי שמדובר בשכר חודשי גבוה משמעותית משכר המינימום, וחזקה כי יש בו כדי לאפשר לתובע את תשלום אגרת התביעה כנדרש.
זאת, בפרט משהתובע לא פירט מהם הסכומים שהעביר מדי חודש למשפחתו, וממילא לא תמך טענתו באסמכתאות כלשהן; לא ציין מה ו היקף הוצאותיו השוטפות למחייה וקיום (שכירות, חשבונות, מזון); לא ציין אם ניסה ליטול הלוואה מחבריו בארץ לצורך תשלום האגרה ואף אין דרך להתחקות אחר נתונים אלה בהעדר חשבון בנק כנטען. הפירוט העובדתי הנכלל בתצהיר התובע אינו מספק אפוא, לצורך קבלת פטור מאגרה.
לכך יש להוסיף, כי התובע אף לא הבהיר כיצד הוא נושא בתשלום שכר הטרחה לבא כוחו, שהרי על פי הפסיקה עליו לממן את תשלום האגרה מאותו מקור המשמש למימון עלות הייצוג שלו עצמו (רע"א 8327/08 לוי נ' פרזון אגודה חקלאית, ניתנה ביום 30.11.2008, בסעיף 2 להחלטה).
סוף דבר, הבקשה נדחית.
לפנים משורת הדין, ומאחר שהתובע טוען כי אינו משתכר בימים אלה כלל, רשאי התובע לשלם את האגרה באמצעות 4 תשלומים רצופים ושווים, והמזכירות תנפיק לתובע שובר לתשלום האגרה כנדרש.
משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ט (01 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סורייה צ'אקום
נתבע: שיי אלגרט
שופט :
עורכי דין: