ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד דורון פוש נגד מ שרד המשפטים :

לפני כבוד ה שופט נפתלי שילה

המבקשים

1. עו"ד דורון פוש – הנאמן

2. עו"ד מיכאל פוש – הנאמן

נגד

המשיבים

1. מ שרד המשפטים - רשם ההקדשות
ע"י ב"כ עוה"ד משרקי ועו"ד גלעדי

2. המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון בחולון
ע"י עמותת הידידים

3. חברת מושב זקנים (בית אבות) תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד כץ ממשרד עוה"ד ש. הורוביץ

פסק דין

האם להעביר את כספי ההקדש למשיבה 2 או למשיבה 3?

א. רקע עובדתי וטענות הצדדים

1. ביום 20.11.05 ערכה המנוחה הלינה בילינקיס לבית ראוך (להלן: "המנוחה") צוואה.

2. בסעיף 6א' לצוואה נאמר כי:

"כל עודף רכושי ללא יוצא מן הכלל ... אני מצווה להקדיש למפעל להנצחה של השמות של הוריי ושלי אשר יקרא ע"ש ראוך סטלה ופליקס ובתם הלינה מיקליש, פולין בשלט גדול ובאותיות מאירות עיניים. ברצוני שיירכש ו/או יבנה נכס דלא ניידי בתוך יחידה עצמאית במוסד גריאטרי קיים בסביבות תל אביב אשר יישא את השם הנ"ל ומטרתו של המוסד היא למתן עזרה וטיפול בחולים קשישים בודדים שהם עריריים ו/או יוצאי מדינות שעברו את השואה, שהם לגמרי ללא בני משפחה שאינם יכולים לטפל בעצמם ורצוי שהם יהיו יוצאי פולין".

3. כמו כן ציוותה המנוחה בצוואתה כי:

"כספים שציוויתי כנ"ל לא ישמשו לתשלומים שוטפים של המוסד ולא למשכורות או לנסיעות, שכן, כוונתי ורצוני הוא שהשקעה במפעל ההנצחה תיועד לנכס קבוע שישרת את הקשישים העריריים ... ההשקעה במפעל ההנצחה כאמור לעיל תבוצע בשלבים לפי מידת המימון ומימוש של נכסיי ולא תימסר למוסד בשם קשת".

4. בצוואתה מינתה המבקשת את המבקשים למנהלי עזבון וגם לצורך ביצוע מפעל ההנצחה. ההקדש נרשם ביום 27.10.08 בפנקס ההקדשות, בהתאם לצוואה.

5. ביום 29.7.18 הגישו המבקשים בקשה לאישור מתווה של מפעל הנצחה ובמסגרתו עתרו להעביר את כספי ההקדש (להלן: " הכספים") להקמת מפעל הנצחה במרכז הרפואי וולפסון בחולון. בבקשה פורטו מספר מוסדות שהמבקשים בחנו ובדקו ולטענתם לאחר בדיקה, יש עדיפות לבצע את ההנצחה במרכז הרפואי וולפסון. לטענתם, מדובר במוסד ציבורי הפועל בפיקוח משרד הבריאות, הוא מצוי בסביבות העיר תל אביב ובבית החולים "קיימת מחלקת אף אוזן וגרון ואורולוגיה גדולה בבניה מחודשת, המחלקה תכיל מטופלים קשישים, ניצולי שואה ועריריים ברוח צוואת המנוחה ... כספי ההקדש יתרמו להמשך סיום הבניה של המחלקה וציודה המלא בפרק זמן קצר של שלושה חודשים".

6. המבקשים ציינו כי לאור העובדה שהסכום בקופת ההקדש הוא רק כ- 3 מיליון ₪, לא ניתן לרכוש מחלקה פעילה בסביבות תל אביב או לבנות בתקציב זה אגף עצמאי בבית חולים גריאטרי. לכן, ההצעה של מתן תמיכה כספית לבנייה מחודשת של אגף קיים במרכז רפואי "הינה הדבר הקרוב ביותר שניתן להשיג בנסיבות העניין ודוקטרינת 'הקיום בקירוב' יפה וראויה לאימוץ במקרה מיוחד זה".

7. לבקשה צורפה טיוטת הסכם עם המרכז הרפואי "וולפסון" ולפיו ההנצחה תהיה במחלקה לאורולוגיה ואף אוזן גרון, אשר " הולכת ונבנית מחדש" בבית החולים.

8. רשם ההקדשות התנגד למתווה המוצע, מאחר שהמתווה עומד בסתירה להוראות כתב ההקדש. בין היתר טוען רשם ההקדשות, כי המתווה המוצע ע"י המבקשים משנה מ הוראות כתב ההקדש, מבלי שהוכחו תנא י סעיף 23 לחוק הנאמנות, התשל"ט- 1979 (להלן: "חוק הנאמנות").

9. לטענתו, בצוואה ציוותה המנוחה שהכספים יסייעו לקשישים עריריים במוסד גריאטרי. בית חולים וולפסון אינו מוסד גריאטרי. העברת כספים לטובת שיפוץ שהסתיים כבר במחלקות פנימיות בבית חולים, לא מהווה מימוש של הוראות הצוואה. לא רק שאין מדובר במוסד גריאטרי, אלא שמדובר בהעברת כספים למוסד רפואי , כאשר אין קשר ממשי בין העברת הכספים לסיוע לקשישים.

10. רשם ההקדשות טוען בנוסף, כי העברת הכספים לטובת שיפוץ מחלקת ריאות או מחלקת אף אוזן גרון ואורולוגיה, אינה תואמת את מטרות ההקדש, מאחר שבמחלקות אלה מטופלים מספר מועט של קשישים.

11. ביום 10.1.19 התקיים דיון בבקשה. נציג אגודת הידידים של בית החולים "וולפסון" הודיע כי השיפוץ במחלקה הוא כבר לקראת סיום (עמ' 6 שורה 29). לדבריו, המחלקה היא חלק מהמערך הגריאטרי של בית החולים ו- 80% מהמטופלים הם אנשים קשישים הנמצאים במצב סוציו-אקונומי נמוך (שם עמ' 7 שורות 1-7). לטענתו, המחלקה לאף אוזן גרון ואורולוגיה היא חלק מהמחלקה הפנימית אשר עומדת לקראת סיום השיפוץ (שם עמ' 8 שורות 18-26). בדיון אף הציע נציג אגודת הידידים, כי תבוצע הנצחה במחלקה פנימית ו' ששופצה לפני כשנתיים (עמ' 9 שורות 12-13). בסיום הדיון עלה כי ההצעות שמוצעת ע"י בית החולים "וולפסון" היו להעביר את הכספים לצורך שיפוץ מחלקת הריאות או להעביר כספים למימון שיפוץ שבוצע לאחרונה במחלקה פנימית ו' והמחלקה תיקרא על שם המנוחה והוריה.

12. ביום 17.1.19 הוגשה הודעת עדכון מטעם המבקשים. בהודעת העדכון צוין כי השיפוץ ושדרוג המחלקות בבית החולים "וולפסון" הסתיים וניתן יהיה להנציח את המנוחה במחלקות אלו . הוצע כי ההנצחה תהיה במחלקת הריאות או במחלקה פנימית ו' ואף צורף צילום של אופן ההנצחה המוצע בשתי המחלקות הנ"ל. המבקשים טענו כי הפרשנות המילולית של המילים "מוסד גריאטרי" היא מוסד השייך לגריאטריה דהיינו, מוסד המטפל במחלות המופיעות בהזדקנות. נטען כי המחלקות המוצעות מיועדות בעיקר לקשישים ולכן תואמות את מטרות ההקדש. הודגש כי הסכום לא יועבר למשכורות, אלא מהווה בעצם תשלום עבור השיפוץ שבוצע במחלקות.

13. רשם ההקדשות הפנה את הנאמנים למוסדות גריאטריים באזור תל אביב, על מנת שיבחנו האם ניתן לבצע את ההנצחה באחד מהמוסדות ה נ"ל.

14. בדיון שהתקיים ביום 20.3.19 הוריתי לנאמנים לפנות בהקדם האפשרי לכל המוסדות הגריאטריים הציבוריים באזור תל אביב לצורך קבלת הצעות לביצוע מטרות ההקדש. קבעתי כי לאור העובדה שהסכום המצוי בקופת ההקדש לא מאפשר הקמת מבנה עצמאי, יש לפנות ל קבלת הצעות לשיפוץ מבנים, אשר יהוו ביצוע בק ירוב להוראות הצוואה, בהתאם לסעיף 23 לחוק הנאמנות.

15. הנאמנים ערכו בדיקה במוסדות גריאטריים והגישו עדכון והמלצות. הנאמנים ציינו כי פנו לד"ר ברקמן במשרד הבריאות וקיבלו רשימה של ארבעה מוסדות בעלי היתכנות למימוש מטרות ההקדש. הנאמנים ערכו ניקוד למוסדות השונים שכללו קריטריונים אלו: קרבה לתל אביב, טיפול בניצולי שואה, טיפול בקשישים עריריים, שיעור המימון של המוסד מול התרומה ויציבות המוסד, רמת הפיקוח של משרד הבריאות והזמן לביצוע של הפרויקט עם ההנצחה.

16. הנאמנים בחנו את בית אבות גלעד בתל השומר, את המוסד "שלווה" ברמת גן, את בית האבות "צהלון" בתל אביב ואת "מושב זקנים" בתל אביב.

17. הנאמנים שבו והמליצו לבית המשפט להעביר את הכספים לצורך הנצחה במערך הגריאטרי של בית החולים וולפסון, שלטענתם קיבל את הנ יקוד הגבוה ביותר. מדובר בבית חולים הנמצא בחולון קרוב לתל אביב, עלות פרויקט השיפוץ הוא כ- 13 מיליון ₪ ובתמורה לקבלת 3 מיליון ₪ מההקדש, ת בוצע הנצחה ראויה. לטענתם, מדובר במוסד יציב בבעלות המדינה ובפיקוח משרד הבריאות . הוצע לבצע הנצחה באחת מארבע מחלקות בבית החולים : מחלקת אף אוזן גרון ואורולוגיה, מחלקת ריאות או אחת משתי המחלקות הפנימיות.

18. הנאמנים סברו כי העברת כספים למוסדות גריאטריים אחרים מסוכנת, מאחר שחלק מהמוסדות בסכנת סגירה והניקוד שקיבלו נמוך מהניקוד שקיבל בית החולים וולפסון .

19. רשם ההקדשות התנגד להמלצת הנאמנים. לטענתו:

"במקום להשקיע את כספי ההקדש בשיפוץ של מחלקה במוסד גריאטרי שנמצא בעיצומו של שיפוץ או שצפוי לבצע שיפוץ בעתיד הקרוב, מציעים הנאמנים לממן שיפוץ של מחלקה במרכז הרפואי "וולפסון" שבוצע כבר בעבר הרחוק. עמדת הנאמנים עומדת בניגוד גמור לרצונה של המנוחה אשר ציוותה במפורש כי 'כספים שציוויתי כנ"ל לא ישמשו לתשלומים השוטפים של המוסד, ולא למשכורות או נסיעות'. נהיר כי העברת הכספים למרכז הרפואי "וולפסון", כביכול עבור שיפוצים שהושלמו לפני שנים (להבדיל משיפוצים המבוצעים כיום או מתוכננים לעתיד הקרוב), משמעו העברת הכספים לצרכים אחרים שאינם קשורים דווקא לשיפוץ. לא רק שהדבר עומד בניגוד למצוות המנוחה, אלא גם שאין לכך כל ערך מוסף" .

20. רשם ההקדשות שב והדגיש כי הצעת הנאמנים מתעלמת מקריטריון חשוב ביותר והוא האם מדובר במוסד גריאטרי או במוסד אחר. לדבריו, המנוחה חזרה והדגישה בצוואה כי היא מבקשת לממש את מטרות ההקדש במוסד גריאטרי דווקא. אם המנוחה הייתה מעוניינת לתרום את נכסיה לבית חולים, היא הייתה מציינת זאת במפורש. המרכז הרפואי "וולפסון" אינו מוסד גריאטרי והתרומה למעשה תופנה לתקציבו הכללי, כיוון שהשיפוץ הסתים בעבר.

21. רשם ההקדשות ביקש מהנאמנים לבחור מי מתאים להנצחה מבין המוסדות: גלעד, שלווה, מושב זקנים, רעות וסטוצ'ינסקי.

22. הנאמנים טענו כי משהוחלט על ביצוע בקירוב, במובן זה שלא תיבנה מחלקה חדשה אלא יבוצע שיפוץ, הרי שלא ניתן ל דחות את הצעת בבית חולים "וולפסון" , שאף היא מהווה ביצוע בקרוב.

23. הנאמנים טוענים כי:

"ברור שכספי ההקדש יופנו לתקציב הבניה של המרכז הרפואי. היתרון הגדול הוא שנוכל להתחיל ולקיים ההנצחה ולשרת את הקשישים באופן מידי ומבלי לקחת סיכון מיותר ... לאור עמדתו הנוגדת שיטתית של המשיב, עלי לשוב ולהבהיר כי לא אסכים להשאיר ליד הגורל את המשך מימון והשלמת הפרויקט או את עצם קיומו של המוסד בעתיד ולא אוכל לקחת אחריות ולחתום על המחאה בסך של 3 מיליון ₪ מכספי המנוחה לטובת מוסד שלא נבחר ע"י הנאמן, כזה שמעמיד בסיכון את כספי ההקדש ומנוגד לרצונה המפורש של המנוחה, כפי שהובא על ידה בצוואתה, בפנינו בשיחות אישיות במשרדנו תוך הענקת אמון לנו ולא למשיב באשר הוא ".

24. הנאמנים ביקשו שבית המשפט יאשר את המתווה הטוב ביותר לדעתם דהיינו, העברת הכספים לבית החולים "וולפסון" לצורך ביצוע הנצחה במחלקת הריאות או במחלקת אף אוזן גרון והאורולוגיה או באחת משתי המחלקות הפנימיות.

25. ביום 16.6.19 הגיש בית האבות "מושב זקנים" (להלן: "מושב זקנים") בקשה להצטרף כצד להליך. בבקשה נטען שמדובר בעמותה שנוסדה לפני כ- 100 שנה ומפעילה בית אבות בתל אביב. נטען כי עו"ד פוש פנה אליהם ובחן את התאמת המוסד למטרות ההקדש. מושב זקנים ציין כי הוא המוסד היחיד בתל אביב המפעיל מחלקה סיעודית לקשישים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך וכי 70% מהקשישים החוסים בו הינם עריריים או ניצולי שואה.

26. הנאמנים ורשם ההקדשות השאירו את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט ולפיכך קיבלתי את הבקשה לצרף אותם כצד להליך ובא כוחם וכן נציגות מטעמם, התייצבה לדיון שהתקיים היום.

27. ב"כ מושב זקנים מסר בדיון כי מדובר בעמותה שנוסדה לפני כ- 100 שנה והיא מנהלת בית אבות עם מחלקה סיעודית בתל אביב. לדבריו, הקשישים במוסד באים משולי החברה ורובם הינם עריריים. מכיוון שמדובר במוסד ישן, הוא זקוק לשיפוץ על פי הנחיות משרד הבריאות. בדיון הוצג דו "ח כספי לשנת 2017 של בית האבות ולפיו לבית האבות ישנן יתרות מזומנים בסך של למעלה מ- 4.3 מיליון ₪ וני"ע בסך של מעל ל- 5.8 מיליון ₪ דהיינו, למוסד יתרות נזילות של מעל ל- 10 מיליון ₪.

28. לדברי ב"כ מושב זקנים, הם הכינו תוכנית לשיפוץ המחלקות לרבות המחלקה הסיעודית. מדובר בתוכנית שיפוץ שאושרה ע"י משרד הבריאות ותואמת את דרישותיו. הוצע על ידם, שהמחלקה הסיעודית המשופצת תיקרא על שם המנוחה ותבוצע הנצחה בשלט מאיר עיניים. מושב זקנים התחייב כי השיפוץ יושלם בתוך שנה מהיום. כמו כן הוסכם על ידו, כי ככל שתבנה מחלקה סיעודית חדשה בעתיד, תועבר ההנצחה של המנוחה למחלקה החדשה.

29. ב"כ רשם ההקדשות הודיעה כי היא מסכימה למתווה המוצע על-ידי מושב זקנים. מאידך, הנאמן התנגד למתווה. לדבריו, יש לקבל את הצעתו להעברת הכספים לבית החולים וולפסון. לדברי הנאמן , אין ערובה כי בסוף יבוצע השיפוץ ו אף אם הוא יבוצע, מאחר שהמוסד הוא קטן והתנאים הפיזיים בו גרועים, לא בטוח כלל שהוא יאריך ימים ולכן קיימת סכנה שבסופו של דבר לא תבוצע הנצחה בניגוד לרצון המנוחה. לדבריו, רק הנצחה בבית החולים "וולפסון" תביא לוודאות כי אכן ההנצחה תתקיים לאורך זמן.

ב. דיון והכרעה

1. לאחר ששמעתי בקשב רב את טענות הצדדים, אני סבור כי המתווה המוצע ע"י מושב זקנים הוא מתווה ראוי ותואם את רצונה של המנוחה בצוואתה ויש לדחות את בקשת המבקשים .

2. כמפורט לעיל, המנוחה ציוותה שההנצחה תיעשה "במוסד גריאטרי". בכל הכבוד, ההצעה של הנאמנים לבצע הנצחה במסגרת מחלקה ב בית חולים שיש בו מערך גריאטרי, לא תואמת את רצון המנוחה.

3. המנוחה ביקשה שההנצחה תהיה במוסד בעל אופי ספציפי דהיינו, במוסד המיועד לקשישים בלבד. מטבע הדברים, מחלקות בתי החול ים מיועדות לכלל החולים, צעירים ומבוגרים כאחד. המנוחה רצתה הנצחה במוסד שבו נמצאים קשישים עריריים. אין די בכך שבמחלקות המוצעות ע"י בית החו לים וולפסון מאושפזים קשישים רבים. יש צורך לבצע את ההנצחה דווקא במוסד גריאטרי , דהיינו , במוסד שמטפל בקשישים בלבד.

4. בכל הכבוד לבית החולים "וולפסון" ולתרומתו החשובה, אין מדובר במוסד מתאים התואם את צוואת המנוחה. במחלקות כמו אף אוזן גרון ואף במחלקות הפנימיות , לא מאושפזים רק קשישים ולא מספיק שהן חלק מהמערך הגריאטרי של בית החולים. אם המנוחה היתה רוצה לתרום את עיזבונה לבית חולים, חזקה שהיא היתה כותבת זאת במפורש. העובדה שמתאשפזים במחלקות במהלך כל שנה אלפי קשישים , לעומת מספר מצומצם בהרבה המ תגוררים בבית אבות, לא צריכה לעוות את רצונה המפורש של המנוחה.

5. אין שום הצדקה לבצע "ביצוע בקרוב" ולהעביר כספים למוסד שהוא בית חולים כללי כאשר ניתן למצוא מוסד גריאטרי העונה על דרישות המנוחה בצוואתה . בנוסף, מדובר במחלקות שהשיפוץ בהן כבר הושלם ב- 2017 (סעיף 18 לתשובת המבקשים להתייחסות רשם ההקדשות) ואין הצדקה להפעיל גם בנושא זה את דוקטרינת הביצוע בקירוב, שעה שיש אפשרות לא להזדקק לה.

6. ההצעה המוצעת על-ידי מושב זקנים תואמת את מטרות ההקדש. לפי דברי ב"כ מושב זקנים - ש דבריו לא נסתרו - האוכלוסייה המאושפזת אצלם היא אוכלוסייה קשת יום ובחלקה מורכבת מאנשים עריריים ואף מניצולי שואה . הוסבר בדיון כי משרד הבריאות הפסיק להפנות קשישים למחלקה הסיעודית בשל מצב ה הרעוע ואולם לאחר ביצוע השיפוץ, הוא ימשיך להפנות אלי ה קשישים.

7. להשלמת התמונה יצוין, כי בית אבות "צהלון" פועל תחת עמותת "קשת" והמנוחה צוותה במפורש בצוואתה שלא להעביר כספים לעמותה זו. כמו כן, בית האבות "רעות" הודיע כי אין לו פרויקט מתאים ובית הורים ע"ש רוזן ליוצאי מרכז אירופה , מיועד לאוכלוסייה מבוססת ולא לאוכלוסייה אליה כ יוונה המנוחה בצוואתה.

8. ההצעה לפיה יבוצע שיפוץ של המחלקה ה סיעודית במושב זקנים והמחלקה המשופצת תיקרא על שם המנוחה, תואמת את רצונה של המנוחה והוראות הצוואה . הובהר בדיון, כי השיפוץ יסתיים בתוך שנה.

9. כמו כן, מו שב זקנים הסכים, כי ככל שבעתיד תיבנה מחלקה סיעודית חדשה, ההנצחה תועתק מהמחלקה הישנה והמשופצת למחלקה החדשה.

10. לפיכך, אני מורה לנאמנים להכין חוזה עם מושב זקנים לצורך העברת מלוא הכספים לצורך שיפוץ המחלקה ה סיעודית. הכספים יועברו בהתאם לקצב התקדמות העבודה. כמו כן יעוגן בהסכם גודל שלט ההנצחה, מיקומו ונוסח מה שייכתב עליו וכן התחייבות מושב זקנים להעתקת ההנצחה, ככל שבעתיד תיבנה מחלקה סיעודית חדשה.

11. הנאמן ימציא לאישור רשם ההקדשות את החוזה וכל יתר הפרטים הנדרשים.

12. ככל שהנאמנים סבורים שהם אינם יכולים לשמש יותר כנאמנים לאור החלטתי זו, הם רשאים כמובן לבקש להשתחרר מתפקידם. בדיון היום הודיעה ב"כ רשם ההקדשות , כי האפוטרופוס הכללי מסכים להתמנות לנאמן ההקדש במקומם .

13. מצופה מהנאמנים לפעול בהקדם האפשרי לחתימת החוזה, על מנת שניתן יהיה להעביר סוף סוף את הכספים לרווחת הקשישים . לדאבון הלב , רצון המנוחה לא בוצע במהירות הנדרשת ו משאלתה טרם התגשמה למרות הזמן הרב שחלף. על הנאמנים לפעול לאלתר לעריכת ההתקשרות עם מושב זקנים ולוודא שהמנוחה מקבלת את ההנצחה שהיא ראויה לה.

ניתן היום, א' תמוז תשע"ט, 04 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד דורון פוש
נתבע: מ שרד המשפטים
שופט :
עורכי דין: