ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סימה דוד נגד בסאם מוכעבל :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקשת

סימה דוד

נגד

משיב

בסאם מוכעבל

החלטה

בפני בקשת המבקשת לביטול פסק דין שניתן כנגדה ביום 24.6.18 בהיעדר הגשת בקשת רשות להתגונן.

פסק הדין ניתן על בסיס אישור מסירה שבוצעה ברח' אהרון בוגנים 10 רמלה בדרך של הדבקה לאחר 3 ביקורים.

לטענת המבקשת לא בוצעה לה כל מסירה והיא אינה מתגוררת בכתובת בה בוצעה המסירה. לטענתה הינה מתגוררת ברח' דקר 9, לוד.

המבקשת מוסיפה וטוענת שהשיק נשוא התביעה נמסר ללא ידיעתה והסכמתה על ידי בעלה, וחתימתה על השיק אינה חתימתה. .

למבקשת נודע על ההליך בעקבות הטלת עיקול על חשבונה בבנק.

לטענת המשיב המסירה בוצעה כדין בהדבקה בכתובת הרשומה על גבי השיק נשוא התביעה ובכתובת המעודכנת של המבקשת במשרד הפנים.

המשיב מוסיף וטוען שטענת המבקשת לזיוף נטענה ללא כל תימוכין במטרה לחמוק מן הדין.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

בפר"ק ( מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק ( קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול ( ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) ( פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) ( פורסם בנבו))."

הש' אורי גורן דן בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה עשירית) בסוגיה של המצאה בהדבקה וקבע:

"גם אם בוצעה המצאה על פי הכללים הקבועים בתקנה זו, אין בית המשפט חייב להכיר בה כהמצאה כדין, שכן מסמך שהומצא בדרך של הדבקה לעולם אין לדעת אם לא הוסר משם על ידי מאן דהוא ובשל כך לא הגיע לידי הנמען או בני ביתו".
ומן הכלל אל הפרט, מאחר והמסירה בוצעה בדרך של הדבקה ולאור המפורט לעיל, פסק הדין מבוטל בזאת מחובת הצדק.

במצב דברים זה, אין מקום לבדוק ולבחון את טענות ההגנה של המבקשת.

לסיכומם של דברים, פסק הדין מיום 24.6.18 מבוטל ללא צו להוצאות.

מאחר וההליך נפתח כתביעה בסדר דין מקוצר, המבקשת תגיש בקשת רשות להתגונן תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו לידיה, כאשר ימי הפגרה לא יבואו במניין הימים.

בשלב זה התיק יקבע למעקב המזכירות למחיקה מחוסר מעש 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ט, 05 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סימה דוד
נתבע: בסאם מוכעבל
שופט :
עורכי דין: