ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין adam khaled adam mohamed נגד עירית תל-אביב-יפו :

05 יולי 2019
לפני: כבוד השופטת כרמית פלד

התובע:
adam khaled adam mohamed
ע"י ב"כ: עו"ד תמיר שטיינוביץ

-
הנתבעים:
1. עירית תל-אביב-יפו
ע"י ב"כ עו"ד איריס קוגן
2. אופיר שמואל

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת הנתבעת 1 לסילוק התביעה נגדה על הסף (להלן –הבקשה), בתגובת התובע לבקשה ובכל המסמכים אשר בתיק, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה. א פרט טעמיי.
בהתאם להלכה פסוקה ומושרשת סעד של סילוק על הסף הינו צעד קיצוני, הננקט בבתי הדין לעבודה במקרים חריגים, במשורה וביד קמוצה. בית הדין יעדיף תמיד את בירור המחלוקת לגופה וסילוק התביעה על הסף ייעשה רק במקרים קיצוניים ובלית ברירה. במידה וקיימת אפשרות – ולו קלושה – שהתובע יזכה לקבל מהנתבע הרלבנטי את הסעד שנתבע, אין נועלים בפניו את דלתות בית הדין ( דב"ע נב/217-3 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח', פד"ע כז' 3, 14; עתירה לבג"ץ נדחתה: בג"ץ 3679/94 אגודה ארצית של מנהלים מורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו- 126 אח' נ' בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו ואח', פ"ד מט(1)573, 590-586).
התובע טוען בכתב התביעה כי עבד בחצרי הנתבעת 1 לאורך כל תקופת עבודתו וכי הנתבעת 1 חבה כלפיו מכוח היותה משתמש. בסעיף 8 לכתב התביעה טוען התובע כי עבד ב"שורות הנתבעים" ומכאן ניתן להסיק כי התובע טוען בכתב התביעה (גם אם לא באופן ברור) להעסקתו על ידי הנתבעת 1. להשלמת התמונה אציין כי בתגובתו לבקשה טוען התובע שהנתבעת 1 הינה מעסיקתו במשותף, אולם הכרעתי, מטבע הדברים, יכולה להתבסס רק על הנטען בכתב התביעה. הנתבעת 1 טוענת מנגד כי מעולם לא העסיקה את התובע ואף לא התקשרה עם הנתבע 2 , אשר מודה בהיותו מעסיקו של התובע. לטענת הנתבעת 1 היא התקשרה מכוח מכרז עם קבלן לביצוע עבודות גינון ויתכן שהקבלן האמור התקשר עם הנתבע 2, מעסיקו של התובע, כקבלן משנה. בנסיבות אלו טוענת הנ תבעת 1 כי דין התביעה נגדה להידחות על הסף מפאת היעדר עילה, העדר יריבות והעדר סמכות עניינית.
טענותיהם הסותרות של הצדדים, הן בדבר עצם קיום יחסי עבודה בין התובע לבין הנתבעת 1 והן בדבר מידת האחריו ת של הנתבעת 1 כלפי התובע מכוח היותה משתמשת הינן טענות המשלבות עובדה ומשפט. טענות אלה דורשות ליבון, הבהרה ובירור במסגרת חקירת עדים והצגת ראיות.
לא נעלמו מעיני טענות הנתבעת 1 בדבר אי תחולת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011 על העסקתו של התובע. הצדק עם הנתבעת 1 בטענה זו , ולו מהטעם שההתקשרות אשר במסגרתה הוצב התובע בחצרי הנתבעת 1 הינה התקשרות בתחום הגינון ולא באחד מהתחומים אשר עליהם חל החוק להגברת האכיפה. יחד עם זאת, מכוח הוראות הדין, לרבות ההלכה הפסוקה, קיימת אפשרות מסויימת כי תוטל אחריות על המשתמש בפועל, מכוח שיקולי מדיניות משפטית ולא מכוח החוק האמור, הכל כתלות בנסיבות הספציפיות של הענין העומד לדיון.
לסיכום - לצורך בירור השאלות שבמחלוקת אין למחוק את התביעה כנגד הנתבעת 1 על הסף. יש מקום לבחון עובדתית ומשפטית את מודל ההעסקה של התובע ואת מידת חבותה של הנתבעת 1, תוך שמיעת ראיות וכניסה לעובי קורת הטענות.
ברי שאם וככל שתדחה התביעה נגד הנתבעת 1 לגופה, בסיום ההליך, עשוי הדבר להתבטא בהוצאות שיושתו על התובע.
על כן - הבקשה לסילוק על הסף נדחית.
שאלת ההוצאות תישקל בסיום ההליך.
כתב הגנה יוגש תוך 30 יום.

ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ט, (05 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: adam khaled adam mohamed
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: