ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. מעדני הבית המזרחי 2011 בע"מ נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

התובעת

ש. מעדני הבית המזרחי 2011 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ציון גבאי

נגד

הנתבעת

שומרה חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מאיר דואל

החלטה

בקשה מטעם התובעת להגשת ראיות נוספות לאחר דיון הוכחות.
הנתבעת הודיעה על התנגדותה לבקשה מהטעמים שפירטה בתגובתה והוגשה תשובה.
על התובעת היה להגיש את מלוא הראיות מטעמה "בחבילה אחת" במועד שנקבע לכך, או לכל הפחות בתוך פרק זמן סביר עד לדיון ההוכחות, והתנהלותה עולה לכדי מחדל דיוני של ממש.
עם זאת, הלכה פסוקה היא שניתן להתיר הגשת ראיות באיחור, ואף בהליך של ערעור, ועל בית המשפט לשקול מספר שיקולים, ובכלל זה, את אופייה של הראיה הנוספת, מהו השלב שאליו הגיע המשפט, האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של הראיה מוקדם יותר , וכן תרומתה של הראיה שהוספתה מתבקשת לגילוי האמת ( רע"א 4729/16 מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון נ' מפלסי הצפון בע"מ, פסקה 4, 20.6.2016; רע"א 9114/16 משה טיסונה נ' אבי כהן, פסקה 22, 26.03.2017).
בענייננו, התובעת, באמצעות בא כוחה, ביקשה להתיר לה להגיש ראיות נוספות בדיון ההוכחות, ולאחר שהתחוור שלא הוגשו כל הראיות מטעמה, למרות ש אלה היו ברשותה או בידיעתה עובר לדיון, ו הועמדה לה האפשרות להגיש בקשה בעניין זה בתוך 10 ימים. התובעת לא הגישה את הבקשה במועד שנקבע, ובהמשך לבקשת הנתבעת להורות על דחיית התביעה ניתן צו להגשת סיכומי טענות בכתב. בשלב זה ניעורה התובעת והגישה את הבקשה לצירוף ראיות. יוצא אפוא שהבקשה הוגשה אמנם באיחור של ממש , בשים לב למועד שנקבע להגשת הראיות, והבקשה גופה הוגשה בשיהוי נוסף, אך בטרם הוגשו סיכומי הצדדים. הראיות שמבוקש להגישן, ובכלל זה חוות דעת שמאי וחשבונית לגבי תיקון הנזקים שנגרמו לרכב, הינן מהותיות לצורך הוכחת טענותיה של התובעת, וזאת מבלי לחוות דעה לגבי קבילותן, משקלן, ודרכי ההוכחה.
התנהלותה של התובעת עולה לכדי מחדל דיוני של ממש אך בשים לב לשלב שבו מצוי ההליך, ובשים לב לחשיבותן של הראיות, כך על פני הדברים, סבורני שניתן להיעתר לבקשה תוך חיובה של התובעת בתשלום הוצאות הולמות.
מהמקובץ לעיל מצאתי לנכון להתיר לתובעת להגיש את הראיות נוספות שצורפו לבקשה (ואת חוות דעת השמאי) לתיק בית המשפט.
למעלה מהצורך אציין שהגשת המסמכים האמורים כחלק מחומר תיעשה בכפוף לדיני הראיות, ומבלי שיש בהחלטה זו כדי לחוות דעה בעניינים של קבילות ומשקל.
התובעת תישא בהוצאותיה של הנתבעת בסך של 2,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן ההחלטה ועד לתשלום בפועל.
תשלום ההוצאות הנ"ל אינו מותנה בתוצאות ההליך העיקרי ואינו בר ק יזוז כלפי הנתבעת, וכלל שלא ייפרע בתוך 30 יום ניתן לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לצורך גבייתו.
דיון הוכחות לצורך הגשת המסמכים באמצעות עורכיהם וחקירת השמאי מטעם התובעת (לעניין זה ראו הודעתו של ב"כ הנתבעת בתגובה לבקשה הנדונה) יערך ביום 25.9.2019, בשעה 11:30 (למשך שעה וחצי) .
המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ט, 05 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. מעדני הבית המזרחי 2011 בע"מ
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: