ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד גבריאל דהן :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
ע"י עוה"ד אסף ורשה ואח'

נגד

הנתבעים

1.גבריאל דהן
2.ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
3.סולימאן אלסייד
ע"י עוה"ד אורי וינינגר ואח'

פסק דין

כתב התביעה
1. ביום 13/08/18 הגישה התובעת נגד הנתבעים תביעת שיבוב ע"ס כולל של 20,848 ₪ בגין תגמולי ביטוח ששילמה למבוטחה, עקב נזקי תאונה שנגרמו לרכבו.

המחלוקת בין הצדדים
2. הצדדים חלוקים בשאלת זכותה של התובעת לקבל כספים נוספים, מעבר לכספים בסך של 20,848 ₪ ששולמו לה ביום 29/10/18 לאחר הגשת התביעה.

3. לטענת הנתבעים, הם לא קיבלו מכתב דרישה מהתובעת, טרם הגשת התביעה. לכן, אין הם חייבים לשלם לה כספים נוספים, בגין החזר אגרת התביעה ושכ"ט עו"ד.
לטענת התובעת, היא צירפה לכתב התביעה העתק, מכתב דרישה ששלחה בדואר רגיל לנתבע 3 –המבוטח, תושב הפזורה הבדואית בנגב, לתא הדואר שלו בבאר שבע .

הדיון בתביעה
4. בדיון שהתקיים לפני השתתפו ב"כ הצדדים וכן נתבע 3 –המבוטח (להלן: " הנתבע") שאף נחקר על תצהירו .

טענות הנתבעים
5. התאונה מושא התביעה הינה תאונת שרשרת בה היו מעורבים שלושה כלי רכב כאשר רכב הנתבע 3 היה הרכב האחרון בטור. לו המבטחת- חברת הראל הייתה מקבלת מכתב דרישה מהתובעת , הייתה משלמת את התשלום כנדרש, שכן מלכתחילה לא הייתה מחלוקת לגבי האחריות. המסמך היחידי שקיבלה חברת הראל הוא כתב התביעה . מיד לאחר קבלתו , היא פעלה כנדרש ופיצתה את התובעת בהתאם לדו"ח השמאי מטעמה.
6. על התובעת מוטל הנטל להוכיח כי אכן שלחה את הדרישה לנתבע. במקרה שלפנינו, לא נשלח מכתב דרישה לא בדואר רשום ואף לא בדואר רגיל. מעיון במכתב שצורף עולה כי על גבי המכתב לא רשומה כתובת הנמען או מס' ת.ד. לא הוכח כי נשלח מכתב דרישה. לפיכך, מבוקש לדחות את רכיב התביעה בגין החזר אגרה ושכ"ט עו"ד ול חייב את התובעת לשלם את הוצאותיו של הנתבע בגין התייצבותו המיותרת לדיון.

טענות התובעת
7. היא לא ידעה כי הראל הינה מבטחת רכבו ולכן שלחה את מכתב הדרישה ישירות לנתבע. את הכתובת של הנמען רושמים על גבי המעטפה ולא על גבי המכתב עצמו ואף הראל שולחת את מכתביה באופן זהה. יתר על כן, סכום התביעה שולם הרבה מעבר ל- 30 ימים כפי ש מקובל.

עדותו של הנתבע בדיון
8. הנתבע העיד כי את מה שקיבל מחברת הביטוח ומהצד השני שלח לסוכן הביטוח שלו ומה שביקשו ממנו עשה ואף שילם השתתפות עצמית. בדרך כלל דברי הדואר מגיעים אליו לתא הדואר שלו המצוי בעיר העתיקה בבאר שבע. כשבא כוחו הראה לו את מכתב הדרישה, השיב הנתבע שהוא לא קיבל אותו.

9. בחקירתו הנגדית העיד הנתבע ש הוא גר בישוב חדש בשם אל סעיד, יישוב מוכר הנמצא ליד היישוב חורה. מי שלוקח את דברי הדואר מלבדו הם בני משפחה אחרים. כשנשאל הנתבע כי תחילה שלחו לת.ד. שלו מכתב ולאחר מכן את כתב התביעה הוא השיב "לא יודע. כל המכתבים שקיבלתי, אני לא זוכר, אני מסרתי את זה..." (ש' 23 ע' 3 לפרוטו').
בהמשך כשנשאל, האם קיבל את כתב התביעה ? השיב לא קיבלתי. כשנאמר לנתבע כי בידי התובעת תכתובת המראה שסוכנות הביטוח שלו קיבלה את כתב התביעה הממוען אליו בתאריך 16.9.18 השיב: "המכתבים שקיבלתי נתתי לסוכן ביטוח. לא זוכר את כל המכתבים". (ש' 29 שם). הנתבע אישר שקיבל יותר ממכתב אחד בקשר לתאונה והעביר לסוכן הביטוח אך הוא לא זוכר מה קיבל.

סיכום טענות הנתבעים
10 יש לדחות את התביעה שכן מעדותו ברור כי קיבל את כתב התביעה למרות שלא אמר בפירוש את המושג כתב תביעה. הוא אסף את כתב התביעה מהדואר כמנהגו והעבירו בחודש ספטמבר לסוכן הביטוח שלו שהעביר להראל. התקיים מו"מ בין הראל לתובעת, במסגרתו הועברו מסמכים בין הצדדים והראיה שהראל שילמה לתובעת את מלוא סכום התביעה . לו היה מתקבל מכתב הדרישה קודם לכן , הטיפול בה היה מתחיל בשלב מוקדם יותר. התובעת לא הוכיחה כי שלחה לנתבע מכתב דרישה: לא בדואר רגיל ולא בדואר רשום.

סיכום טענות התובעת
11. מכתב הדרישה שצורף, איננו מפוברק אלא דרישה כדת ודין שנשלחה כמקובל גם אצל מבטחות אחרות. הנתבע העיד כי לעתים אינו מושך את הדואר שלו ואף לא זכר אם קיבל יותר ממכתב אחד לגבי התביעה והתביעה הוגשה בדלית ברירה.

דיון והכרעה
12. נטל ההוכחה כי אכן שלחה את מכתב הדרישה, מוטל על התובעת. העובדה שעל גבי המכתב עצמ ו, לא נרשמה כתובתו של הנמען – הנתבע, אין בה לכשעצמה כדי להוות ראיה לכך שהמכתב לא נשלח. אכן מקובל לרשום על גבי המכתב את כתובת הנמען, אך יחד עם זאת , כבר נתקלתי במקרים מסוימים בהם כתובת הנמען נרשמה על גבי המעטפה בלבד.

13. במהלך עדותו הצהיר הנתבע שהוא איננו הגורם היחידי המושך מכתבים מתיבת הדואר שלו וכי אף בני משפחה נוספים מושכים דברי דואר עבורו . הנתבע לא ציין את מספרם או את שמותיהם של קרובי המשפחה והתדירות בה הם מושכים דברי דואר עבורו. הנתבע נמנע מלהביא לעדות ולו קרוב משפחה אחד כדי שי אמת את גרסתו.

14. "ככלל, אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו"
(ע"א 641/87, קלוגר נ. החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ פ"ד מד(1) 239, 245 [1990]).

וכי :
"מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת הימנעות בעל דין מלהביא לעדות ראייה עדות כנגדו" ( ע"א 55/89, קופל ( נהיגה עצמית) בע"מ נ. טלקאר חברה.)

15. עדותו של הנתבע הייתה מבולבלת, מהוססת ולא עקבית . מצד אחד הוא אישר בחקירתו הנגדית כי קיבל יותר ממכתב אחד לגבי כתב התביעה. מצד שני כשהוצג לו מכתב הדרישה, הוא השיב כי לא קיבל את המכתב. התרשמתי כי הנתבע איננו זוכר איזה מסמך קיבל או לא קיבל ואין מקום להסתמך על עדותו .

16. העובדה כי רק לאחר קבלת כתב התביעה, פעלה המבטחת הראל כנדרש ולאחר חלופת מסמכים עם התובעת שולם לה מלוא סכום התביעה, אין בה לכשעצמה כדי לשלול את טענת התובעת כי מכתב הדרישה אכן נשלח לנתבע טרם הגשת התביעה. ניסיון החיים מלמד כי לעיתים קרובות, הנתבע ים מתייחסים בשוויון נפש למכתב הדרישה –התראה ומתחילים לפעול לבירור חבותם רק לאחר קבלת כתב התביעה.
סוף דבר
17. לסיכום, לאחר ששקלתי בכובד ראש את טיעוני ב"כ הצדדים בדיון וכן התרשמתי באופן ישיר מעדותו של הנתבע, גרסת התובעת מהימנה בעיניי על פני גרסת הנתבע ואני קובע כי למרות שהנתבע קיבל את מכתב הדרישה טרם הגשת כתב התביעה , סכום התביעה שולם רק לאחר הגשת כתב התביעה לבימ"ש.

18. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובעת החזר אגרה בסך של 374 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,659 ₪. סכומים אלו ישולמו עד ולא יאוחר מיום 05/08/19. מעבר לכך אין צו להוצאות.

זכות ערעור לבית משפט מחוזי מרכז לוד בתוך 45 ימים.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק .

ניתן היום, ב' תמוז תשע"ט, 05 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
נתבע: גבריאל דהן
שופט :
עורכי דין: