ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איגוד ערים אזור חיפה נגד עירית קרית ים :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשת: איגוד ערים אזור חיפה

נגד

המשיבה: עירית קרית ים

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בחיפה בתיק המרצה 26459/97
שניתנה ביום 31.8.97 על ידי כבוד
השופטת ר' חופרי-וינוגרדוב

בשם המבקשת: עו"ד ע' בן-חיים

בשם המשיבה: עו"ד ד' יהלום

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב תביעה בסדר דין מקוצר נגד המשיבה לחייבה לשלם למבקשת את חלקה של המשיבה בתקציב המבקשת עבור שרותי כבאות. במסגרת התביעה ביקשה להטיל עיקול זמני על כספים וזכויות של המשיבה אצל מחזיקים שונים אולם בקשתה נדחתה.

המבקשת ביקשה להרשות לה לערער על ההחלטה. לפי החלטתה של חברתי הנכבדה השופטת ט' שטרסברג-כהן המציאו באי כוח בעלי הדין לבית המשפט הודעות בדבר השלב בו נמצא בירור התביעה ובדבר מעורבותו של משרד הפנים ביישוב המחלוקת.

2. מהודעתה של המשיבה עולה כי ביום 17.9.97 הגישה לבית המשפט בקשה להרשות לה להתגונן, ובקשה לדחות את התביעה על הסף, שהעתקיהן צורפו להודעה. עוד עולה מן ההודעה כי ביום 28.8.97 פנתה לשר הפנים בבקשה ליישב את חילוקי הדעות בין בעלות הדין בעניין השתתפות המשיבה בתקציבה של המבקשת. טרם נקבע מועד לדיון בקשות וטרם ניתנה החלטתו של שר הפנים.

כפי שעולה מתצהירו של גזבר המשיבה שצורף לבקשתה להרשות לה להתגונן, שילמה המשיבה למבקשת את המגיע לה. מכל מקום, כך היא טוענת, אפילו יימצא שנותרה יתרת חוב אין לחייבה בתשלום משום שתשלום כזה חורג ממסגרת תקציבה, כפי שאושר על ידי מועצת העיריה ועל ידי שר הפנים. עוד טענה כי יגרמו לה נזקים הפיכים כתוצאה מן העיקול וכי אין כל חשש שלא תשלם את חובה אם יתברר שיש כזה.

במצב דברים זה ומתוך הנחה שהפרשה תתברר בקרוב - בין בבית המשפט, במסגרת הדיון בבקשה להרשות למשיבה להתגונן, ובין במסגרת סמכויותיו של שר הפנים - נראה לי שאין מקום להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי.

3. הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין לא ייפסקו הוצאות.

ניתנה היום, י"ח בחשון תשנ"ח (18.11.97).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97057240.M02
/מפ


מעורבים
תובע: איגוד ערים אזור חיפה
נתבע: עירית קרית ים
שופט :
עורכי דין: